Návštěva ministra spravedlnosti JUDr. Roberta Pelikána v naší organizaci

Dne 29. 3. 2018 naši organizaci navštívil ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán v doprovodu kolegů z Agentury
pro sociální začleňování a Úřadu vlády České republiky. U příležitosti této návštěvy pohovořil s ředitelkou organizace Mgr. Helenou Balabánovou o sociálních službách a dalších činnostech, kterým se naše organizace věnuje. Paní ředitelka seznámila pana ministra s dvacetiletou historií organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s., která v současnosti působí již ve dvou krajích České republiky.

Ve druhé části setkání se pan ministr setkal s vedoucí Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE, Bc. Lucií Florovou, která mu přiblížila průběh řízení o udělení akreditace MS, opravňující naší organizaci s uživateli bezplatně připravovat
a podávat návrhy na oddlužení. Dluhová problematiky, kterou v občanské poradně odborní sociální pracovníci řeší tvoří více než v 50 % všech zakázek klientů v jednom roce.  Závěrem setkání se debatovalo o chystané „velké novele“  insolvenčního zákona a o  výborných výsledcích naší občanské poradny na poli oddlužení fyzických osob.

Po návštěvě Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě-Přívoze měl pan ministr příležitost, v doprovodu paní Bc. Lenky Adámkové, vedoucí našich nízkoprahových center,  prohlédnout si lokality
na ulicích Palackého a Jílová v Ostravě-Přívoze, kde získal informace nejen o místní komunitě, ale i o problémech bydlení obyvatel v této častí města.

Bylo nám nesmírnou ctí se s panem ministrem JUDr. Robertem Pelikánem setkat, o to víc, že je velmi sympatický, lidský a angažovaný ve svém resortu.

návštěva ministra spravedlnosti

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=2614