Projekty 2020

Účelová dotace na zajištění poskytování sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje v roce 2020

Podpořeno z prostředků účelové státní dotace poskytnuté Moravskoslezském kraji.

Účelem dotace je podpora realizace  4 sociálních služeb poskytovaných naší organizací na území statutárního města Ostravy:

 • Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE
 • Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE
 • KLUB-KO
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE

sym_logo_m – kopie

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2020

 

 

Neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na zajištění poskytování sociálních služeb  a souvisejících aktivit na území statutárního města Ostravy

Projekty:

 • Terénní programy 2020 – zajištění poskytování sociální služby terénní programy. Místo realizace: U Tiskárny 515/3, Ostrava-Přívoz; Jílová 2662/42, Ostrava; Ostrava včetně širšího správního obvodu.
 • Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2020 – zajištění poskytování sociální služby odborné sociální poradenství. Místo realizace: U Tiskárny 515/3, Ostrava-Přívoz; Dělnická 387/20, Ostrava-Poruba; Ostrava včetně širšího správního obvodu.
 • NEVO DROM – Novou cestou 2020 – zajištění poskytování sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Místo realizace: Božkova 969/65, Ostrava-Přívoz; Dělnická 387/20, Ostrava-Přívoz, Jílová 36, Ostrava-Přívoz; Ostrava; Ostrava včetně širšího správního obvodu.
 • KLUB-KO 2020 – zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Místo realizace:  U Tiskárny 515/3, Ostrava-Přívoz;  Ostrava včetně širšího správního obvodu.
 • Blíže lidem – aktivita je zaměřena na dobrovolnictví a potravinovou a jinou hmotnou pomoc. Místo realizace: U Tiskárny 515/3, Ostrava-Přívoz; Jílová 2662/42, Ostrava; Ostrava včetně širšího správního obvodu.

Projekty jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Ostrava_lg

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2020

 

Blíže lidem

Dotace ke krytí výdajů spojených s výkonem dobrovolnické služby.

 

 

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2020

 

 

projekt: „Innogy – energetická budoucnost“

Cílem projektu je bezplatně poskytovat poradenství v nepříznivých životních situacích (především v oblastech finanční gramotnosti, problematice dluhů, problematice placení za energie i v tíživé finanční situaci).

 

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2020

 

 

Účelová dotace na zajištění poskytování sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 2020

Podpořeno z prostředků účelové státní dotace poskytnuté Olomouckému kraji.

Cílem dotace je zajištění běžného provozu 3 sociálních služeb poskytovaných naší organizací na území ORP Šumperk:

 • terénní programy
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (KLUB-KO)
 • odborné sociální poradenství (Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Šumperku)

Logo_Olomouckého_kraje__světlé

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2020

 

 

Společně na Hanušovicku 2020

čj. 22886/2019-UVCR 

dotační program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2020

Termín realizace: 1.1. – 31.12.2020

 

 

 

Projekt „GOMBÍK – komunitní centrum v Hanušovicích“

Cílem projektu je předškolní příprava dětí ve věku od 3-5 let v projektu ROMSPIDO (4xtýdně). kde byli partnerem projektu CMTF i OK. Činnost má působit na emoční dozrávání a socializaci dětí, připravit je na úspěšný přechod  do ZŠ, zvýšit rodičovské kompetence.

Logo_Olomouckého_kraje__světlé

 

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2020

 

 

 

Projekt „Komunitní aktivity pro děti na Hanušovicku“

Cílem projektu je uspořádání 2 akcí podporujících integraci Romů, konkrétně:

 1. Loučíme se s prázdninami (hudební festival v Hanušovicích)
 2. Výlet do areálu v Dolních Vítkovicích

Logo_Olomouckého_kraje__světlé

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2020

 

Společně na Hanušovicku 2020

Účelem poskytnutí dotace je spolufinancování projektu Společně na Hanušovicku 2020. Práce zaměřená na rodiny s dětmi a na osoby žijící ve vyloučených lokalitách na Hanušovicku. případně poskytování terénní formy služby Občanské poradny v roce 2020.

hanušovice

 Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2020.

 

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?page_id=4405