Poskytujeme

Naše organizace, poskytuje 4 sociální služby a kulturní, vzdělávací a jiné doprovodné aktivity. Mezi další aktivity patří realizace kulturních (festivaly, výstavy), sportovních (sportovní turnaje), multikulturních aktivit (multikulturní vzdělávání) a finanční vzdělávání (dluhové poradenství). Služby jsou zaměřeny na uživatele sociálně vyloučené zejména z důvodů etnických, rasových a finančních.

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?page_id=13

Jak se zachovat při mimořádné situaci v průběhu poskytování služby

V přiloženém dokumentu najdete výčet některých mimořádných situací, které při poskytování služby v naší organizaci nebo při pobytu v budově naší organizace mohou nastat, a pokyny, jak přispět k úspěšnému vyřešení těchto situací. Nouzové a havarijní situace – jak se zachovat

Občanská poradna

Terénní programy

KLUB-KO – Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež