Return to Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Dobrovolnictví (NZDM)

Máte zájem o dobrovolnictví?

Svou dobrovolnickou činnost můžete vykonávat v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE.

Cílová skupina uživatelů: Služba je poskytována dětem a mládeži od 6 do 18 let, kteří jsou ohroženi nebo zažívají nepříznivou sociální situaci. Děti, které jsou mladší 7 let, mohou do NZDM docházet jen v případě, že plní povinnou školní docházku.

Máme 3 pobočky, a to v Ostravě-Přívoze (ul. Božkova 969/65 a ulice Jílová 2662/36) a v Ostravě-Porubě (ul. Dělnická 387/20). Záleží pouze na Vašem rozhodnutí na jaké pobočce budete dobrovolnickou činnost vykonávat, do jakých aktivit se zapojíte a jak dlouhý čas dobrovolnické činnosti věnujete.

Kontakty  a otevírací hodiny našich poboček: http://jekhetane.cz/?page_id=451

Více informací o dobrovolnictví a podmínky pro výkon dobrovolnické činnosti naleznete zde: http://jekhetane.cz/?page_id=21

Co můžete jako dobrovolníci v našem nízkoprahu vykonávat?

  • Podílet se na realizaci aktivit pro děti a mládež (např. hudební a výtvarné aktivity, sportovní aktivity (jednoduché cvičení a rozcvičky, fotbal) nácvik tance (disko tanec, hip hop) nácvik divadelního představení, realizace výchovně-vzdělávacích her).
  • Pomoci dětem se školní přípravou (především český jazyk, matematika, anglický jazyk, vlastivěda a přírodověda).
  • Podílet se na realizací výchovně vzdělávacích programů (např. besedy a diskuze na různá témata např. šikana, návykové látky a ostatní závislosti).

 

Rádi Vás mezi námi přivítáme.

 

FB stánka NZDM Společně-Jekhetane: https://www.facebook.com/nzdmspolecnejekhetane/Copy-of-Dobrovolnictv

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?page_id=435