Bertík podporuje Mistry světa!

Cílem projektu je umožnit dětem ze sociálně slabého prostředí bez finančních možností, které žijí svůj život ,,na ulici“, rozvíjet svůj pohybový talent. Tyto děti jsou velmi talentované, avšak nemají z finančních důvodů možnost navštěvovat taneční školy. I za těchto podmínek se dokázaly stát Mistry ČR i světa. 

 

 

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?page_id=5353