Zpět na Projekty

Projekty 2017

Účelová dotace na zajištění poskytování sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje v roce 2017

Program na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017

Podpořeno z prostředků účelové státní dotace poskytnuté Moravskoslezském kraji.

Cílem dotace je zajištění běžného provozu 4 sociálních služeb poskytovaných naší organizací na území statutárního města Ostravy:

 • odborné sociální poradenství (Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE)
 • terénní programy
 • sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi KLUB-KO
 • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

sym_logo_m – kopie

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2017

 

 

Účelová dotace na zajištění poskytování sociálních služeb na území statutárního města Ostravy

Neinvestiční účelová dotace v oblasti sociální péče z prostředků statutárního města Ostrava.

Projekty:

 • Terénní programy 2017 – zajištění poskytování sociální služby terénní programy na území města Ostravy (zejména Moravská Ostrava a Přívoz a Poruba)
 • Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2017 – zajištění poskytování sociální služby odborné sociální poradenství na 2 pobočkách na území města Ostravy
 • NEVO DROM (NOVOU CESTOU) 2017 – zajištění poskytování sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Přívoze a v Ostravě-Porubě
 • KLUB-KO 2017 – zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi na území obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
 • Blíže k lidem 2017 – podpora práce dobrovolníků a poskytování hmotné pomoci potřebným

Projekty jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Ostrava_lg

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2017

 

 

Účelová dotace na zajištění poskytování sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 2017

Dotace z Podprogramu č. 2 určená na poskytování sociálních služeb nestátními neziskovými organizacemi

Podpořeno z prostředků účelové státní dotace poskytnuté Olomouckému kraji.

Cílem dotace je zajištění běžného provozu 2 sociálních služeb poskytovaných naší organizací na území ORP Šumperk:

 • odborné sociální poradenství (Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Šumperku)
 • terénní programy

Logo_Olomouckého_kraje__světlé

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2017

 

 

Projekt: „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057
Datum zahájení realizace projektu: 1. 4. 2016
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2018

Projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Cílem projektu je zajistit fungování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na Šumpersku. Pracovníci budou podporovat rodiny a přispívat k jejich sociálnímu začleňování tak, aby využily příležitostí a možností, které jim napomohou plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti, a umožní žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.
Projekt vytváří podmínky pro prevenci sociálního vyloučení a pro sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území ORP Šumperk.

eu-flag

Evropská unie

Evropský sociální fond

Operační program Zaměstnanost

 

Projekt: S obědem je škole veselejší

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Cílem projektu je podpora školního stravování žáků základních škol – dětí ohrožených sociálním vyloučením na území měst Ostravy, Šumperku a Hanušovic. Cílem projektu je i zvýšení kvality školní docházky podpořených dětí.

SGH_Logotype_CZ

Termín realizace projektu: 1. 1. – 31. 12. 2017

 

 

Projekt: Rovný start 2017

Neinvestiční dotace z prostředků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu předškolního vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v Ostravě-Přívoze. 

 

SGH_Logotype_CZ

 Termín realizace: 1. 9. – 31. 12. 2017

 

 

Projekt SPOLEČNĚ v Hanušovicích 2017

Neinvestiční dotace z prostředků Úřadu vlády ČR programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce.

1133-uv_vlajka

 Termín realizace: 1. 1.  – 31. 12. 2017

 

 

 

Projekt Rozvojové aktivity pro rodiny s dětmi

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci aktivit v rámci dotačního programu Program podpory činností v oblasti sociální právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2017.

sym_logo_m – kopie

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2017

 

 

Projekt Zlepšení prostředí v NZDM SPOLEČNĚ-JEKHETANE

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci aktivit v rámci dotačního programu Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017.

sym_logo_m – kopie

Termín realizace: 1. 8. – 31. 12. 2017

 

 

Projekt Příprava romských děti a děti ze sociálně marginalizovaných skupin z Olomouckého kraje a okolí na vzdělávání pomoci dobrovolnictví a se zohledněním spirituálních potřeb

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000185

Žadatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Více informací zde.

opvvv

Termín realizace: 1. 9. 2016 – 30. 8. 2019

 

 

Projekt: Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0./15_007/0000247

Žadatel: Moravskoslezský kraj

Více informací zde.

opvvv

Termín realizace: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2019

 

 

Projekt Podpora integrace Romů v Hanušovicích

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na podporu aktivit směřujících k sociálnímu začleňování a prevenci sociální vyloučení příslušníků romských komunit na území Olomouckého kraje. 

Logo_Olomouckého_kraje__světlé

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2017

 

 

Město Hanušovice

Neinvestiční dotace z rozpočtu města Hanušovice na spolufinancování poskytování služeb sociální prevence na území města. 

hanušovice

 Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2017.

 

 

 

Město Šumperk

Dotace na celoroční činnost – poskytování služeb sociální prevence – z rozpočtu města.

sumperk

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2017

 

 

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?page_id=2455