Naše poslání

Společnost SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. usiluje o rovné šance pro romskou menšinu v majoritní společnosti, prostřednictvím poskytování sociálních služeb a jiných doprovodných aktivit, v rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?page_id=4346