Hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici pracovníka v sociálních službách pro Terénní programy v Šumperku a na Šumpersku

 

Hledáme nového kolegu/kolegyni na naši pobočku v Šumperku!

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s., vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Pracovník v sociálních službách pro Terénní programy v Šumperku a na Šumpersku

 

Náplň práce:

 • pracuje s uživatelem starším 16 let v sociálně vyloučených lokalitách;
 • vyhledává potenciální uživatele služby v jejich přirozeném prostředí;
 • navazuje kontakt s potenciálním uživatelem a informuje ho o možnostech a podmínkách sociální služby, kterou nabízí;
 • mapuje situaci uživatele včetně podmínek, v nichž žije a dostupných zdrojů, které je možné využít při řešení jeho problému;
 • objasňuje uživateli jeho práva a povinnosti a způsoby jejich uplatnění, pomáhá při jejich uplatňování;
 • poskytuje uživatelům pomoc při obstarávání jejich osobních záležitostí;
 • působí jako poradce a prostředník pro uživatele při vyřizování úředních záležitostí a při jednání s institucemi;
 • napomáhá ke snižování bezpečnostních, zdravotních a jiných rizik;
 • organizuje a koordinuje poskytování pomoci a služeb z různých zdrojů;
 • podporuje rozvoj nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností uživatele s využitím nácviku, imitačního učení apod., realizuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti s uživateli;
 • zajišťuje administrativu vztahující se k činnosti služby;
 • zvyšuje svou odbornou způsobilost a účastní se supervizí a rozvoje standardů kvality služby;
 • účastní se pracovních schůzek a jednání (pracovní, klientské aj.);
 • spolupracuje na tvorbě a realizaci projektů služby.

 

Požadujeme:

 • minimálně úplné střední vzdělání, nejlépe se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, speciální pedagogika, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, splňující kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb.
 • dobrou znalost práce na PC (obzvláště Word, Excel, Internet);
 • schopnost koordinovat různé požadavky, stanovovat priority a řídit čas;
 • schopnost samostatně řešit úkoly a dotahovat je do konce;
 • spolehlivost, odpovědnost, pečlivost;
 • základní orientaci v legislativě (zejména v oblasti sociálního zabezpečení);
 • dobré komunikační dovednosti;

 

Rádi v našem týmu přivítáme absolventa bez předchozích zkušeností a praxe!

 

Uvítáme (není podmínkou):

 • praxi v obdobné službě
 • řidičský průkaz B

 

 Nabízíme:

 • zajímavou a zodpovědnou práci na plný úvazek, pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení
 • možnost odborného i osobního rozvoje;
 • samostatnou a tvořivou práci v malém týmu;
 • mzda v rozmezí 16.690,- – 27.310,- Kč dle délky odborné praxe

 

Uzávěr přihlášek: 03. 12. 2018
Výběrové řízení: 10. 12. 2018
Předpokládaný nástup: 2. 1. 2019 (nebo dle domluvy)

Motivační dopis a strukturovaný životopis posílejte na adresu SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s., Hlavní třída 13/3, 787 01 Šumperk, popř. elektronicky na e-mail: poradna.sumperk@jekhetane.cz. Do záhlaví e-mailu či na obálku poznamenejte značku „výběrové řízení Šumperk“. Případné dotazy lze konzultovat také telefonicky na čísle: 725 101 815.

K ústnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti. Oznámení o negativním výsledku zasíláme pouze elektronicky a na vyžádání. Vyhrazujeme si právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=3057

Den bez dluhů

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE se připojí do celostátní akce DEN BEZ DLUHŮ konané v pondělí 12.11.2018 na Úřadech práce.

