NEVO DROM – Novou cestou 2024

NEVO DROM – Novou cestou 2024

Místo realizace:

  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE, Božkova 969/65, 702 00 Ostrava-Přívoz,
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE, Dělnická 387/20, 708 00 Ostrava-Poruba.

 

Projekt je zaměřen na poskytování sociální služby dětem a mládeži v sociálně vyloučených lokalitách formou výchovně vzdělávacích a aktivizačních činností, zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutických činností a pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cílová skupina: Děti a mládež od 6 do 18 let, kteří jsou ohroženi nebo zažívají nepříznivou sociální situaci. Děti, které jsou mladší 7 let, mohou do nízkoprahového zařízení docházet jen v případě, že plní povinnou školní docházku.

 

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2024                                                                    

Projekt je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?p=7640