Exkurze studentů sociální práce Ostravské univerzity

Dne 10. 3. 2023  navštívili  naší  organizaci  studentky  sociální  práce  Ostravské  univerzity.  Paní  ředitelka jim v krátkosti představila námi poskytované sociální služby a další aktivity, které realizujeme v zájmu našich uživatelů v Ostravě a na Šumpersku. Vedoucí služeb přiblížily, formou vizuální prezentace, studentkám náplň své služby a odpovídaly jim na široký okruh kladených otázek. Studentky byly s exkurzí u nás velice spokojené a kladně hodnotily odborný a lidský přístup našich pracovníků k problematice  služeb sociální prevence.  

                  

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7173

V našem KLUBÍKU vítáme jaro.

V našem Klubíku pracovnice služby společně s maminkami a dětmi přivítaly jaro. Děti začaly vyrábět srdíčka pro maminky. Jejich snaha byla obrovská a srdíčka se opravdu povedla.

                       

Poté se naše pracovnice služby zaměřily na aktivity s dětmi týkající se přípravy  VELIKONOC.  S dětmi tvořily zajíčky a slepičky. Děti si zazpívaly písničky a také si zatančily formou zábavného cvičení. Kluci se moc snažili, aby se naučili velikonoční koledu.

            

Nakonec naše pracovnice společně s maminkami a dětmi uvařily oběd , na kterém si všichni moc pochutnali. 

           

 

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7152

Projektové dny v našich nízkoprahových zařízeních

Jarní prázdniny v našich nízkoprahových zařízeních byly zaměřeny na zvýšení informovanosti v oblasti přírody, historie a práce hasičů. Pracovníci s dětmi navštívili Slezské zemské muzeum v Opavě a Hasičské muzeum města Ostravy, kde se děti v rámci prohlídky a výkladu odborníků dozvěděly zajímavé informace z výše uvedených oblastí. Pro mnohé děti byla návštěva muzeí jedinečnou příležitostí, jak nejen strávit příjemný čas se svými kamarády, prohlédnout si např. přírodovědné a historické sbírky z našeho kraje, ale také si upevnit pravidla slušného chování v kulturních zařízeních.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7131

Měsíc únor v nízkoprahovém zařízení v Ostravě-Porubě

Během měsíce února jsme se s dětmi v NZDM na ulici Dělnická v Ostravě – Porubě, věnovali vztahům mezi lidmi. Hráli jsme různé hry, které se dotýkaly mezilidských vztahů a také emocím, které v nás vztahy vyvolávají. Také jsme s dětmi vyráběli valentýnky a výrobky pro jejich blízké. Děti tak svým blízkým, převážně rodičům a prarodičům, mohly věnovat různá přáníčka a květiny z barevného papíru. Mimo tyto aktivity děti hrály ping-pong a nacvičovaly tradiční romské tance a také moderní tance.

           

 

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7121

Měsíc únor v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Přívoze

V měsíci únoru pracovníci pro děti připravili vzdělávací hry a aktivity, které se týkaly mezilidských vztahů.  Pracovníci s dětmi vedli rozhovory ohledně správných kamarádských vztahů, věnovali se také asertivnímu jednání v interpersonálních vztazích. V první polovině měsíce si děti mohly pro své blízké vytvořit valentýnská přání, proběhly rovněž aktivity, které byly zaměřeny na zimní tvoření a vyrábění. Během všech aktivit pracovníci u dětí podporují vzájemnou spolupráci a dodržování pravidel slušného chování. Na závěr měsíce proběhla beseda s názvem: Když je někdo, na kom mi záleží, která byla zaměřena na zvýšení informovanosti v oblasti správných mezilidských vztahů. V měsíci únoru proběhly i aktivity pečení. S dětmi pracovníci upekli muffiny a toasty, Na závěr měsíce proběhla oslava 25. výročí založení naší organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.. Při této příležitosti pracovníci společně s dětmi připravili marcipánový dort. Jednou z důležitých aktivit tohoto měsíce byla i realizace projektového dne, který byl věnován oblasti romské kultury se zaměřením na tradice romského tance.

 

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7099

Jarní prázdniny v našich nízkoprahových zařízeních

O letošních jarních prázdninách si naši pracovníci nízkoprahových zařízení připravili pro děti aktivity a vzdělávací hry zaměřené na oblast správné komunikace v mezilidských vztazích. Pracovníci se budou věnovat i tématu asertivního chování a zvládání konfliktních situací.

Naši pracovníci rovněž zorganizují projektový den na téma: Po stopách historie Moravskoslezského kraje. Děti při této příležitosti navštíví Slezské zemské muzeum v Opavě, kde si budou moci prohlédnout expozice zaměřené na přírodu a historii Slezska. Další projektový den bude probíhat v Hasičském muzeu v Ostravě. Cílem návštěvy bude přiblížit dětem práci hasičů. Děti zde budou mít příležitost si prohlédnout ukázky současné techniky, pracoviště Integrovaného bezpečnostního centra či shlédnout ukázky záchranných prací ve výšce a nad volnou hloubkou.

