Zpět na Projekty

Projekty 2015

Projekt „Jaké je to „na horách“?“ – pobytový tábor pro děti v Beskydech

– finančně podpořeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 

Projekt „Bydlíme!!!“ – podpora osob využívajících sociální bydlení

– finančně podpořeno z rozpočtu statutárního města Ostravy

 

Projekt „OSTRAVA – SPOLEČNĚ PROTI LICHVĚ A DLUHŮM“ – zvyšování finanční gramotnosti

– realizace služeb v projektu statutárního města Ostravy

 

Projekt „Evaluace standardů kvality sociálních služeb SPOLEČNĚ-JEKHETANE“ – evaluace a zvyšování kvality námi poskytovaných služeb, metodická podpora

– finančně podpořeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 

Projekt „Jdeme vám naproti“ – podpora terénního poskytování služby občanské poradny

– finančně podpořeno z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

 

Projekt „Pro rodinu 2015“ – zvyšování rodičovských kompetencí rodičů ze sociálně vyloučených lokalit

– finančně podpořeno ze státního rozpočtu ČR – kapitoly 313 MPSV, dotační program Rodina a ochrana práv dětí

 

Projekt „SPOLEČNĚ v Hanušovicích“ – komunitní práce

– finančně podpořeno ze státního rozpočtu – Úřad vlády ČR v programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

 

Projekt „Terénní programy 2015“ – poskytování sociální služby terénní programy na území statutárního města Ostravy

– financováno z rozpočtu statutárního města Ostravy

 

Projekt „KLUB-KO 2015“ – poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  na území statutárního města Ostravy

– financováno z rozpočtu statutárního města Ostravy

 

Projekt „NEVO DROM (NOVOU CESTOU) 2015“ – poskytování sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na území statutárního města Ostravy

– financováno z rozpočtu statutárního města Ostravy

 

Projekt „Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2015“ – poskytování sociální služby odborného sociálního poradenství na území statutárního města Ostravy

– financováno z rozpočtu statutárního města Ostravy

 

Projekt „Blíže k lidem 2015“ – podpora dobrovolnictví

– financováno z rozpočtu statutárního města Ostravy

 

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zajištění sociálních služeb na rok 2015.

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na zajištění sociálních služeb na rok 2015.

 

Ukončené projekty:

Projekt „Rovný start 3“ – zvyšování rodičovských kompetencí, včasná péče – do 31. 3. 2015

– finančně podpořeno z nadačního příspěvku Nadace Open Society Fund Praha

 

Projekt „Podpora sociální služeb v sociálně vyloučencýh lokalitách MSK II“ – poskytování sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách na území statutárního města Ostravy – ukončeno 31. 5. 2015

– finančně podpořeno z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

 

Projekt „Podpora sociální služeb v sociálně vyloučencýh lokalitách MSK III“ – poskytování sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách na území města Odry – ukončeno 31. 5. 2015

– finančně podpořeno z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

 

Projekt „Zajištění integrace příslušníků romských komunit v Olomouckém kraji II – Poskytování terénních programů, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a protidluhového poradenství v ORP Šumperk“ – ukončeno 31. 3. 2015

– finančně podpořeno z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

logo-oplz-901x105

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?page_id=1392