Zpět na KLUB-KO – Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Kdo může naše služby využít (SASRD)

Okruh osob, jimž je služba poskytována

 • Nastávající rodiče nebo rodina s dětmi/dítětem ve věku 0 – 15 let, nacházející se v nepříznivé sociální situaci, která může ohrozit vývoj dítěte a kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, žijící zejména v sociálně vyloučených lokalitách na území města Ostravy, Šumperka a na území obce s rozšířenou působností Šumperk.
 • Jedná se zejména o nezkušenost nebo problémy:
  • s výchovou a péčí o dítě
  • v podpoře vzdělávání dětí
  • v podpoře zdravého trávení volného času dětí
  • s hospodařením domácnosti
  • s vyřizováním běžných záležitostí a s uplatňováním práv v zájmu dítěte
  • s kontakty s dítětem.

Naše pobočka není bezbariérová. V případě zájmu je možné domluvit terénní poskytování služby.

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?page_id=466