Taneční soustředění v Horní Lomné 2020

Díky projektu „Pomůžeme dětem změnit život“ Nadace rozvoje občanské společnosti – Pomozte dětem – , programu „Vy rozhodujete my pomáháme“ a projektu MŠMT „Tancem, zpěvem a sportem proti nudě II“ se mohlo 20 děti z Nízkoprahového zařízení SPOLEČNĚ-JEKHETANE zúčastnit ve dnech 19. – 23. 7. tanečního soustředění. Toto soustředění probíhalo stejně jako minulý rok v krásném prostředí v Horní Lomné. Účelem soustředění bylo připravit děti na následující taneční sezónu ve streetových tancích a motivovat je k co nejlepším výsledkům na tanečních soutěžích. Pro děti, které ve streetových tancích mají menší zkušenosti, bylo soustředění zaměřeno na osvojení základních tanečních prvků a zdokonalení pohybových dovednosti. Kromě tanečního programu pracovníci pro děti připravili vědomostní soutěže a jiné zábavné aktivity. Taneční soustředění přispělo k prohloubení kamarádství mezi dětmi, k posílení dodržování pravidel a vzájemného respektu mezi sebou navzájem.

 

Taneční soustředění bylo financováno ze sbírky Pomozte dětem organizovanou Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

 

Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco za finanční podporu našeho projektu: „Tábor pro chudé děti“.  

Děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za finanční podporu našeho projektu: „Tancem, zpěvem a sportem proti nudě II“

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=4855

Den záchranných složek v Hanušovicích 2020

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. uspořádala dne 27. června 2020 v Hanušovicích již pátý ročník akce „Den záchranných složek 2020“. Akci jsme uspořádali v rámci realizace projektu „Společně na Hanušovicku 2020“, který byl finančně podpořen dotací Úřadu vlády ČR v dotačním programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2020.

„Den záchranných složek 2020“ jsme uspořádali pro širokou veřejnost v nově vybudovaném H-PARKU v Hanušovicích, ve spolupráci s Městem Hanušovice a několika dalšími neziskovými organizacemi. Pro 400 – 500 účastníků akce z Hanušovic a ze širokého okolí byl připraven bohatý program. Děti zde měly možnost bezplatně využít vstupu na kolotoče, skákací hrady či trampolíny. O zábavu se postaral klaun, děti malé i větší, si mohly vyzkoušet běh s hasnicí k „požáru“ a hašení, osahat si policejní výbavu, posadit se do policejního vozu i na čtyřkolku.

Na akci měly možnost prezentovat svoji činnost některé neziskové organizace, které působí na Hanušovicku – Podané ruce, Armáda spásy, Charita Šumperk a SONS Šumperk. SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. prezentovala účastníkům akce zejména činnost komunitního centra Gombík, které provozuje v Hanušovicích, za finanční podpory Olomouckého kraje.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na další ročník.

Plakátek akce:

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=4828

Literární čtení romských autorek v Ostravě-Porubě

Dne 19.6. probíhalo v našem Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Porubě literární čtení romských spisovatelek Evy Danišové, Květoslavy Podhradské a Evy Kropiwnické. Cílem této akce bylo prostřednictvím autorského čtení ukázat, jak bohatý a krásný je romský jazyk.

Program byl doplněn tancem Laury Horváthové – Mistryně světa v latinskoamerických tancích a hrou na housle p. Ondiče. Všem děkujeme za skvělý podvečer a těšíme se opět na shledanou :).

 

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=4789

Prázdninová otevírací doba v našich nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež

Od 1.7.-31.8.2020 je upravena otevírací doba v našich nízkoprahových zařízení následujícím způsobem.

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=4782

Mini fotbálek ke Dni dětí

Dne 6.6. proběhl v areálu Don Bosca v Ostravě fotbalový zápas ke Dni dětí. Jsme rádi, že děti stále mají o tuto aktivitu zájem a že vzájemné zápasy jsou u nich velmi oblíbené. U dětí se snažíme podporovat smysl pro fair play, disciplínu a odpovědnost. 

Děkujeme statutárnímu městu Ostrava za finanční podporu našeho projektu: Hudbou a sportem proti kriminalitě 2020 a Ministerstvu školství, tělovýchovy a sportu za podporu našeho projektu Tancem, zpěvem a sportem proti nudě II.

Dále chceme poděkovat Potravinové  bance v Ostravě, z.s. , která poskytla pro děti občerstvení a ceny. 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=4747

Poděkování hejtmana Olomouckého kraje

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=4724

Otevíráme provoz Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež!

Od 11. května 2020 obnovujeme provoz všech středisek Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE. Upozorňujeme uživatele, že v našich nízkoprazích platí hygienická pravidla, se kterými budou seznámeni při vstupu.

Každé dítě musí mít roušku! Pokud uživatel roušku mít nebude, dostane ji ve středisku.

Zároveň upozorňujeme na dočasnou změnu provozní doby středisek, která potrvá do konce školního roku (30. 6. 2020), pokud naši uživatelé nezačnou od 25. 5. 2020 navštěvovat pravidelně základní školy.

Pracovníci nízkoprahů zaměří svou práci s dětmi především na pomoc se školní přípravou (příprava na vyučování, přijímačky na střední školu apod.).

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=4714

Nabídka bavlněných roušek i potravinové pomoci

  • Bavlněné roušky – šijeme i darem dostáváme a zdarma rozdáváme. !O roušky pro jednotlivce nebo rodinu volejte 724 055 465!
  • Potravinová pomoc – po celou dobu trvání nouzového stavu poskytujeme potravinovou pomoc potřebným jednotlivcům (po domluvě telefonem, či mailem) a 1x v týdnu rozvážíme potraviny a bavlněné roušky přímo do lokalit. Volejte 724 065 799, pište na: dobrovolnictvi@jekhetane.cz

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=4700

Obnovujeme poskytování sociálních služeb

V souvislosti s usnesením vlády ČR č. 461 ze dne 24. 4. 2020, kterým  byl přijat Plán rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb obnovujeme postupně poskytování sociálních služeb, a to takto:

  • od 27. 4. 2020 budou obnoveny individuální konzultace pro uživatele Občanských poraden SPOLEČNĚ-JEKHETANE, a to za dodržování hygienických podmínek na straně pracovníků  i uživatelů.
  • od 27. 4. 2020 budou obnoveny individuální konzultace pro uživatele Terénních programů SPOLEČNĚ-JEKHETANE v plném rozsahu.
  • od 27. 4. 2020 bude obnoveno poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi KLUB-KO, a to zatím pouze v terénní formě.
  • od 27. 4. 2020 budeme pokračovat v distančním poskytování služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež  SPOLEČNĚ-JEKHETANE.

 

Předpokládáme, že od 11. 5. 2020 obnovíme ambulantní poskytování našich služeb, za podmínek daných Plánem rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb. Postup uvolňování opatření ve službách budeme zveřejňovat každý týden na našich webových stránkách a na sociálních sítích.

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=4698

Poděkování za dar roušek pro děti

Naše poděkování patří paní Janě Srubkové z Frýdlantu nad Ostravicí za dar dětských roušek, které postupně rozdělíme do potřebných rodin v zadním Přívoze. Děkujeme :).

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=4566