Zpět na Poskytujeme

KLUB-KO – Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?page_id=57

Etický kodex terénního pracovníka

Etický kodex TERÉNNÍHO pracovníka SPOLEČNĚ-JEKHETANE

Informační letáky služby KLUB-KO Ostrava

Informační-leták-KLUB-KO_2022 Manuál-pro-zájemce-a-uživatele-služby_2022

Informační letáky služby KLUB-KO Šumpersko

Manuál pro zájemce a uživatele služby Informační leták Informační leták pro obce

Co děláme (SASRD Ostrava)

ČINNOSTI POSKYTOVANÉ SLUŽBOU Činnosti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou vymezeny § 30 vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.   Služba poskytuje tyto činnosti: Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Realizace aktivit pro rodiny s dětmi a motivace rodin k jejich využívání: s dětmi: nácvik rozvojových činností s dětmi a …

Kdo může naše služby využít (SASRD)

Okruh osob, jimž je služba poskytována Nastávající rodiče nebo rodina s dětmi/dítětem ve věku 0 – 15 let, nacházející se v nepříznivé sociální situaci, která může ohrozit vývoj dítěte a kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, žijící zejména v sociálně vyloučených lokalitách na území města Ostravy, Šumperka a na území obce s rozšířenou působností Šumperk. …

Jakým způsobem pracujeme (SASRD)

Službu KLUB-KO je možné kontaktovat telefonicky, osobně, e-mailem nebo dopisem. Zájemce o poskytnutí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále zájemce) je pracovníkem nejprve seznámen s podmínkami poskytování služby, poté sdělí pracovníkovi, s čím do služby přichází, a pracovník vyhodnotí, zda tato zakázka je v souladu s cíli a posláním služby, zda zájemce spadá do cílové skupiny …

Práva a povinnosti uživatelů a pracovníků služby (SASRD)

Práva a povinnosti uživatelů služby Práva uživatele služby: vyjádřit se ke službě, podat stížnost, nahlížet do dokumentace, která je o něm vedena, nebo k tomu zplnomocnit jinou osobu, ukončit smlouvu bez udání důvodu, požádat o změnu klíčového pracovníka, vystupovat anonymně, rozhodnout o řešení svého problému, změnit svou zakázku, mít ochráněny své osobní údaje, na individuální přístup …

Pravidla pro podávání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností (SASRD)

Pokud s něčím nejste spokojen/a, můžete si stěžovat.  Také nám můžete říct, jak to zlepšit. Budeme velmi rádi, pokud nám řeknete nebo napíšete,  jak bychom mohli naši práci zlepšit nebo co se Vám líbí. Stížnost může podat jakákoliv osoba. Svou stížnost můžete říct osobně kterémukoliv pracovníkovi služby nebo napsat na formulář, který Vám pracovník na vyžádání …

Kapacita služby (SASRD)

Okamžitá kapacita služby je 1 rodina na pracovníka.    

Provozní hodiny a kontakty (SASRD)

Jak je možné službu kontaktovat   1. Osobně na pobočce: Ostrava-Přívoz: U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava-Přívoz Čtvrtek:  8:00 – 12:00   Šumperk: Hlavní třída 13/3, Šumperk – budova Slovanského domu Úterý:  9:00 – 12:00   2. V terénu: Nebo kdekoli ve vašem okolí, kde se naši pracovníci pohybují. Ostrava-Přívoz: Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 …