Zpět na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Práva a povinnosti uživatele (NZDM)

Tvoje práva v centru:

 • Máš právo na stejnou míru pozornosti, respektu a zájmu pracovníka jako ostatní děti.
 • Máš právo na bezpečí v centru.
 • Vždy můžeš požádat o pomoc a podporu pracovníky centra.
 • Máš právo na individuální přístup.
 • Máš právo vyjádřit svůj názor.
 • Nemusíš nám říct své jméno, v centru můžeš mít přezdívku.
 • Máš právo řešit svou situaci s pracovníkem o samotě.
 • Máš právo být seznámen se záznamy, které jsou o tvé osobě.
 • Máš právo navrhovat, co bys chtěl v centru dělat.
 • Je na tobě, jakých aktivit se v centru zúčastníš.
 • Máš právo vybrat si pracovníka, se kterým budeš řešit svou situaci.
 • Máš právo si stěžovat, pokud se ti něco nelíbí.
 • Máš právo kdykoli přestat do centra docházet.

 

Povinnosti uživatele služby – uživatel je povinen:

 • Dbát pokynů pracovníků.
 • Respektovat zájemce o službu, uživatele a pracovníky centra a chovat se k nim slušně.
 • Dodržovat bezpečnost v centru. Svým chováním a jednáním neohrožovat sám sebe ani ostatní zájemce o službu, uživatele a pracovníky centra.
 • Dodržovat pravidla chování v centru.

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?page_id=445