Blíže lidem

Záměrem projektu je rozvinout a provozně udržet humanitární aktivity, které naše organizace realizuje, a které nejsou sociální službou. Jedná se však o aktivity, které velmi efektivně, cíleně a okamžitě pomáhají konkrétním lidem v nouzové situaci. Proto jejich realizaci považujeme za zásadní a nezbytnou k doplnění komplexnosti poskytování služeb lidem ohroženým sociálním vyloučením, ať se jedná o osamělé jednotlivce či rodiny s malými dětmi žijící na hranici chudoby. Tyto naše aktivity široce přesahují běžnou cílovou skupinu, na kterou se zaměřují námi poskytované sociální služby. V rámci projektu chceme zajistit pokračování realizace těchto humanitárních aktivit:

1) Poskytování potravinové a jiné hmotné pomoci
Jedná se o příjem a výdej zdarma získaných potravin a jiné hmotné pomoci (oblečení, potřeby pro děti, drobné vybavení domácnosti apod.), které rozdělujeme dle transparentních pravidel mezi potřebné. Tuto aktivitu realizujeme ve spolupráci s Potravinovou bankou Ostrava, z. s. a soukromými dárci. Aktivita je hojně využívána sociálními pracovníky úřadů.

Cílovou skupinou pro realizaci humanitárních aktivit jsou jednotlivci nebo rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučení žijící na území statutárního města Ostravy. U rodin s dětmi jde prioritně o ty, které jsou v agendě SPOD.

2) Podpora dobrovolnické práce
Naším cílem je rozšířit dobrovolnické aktivity v organizaci, které jsou v poslední době výrazně spojeny právě s potravinovou a materiální pomocí a podporou sociálního začleňování. V rámci projektu chceme uspořádat k MDDob. slavnostní posezení s dobrovolníky s drobným občerstvením, jako poděkování za celoroční práci.

Cílovou skupinou, na kterou se zaměřují dobrovolníci působící v naší organizaci, jsou rodiny s dětmi nebo děti využívající naše sociální služby. Dobrovolníci pomáhají při realizaci doplňkových aktivit služeb, při organizaci různých jednorázových akcí, při realizaci zájmových aktivit s dětmi, doučování apod.
Další významnou skupinou dobrovolnických aktivit, kterou hodláme v roce 2020 dále rozšířit, jsou aktivity při poskytování humanitární pomoci. Zde se jedná zejména o manuální činnosti.

Místo realizace projektu

Místem realizace projektu je území statutárního města Ostravy. Výdejní místo pro potravinovou a materiální pomoc je na adrese U Tiskárny 515/3 v Ostravě-Přívoze, fakultativně budeme potravinovou pomoc vydávat i na adrese Jílová 36.

Doba realizace projektu: 1.1.2020 – 31.12.2020.

 

Projekt je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?page_id=4540