Co děláme (SASRD Šumperk)

ČINNOSTI POSKYTOVANÉ SLUŽBOU

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je vymezena dle vyhlášky §30 č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, v platném znění.

Dle této vyhlášky je služba určená rodinám s dětmi, terénně, popřípadě ambulantně. Je poskytována rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé sociální situace, která je krizová a rodiče si již bez pomoci nedokáží poradit sami.

Mezi tyto činnosti patří:

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 1. pracovně výchovná činnost s dětmi
 • Zapojení dětí do činností souvisejících s chodem domácnosti (hygiena a úklid domácnosti, vaření, praní, údržba textilií, údržba společných prostor kolem domu a v domě a další). 

 

 1. pracovně výchovná činnost s dospělými
 • nácvik učení s dětmi,
 • poradenství v období těhotenství,
 • příprava na příchod dítěte z porodnice,
 • rozvoj komunikačních dovedností ve společnosti a zařízení,
 • nácvik a rozvoj pozitivních výchovných stylů a komunikace s dítětem,
 • hygiena, zdraví, životospráva.

 

 1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
 • nácvik a upevňování motorických dovedností a smyslového vnímání,
 • nácvik sebeobsluhy s dětmi,
 • nácvik orientace dítěte časem, místem, prostorem a osobou .

 

 1. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí
 • školní příprava,
 • podpora předškolního vzdělávání dítěte .

 

 1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity
 • volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi,
 • volnočasové aktivity pro děti,
 • pomoc při zajištění volnočasových aktivit dětí.

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Doprovázení dětí do školy, kroužků, doprovod rodiče i dětí na volnočasové aktivity, k lékaři, do knihovny, kina, divadla, do obchodu, k psychologům, na úřady a jiné doprovody.

 

Sociálně terapeutické činnosti  – motivační rozhovory

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • změna lékaře dítěte, změna zdravotní pojišťovny a školy,
 • pomoc s vypisováním dokumentů pro úřady, školy a jiná zařízení,
 • nástup či změna vzdělávacího zařízení,
 • nácvik telefonování.

 

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 • základní sociální poradenství,
 • pomoc při upevnění či obnovení kontaktu s rodinou,
 • návštěvy dítěte umístěného v ústavní péči.

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?page_id=3650