Zpět na Terénní programy

Práva a povinnosti uživatelů služby (TP)

Práva uživatele 

 • Vyjádřit se ke službě, podat stížnost.
 • Seznámit se s dokumentací která je o něm vedena, případně požádat o její písemnou podobu.
 • Ukončit smlouvu bez udání důvodu.
 • Vyměnit klíčového pracovníka.
 • Vystupovat anonymně.
 • Uživatel má právo rozhodovat o řešení svého problému, dle vlastního uvážení.
 • Právo na změnu zakázky.
 • Právo na ochranu svých osobních údajů.
 • Právo na svého zástupce.
 • Právo na individuální přístup.
 • Právo na na bezplatnou službu.
 • Právo na diskrétnost prostředí.
 • Právo na důstojné a rovné zacházení.
 • Právo na písemné potvrzení v případě odmítnutí.
 • Právo rozhodnout se, zda bude jeho problém konzultován s třetí stranou.
 • Právo na doprovod nebo přítomnost rodinného příslušníka či jiné osoby při poskytování služby. 
 • Právo na řešení sjednaného individuálního plánu v dohodnutém čase a rozsahu.

 

Povinnosti uživatele 

 • Dodržovat kroky dohodnuté spolupráce podle individuálního plánu.
 • Dopředu oznámit, pokud se nemůže dostavit na sjednanou schůzku.
 • Dodržovat dohodnutou dobu poskytování služby.
 • Nenapadat slovně ani fyzicky pracovníka služby.
 • nepoškozovat dobré jméno ani majetek služby nebo organizace.
 • Neomezovat jiné zájemce a uživatele služby.
 • V případě havarijní situace v budově organizace dbát pokynů pracovníka.
 • Dodržovat pravidla poskytování služby.

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?page_id=378