    

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7071

Další projektový den v našem nízkoprahovém zařízení

Děti – uživatelé služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE, až na výjimky, všechny velmi rády tančí. Tanec, po staletí, neodmyslitelně patří k přirozenosti a k životu lidí, příslušejících k romské komunitě. Z individuálních rozhovorů s našimi dětskými uživateli vyplynulo, že by stáli o to, dozvědět se něco o tom, jak se v historii tanec Romů vyvíjel. Pozvali jsme proto k nám do nízkoprahového zařízení paní Janu Dudy-Koťovou, která si pro děti připravila prezentaci a přednášku, kterou se snažila dětem přiblížit vývoj tradičního romského tance, od indických počátků, přes arabský vliv, po flamengo a čardáš.  Děti měly možnost si některé prvky tanců také vyzkoušet v praxi. Bylo to pro všechny příjemně strávené odpoledne.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7065

Evropský den obětí trestných činů

Dnes 22. února 2023 se poradkyně naší občanské poradny paní Mgr. Leona Havelková zúčastnila setkaní, konaného u příležitosti Evropského dne obětí trestných činů, které pořádala Probační a mediační služba společně  s Policií ČR. Cílem tohoto setkání bylo zvýšit povědomí o možnostech pomoci a podpory obětem trestných činů. I poradkyně Občanské poradny SPOLEČNĚ – JEKHETANE aktivně pomáhají obětem trestné činnosti tím, že jim poskytují odborné sociální poradenství a právní informace před zahájením trestního řízení, v jeho průběhu  i po  jeho ukončení. Tuto pomoc poskytují po nezbytně dlouhou dobu. Služby jsou poskytovány v naší občanské poradně bezplatně.       

 

 

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7047

Hrajeme si s korálky

V KLUBÍKU, který naše pracovnice pořádaly dne 24.1.2023 na adrese U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava-Přívoz,  si děti vytvářely šablony z korálků. Děti si u této činnosti rozvíjely svou fantazii a vyrobily spoustu pěkných výrobků z korálků. 

 

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7029

Měsíc leden v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Přívoze

První měsíc v tomto roce byl v našem nízkoprahovém zařízení věnován zvýšení informovanosti v oblasti finanční gramotnosti. Pracovníci pro děti připravili aktivity, které se týkaly toho, jak zacházet s penězi a jak šetrně nakládat s finančním prostředky. Děti si rovněž mohly vyzkoušet na různých modelových situacích, jak správně nakupovat v obchodě a jak si spočítat peníze. V rámci vzdělávacích her si vyzkoušely, jak roli prodavačů tak i zákazníků.

Třetí týden v lednu byl zaměřen na zvýšení informovanosti v oblasti správné hygieny. S dětmi pracovníci vedli rozhovory ohledně denního režimu a zásad správné hygieny.

Měsíc leden byl rovněž zaměřen na aktuální témata ve společnosti. V našem zařízení si děti mohly vyzkoušet, jakým způsobem probíhají volby na prezidenta republiky. V rámci techniky hraní rolí si vyzkoušely roli kandidáta na prezidenta. Během modelové předvolební debaty dostávaly záludné otázky, např. jak by zlepšily život Romů v naší zemi, zda by měl být prezident muž či žena, či jakou první věc by vykonaly ve funkci prezidenta.

Na konci měsíce ledna proběhla diskuze ohledně správného chování na veřejnosti. Cílem besedy bylo u děti podpořit pravidla slušného chování při cestě MHD, ve škole či výletech.

Mimo výše uvedených činností se děti mohly zapojit do výtvarných aktivit, které byly věnovány zimnímu tvoření. V rámci těchto aktivit si děti procvičily následující dovednosti: malbu temperovými a akrylovými barvami, střihání nůžkami či techniku práce s inkoustem. Proběhla rovněž i aktivita pečení. Děti za pomocí pracovníků upekly sýrovo-šunkové šneky.

V oblasti školní přípravy pracovníci pomáhali děti s vypracováním domácích úkolů. S dětmi byly vedeny rozhovory o nutnosti pravidelné školní docházky. Pracovníci se rovněž zaměřili na individuální rozhovory ohledně slušného chování dětí ve škole.

Poslední lednový děn děti přinesly ukázat pracovníkům svá vysvědčení. Tato událost dala pracovníkům prostor s dětmi hovořit o tom, jaké známky je potřeba si ve druhém pololetí zlepšit. Jako pozitivní lze vyhodnotit, že 99 % dětí nemělo na pololetním vysvědčení žádnou pětku. Za nejlepší studijní výsledky byla oceněna Anička, Maruška, Gizela Miri, Julek a David ze samými jedničkami a Mário, Kristián, Samuel, Justin a Eliška, kteří získali vyznamenání. Děti byly za své výsledky odměněny balíčky se sladkostmi a dívky navíc obdržely školní batohy.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7027