Zpět na Poskytujeme

Terénní programy

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?page_id=55

Informační letáky služby Terénní programy Ostrava

Leták TP uživatelé OV_2022 Informační-leták-TP-2023 Změna provozní doby služby od 1.7.2024: http://jekhetane.cz/?p=7888

Co děláme (TP Ostrava)

Služba poskytuje zejména: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí: zprostředkovávání telefonních hovorů v rámci řešení jejich nepříznivé životní situace, doprovázení uživatele služeb při vyřizování osobních záležitostí na úřady, soudy, veřejné instituce k lékaři apod., vyhledávání a poskytování informací uživatelům.   b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů …

Informace o naší službě – veřejný závazek služby (TP) Ostrava

Poslání služby Posláním služby je vyhledávat osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, a poskytovat jim služby v jejich přirozeném prostředí. Terénní pracovníci usilují o to, aby byl uživatel samostatný, znalý svých práv a povinností, byl zodpovědný za své jednání a měl přístup k běžným službám ve společnosti. Cíle služby …

Čím se řídíme (TP)

Zásady poskytování služby Individuální přístup k uživatelům služby Ke každé osobě pracovník přistupuje jako k jedinečné s jedinečným problémem. I když dvě osoby mají stejný problém, neznamená to, že bude řešen stejně. Komplexní přístup k řešení problému uživatele Při řešení problémů uživatele pracovník vždy zohledňuje všechny schopnosti, příležitosti a možnosti uživatele a jeho blízkého sociálního …

Etický kodex terénního pracovníka (TP)

Etický kodex TERÉNNÍHO pracovníka SPOLEČNĚ-JEKHETANE o. p. s

Práva a povinnosti uživatelů služby (TP)

Práva uživatele  Vyjádřit se ke službě, podat stížnost. Seznámit se s dokumentací která je o něm vedena, případně požádat o její písemnou podobu. Ukončit smlouvu bez udání důvodu. Vyměnit klíčového pracovníka. Vystupovat anonymně. Uživatel má právo rozhodovat o řešení svého problému, dle vlastního uvážení. Právo na změnu zakázky. Právo na ochranu svých osobních údajů. Právo …

Pravidla pro podávání a vyřizování podnětů, připomínek a stížnosí (TP)

Pokud s něčím nejste spokojen/a, můžete si stěžovat. Také nám můžete říct, jak to zlepšit. Budeme velmi rádi, pokud nám řeknete nebo napíšete,  jak bychom mohli naši práci zlepšit nebo co se Vám líbí. Stížnost může podat jakákoliv osoba. Svou stížnost můžete říct osobně kterémukoliv pracovníkovi služby nebo napsat na formulář, který Vám pracovník na vyžádání …

Kapacita služby (TP)

Okamžitá kapacita na pracovníka je 1 uživatel.    

Provozní doba a kontakty (TP)

1. Osobně: Kdekoliv ve vyloučených lokalitách, kde se pracovníci pohybují: Ostrava-Přívoz: pondělí 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 úterý 9:00 – 12:00   středa 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 čtvrtek 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 pátek 9:00 – 12:00       Ostrava-Poruba:   středa  9:00 – 12:00 13:00 – 16:00   Šumperk: (v Šumperku …