Taneční soustředění v Horní Lomné 2020

Díky projektu „Pomůžeme dětem změnit život“ Nadace rozvoje občanské společnosti – Pomozte dětem – , programu „Vy rozhodujete my pomáháme“ a projektu MŠMT „Tancem, zpěvem a sportem proti nudě II“ se mohlo 20 děti z Nízkoprahového zařízení SPOLEČNĚ-JEKHETANE zúčastnit ve dnech 19. – 23. 7. tanečního soustředění. Toto soustředění probíhalo stejně jako minulý rok v krásném prostředí v Horní Lomné. Účelem soustředění bylo připravit děti na následující taneční sezónu ve streetových tancích a motivovat je k co nejlepším výsledkům na tanečních soutěžích. Pro děti, které ve streetových tancích mají menší zkušenosti, bylo soustředění zaměřeno na osvojení základních tanečních prvků a zdokonalení pohybových dovednosti. Kromě tanečního programu pracovníci pro děti připravili vědomostní soutěže a jiné zábavné aktivity. Taneční soustředění přispělo k prohloubení kamarádství mezi dětmi, k posílení dodržování pravidel a vzájemného respektu mezi sebou navzájem.

 

Taneční soustředění bylo financováno ze sbírky Pomozte dětem organizovanou Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

 

Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco za finanční podporu našeho projektu: „Tábor pro chudé děti“.  

Děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za finanční podporu našeho projektu: „Tancem, zpěvem a sportem proti nudě II“

 

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?p=4855