Naši pracovnici můžete kontaktovat na:

Úřad práce České republiky pracoviště Olomouc, Vejdovského 988/4, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

 

 

Pozvánku a bližší informace o akci naleznete na odkazu:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/418236100071107/video/653410,653429,653440

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=3053

Přednáška k finanční gramotnosti

Školské vzdělávací středisko ve Věznici Heřmanice zajistilo pro žáky druhého ročníku učebního oboru přednášku na téma dluhové problematiky s názvem „Dluhy, exekuce, oddlužení, osobní bankrot, řešení tíživých situací.“

Paní Bc. Malinková, zaměstnankyně občanské poradny, seznámila žáky s možnostmi řešení dluhové problematiky. Upozornila žáky na způsoby, kterými lze získat kompletní informace o zadlužení jednotlivců, nastínila průběh exekuce nebo způsob řešení osobním bankrotem. V průběhu přednášky trpělivě odpovídala na individuální dotazy žáků, zdůrazňovala důležitost řešení těchto situací a vhodnými příklady z praxe ukázala žákům, jak lze dané situace řešit. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře a mělo na žáky pozitivní a optimistický dopad.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=3046

Oznámení o změně provozní doby Občanské poradny v Ostravě v termínu 1.11. – 16.11. 2018

Vážení zájemci a uživatelé služby Občanské poradny v Ostravě,

chceme Vás informovat o změně provozní doby v termínu 1.11. – 16.11. 2018, a to následujícím způsobem: 

OP Přívoz 

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00*
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00*
Čtvrtek: zavřeno zavřeno
Pátek 8:00 – 12:00 zavřeno

*Pouze pro objednané

 

OP Poruba

pondělí zavřeno zavřeno
čtvrtek     8:00 – 12:00 13:00 – 16:00*

*Pouze pro objednané

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=3043

Pozvánka na výstavu dětských prací v knihovně v Ostravě-Vítkovicích

Od 1.8. do 31.8. proběhne v knihovně v Ostravě-Vítkovicích výstava dětských prací našich uživatelů z KLUB-KA (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) a Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE. Vernisáž a doprovodný program proběhne 15. srpna od 14.30 hod.

jekhetane

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=2866

Začala realizace dvou investičních projektů podpořených EU (ze strukturálního fondu ERDF)

IROP_CZ_RO_B_C RGB

PROJEKT 1

DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPOLEČNĚ-JEKHETANE

REG. Č.:  CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002364

Záměrem tohoto projektu je zakoupení a rekonstrukce nemovitosti k poskytování sociálních služeb. Cílem projektu je vybudování střediska služeb sociální prevence na rozhraní dvou sociálně vyloučených lokalit hustě osídlených sociálně vyloučenými nebo sociálním vyloučením ohroženými obyvateli v Ostravě-Přívoze.

Tento projekt je financován Evropskou Unií (ze strukturálního fondu ERDF) ve výši Kč 6 027 853,41 a státním rozpočtem České republiky ve výši Kč 709 159,22.

 

PROJEKT 2

Budeme Vám blíž – auto pro terénní služby

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005334

Záměrem tohoto projektu je rozvoj a zefektivnění tří služeb sociální prevence poskytovaných uživatelům žijícím v obcích na území Horního Pomoraví. Projekt řeší problém obtížné dostupnosti některých obcí v území, díky které nemají potencionální uživatelé služeb možnost služeb sociální prevence využít. Problém chceme vyřešit zakoupením služebního vozidla pro zrychlení přesunu pracovníků sociálních služeb mezi jednotlivými obcemi, a tím zvýšit produktivitu sociální práce.

Tento projekt je financován Evropskou Unií (ze strukturálního fondu ERDF) ve výši Kč 937 965,40.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=2736

SETKÁNÍ VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ

V pátek 22. června 2018 ožije náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze hudbou a tancem dětí navštěvujících nízkoprahové kluby v Ostravě i v jiných městech Moravskoslezského kraje. Již druhým rokem zde pořádá nezisková organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. přehlídku zájmové umělecké tvorby dětí žijících ve vyloučených lokalitách, s názvem SETKÁNÍ VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ.

Široká ostravská veřejnost bude mít příležitost se, od 14 hodin, zastavit a zaposlouchat  se do temperamentní hudby a shlédnout sólová i skupinová vystoupení nadšených dětských tanečníků, jejichž talent pomáhají rozvíjet pracovníci nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Na akci se představí více než 90 dětí, navštěvujících 9 nízkoprahových klubů z Ostravy i ze vzdálenějších míst kraje.  Jako hosté vystoupí na akci profesionální hudebníci Radek Banga a Jan Bendig.

Realizací této akce se chce pořádající nezisková organizace pokusit prolomit vžité negativní představy tradované ve společnosti o tom, že děti žijící v problémových lokalitách o nic neusilují a tráví bezcílně svůj volný čas na ulici. Vystoupením na této akci mohou děti z vyloučených lokalit pocítit respekt a obdiv veřejnosti, zažít nové podněty, získat nové kontakty s vrstevníky a motivaci pro další rozvoj smysluplnějšího využití volného času. Účinkující děti jsou už nyní pozitivním příkladem a inspirací pro ostatní děti ve svém okolí.

Nad konáním akce v tomto roce převzal záštitu primátor Statutárního města Ostravy pan Ing. Tomáš Macura, MBA, který 2. ročník přehlídky zájmové umělecké tvorby dětí SETKÁNÍ VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ osobně zahájí.

Akce je finančně podpořena Ministerstvem kultury, Statutárním městem Ostravou, Městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a soukromými dárci.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=2716

Pozvánka na 2. ročník kulturní akce SETKÁNÍ VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ

Naše organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. pořádá 2. ročník kulturní akce SETKÁNÍ VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ, která proběhne 22. června od 14 hod. na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze. Na této akci budou vystupovat děti z nízkoprahových zařízení pro děti a mládež z Moravskoslezského kraje. Můžete se těšit na taneční a pěvecká vystoupení těchto dětí.
 
Jaké hosté vystoupí Jan Bendig a Radek Banga z kapely Gipsy. cz.
 
Těšíme se na vzájemné setkání!
SVP loga

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=2704

Podpořte děti z našich nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v programu společnosti Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“

Naše nízkoprahová zařízení pro děti a mládež uspěla v programu společnosti Tesco a Nadačního fondu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ celkem v 9 městech v rámci celé České republiky (Ostrava, Kopřivnice, Havířov, Český Těšín, Třinec, Česká Třebová, Šternberk, Přelouč a Praha) a dostala se mezi 3 nejlepší projekty v daném regionu, které mohou obdržet finanční podporu pro realizaci veřejně prospěšných projektů. Díky výše uvedenému programu mohou děti z našich nízkoprahových zařízení svým tanečním a pěveckým programem zpříjemnit chvíle starším občanům v domovech pro seniory a dětem z dětských domovů.

Od 7.5. – 4.6. probíhá v prodejnách TESCO hlasování, kde zákazníci hlasují pro projekt, který dostane finanční podporu. Hlasování probíhá tak, že za každý nákup získá zákazník 1 žeton, kterým může hlasovat pro projekt, který chce podpořit. Projekt s nejvyšším počtem hlasů v regionu získává nadační příspěvek 30 000 Kč. Projekt, který se umístí na 2. místě získává nadační příspěvek ve výši 16 000 Kč a projekt, který se umístí na 3. místě získá nadační příspěvek 10 000 Kč.

V Ostravě-Hrabové můžete pro náš projekt „TANČÍME S TESCEM PRO RADOST“ hlasovat v prodejně Tesco na ulici Prodloužená 807. 

Více informací získáte na tomto odkazu: jin barva - Made with PosterMyWallhttps://itesco.cz/pomahame/

 

29694012_1880415165303547_552345738_o

 

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=2660

Otevření centra pro děti a mládež na ulici Jílová v Ostravě-Přívoze

Dne 7.5. 2018 naše organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s otevřela centrum pro děti a mládež na ulici Jílová č. 36 v Ostravě-Přívoze. Centrum je otevřeno od 13-17 hod. od pondělí do čtvrtka a navštěvovat jej mohou děti od 7-18 let. Naše centrum jeCentrum na Jílové zaměřeno především na realizaci volnočasových aktivit pro děti a mládež z místní lokality.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=2636