Zpět na Projekty

Projekty 2010

Projekt „Podpora terénní sociální práce v rizikových lokalitách městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz“

Projekt byl realizován od května do listopadu ve spolupráci s městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz za finanční podpory Statutárního města Ostravy, jehož cílem bylo rozšíření terénní práce v rizikové lokalitě obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Do projektu bylo zapojeno celkem 10 rodin, které zhodnotily spolupráci na projektu jako přínosnou. V rámci projektu se uskutečnily dvě besedy zaměřené na Dluhové poradenství a na Prevenci ohrožení dětí v oblasti kriminality a zdraví. Během projektu byly vytvořeny letáky, které si můžete stáhnout zde (OčkovániPrevence kriminality).

Fotografie z besed:

Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na sociální služby v roce 2010

Nadále jsou naše sociální služby finančně podpořeny z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí. Dotace jsou určeny pro provoz sociálních služeb.

Projekty podpořené v roce 2010 Statutárním městem Ostrava

V roce 2010 realizuje naše organizace celkem 6 projektů, které byly podpořeny Statutárním městem Ostrava. Tyto projekty jsou zaměřeny zejména na zajištění provozu sociálních služeb a komunitních center. Realizovány jsou tyto projekty:

  • NEVO DROM 2010 (NOVOU CESTOU) – na službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
  • Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2010
  • Terénní programy 2010
  • KLUB-KO kontaktní středisko
  • Komunitní centra Společně – Jekhetane
  • KAMAS KE TUMENDE! CHCEME MEZI VÁS! (2008-2010) – na adaptaci dětí na nástup do ZŠ a napomoci jejich školní úspěšnosti. V rámci tohoto projektu jsme kromě soustavné výchovné, vzdělávací a sociální práce se skupinou předškoláků a jejich rodičů navázali spolupráci se základními a mateřskými školami v okolí.

Spolupráce Občanské poradny s Asociací občanských poraden

I v roce 2010 se odborní pracovníci spolupodílejí na realizaci dvou projektů – „Spotřebitelské poradenství“ a „Dluhové poradenství“, jejichž nositelem je Asociace občanských poraden ČR. Cílem projektů je plošně zlepšovat informovanost uživatelů služby o dané problematice.

Projekt „Aktivní rodina“, podpořen Moravskoslezským krajem

Účelem projektu bylo zabezpečení provozu registrované sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytované ve dvou Ostravských lokalitách – Přívoz, Slezská Ostrava (Muglinov).

Projekt „Školní úspěšnost romských dětí“, podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Cílem projektu bylo pracovní setkání pro skupinu odborných pracovníků školských poradenských zařízení v Olomouckém kraji. Nosným tématem setkání byla školní úspěšnost romských dětí a možnosti jejího dosažení.

Projekt „Občanská poradna – místo pomoci pro všechny“, podpořeno Olomouckým krajem

Cílem projektu bylo zpřístupnění služeb občanské poradny příslušníkům romského etnika a zvýšení jejich informovanosti o předcházení a možnostech řešení jejich nejčastějších problémů (dluhy, bydlení, vzdělávání, lékařská péče)

Projekt „Občanská poradna SPOLEČNĚ – JEKHETANE, detašované pracoviště Šumperk“

Projekt byl zaměřen na rozvoj služby odborného sociálního poradenství na detašovaném pracovišti Občanské poradny v Šumperku. Projekt byl financován Městem Šumperk.

Projekt „Blíže lidem“ 

Projekt byl zaměřen na podporu dobrovolnictví. Pro tuto činnost obdržela naše organizace v roce 2009 registraci MVČR. Projekt byl financován Ministerstvem vnitra ČR

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?page_id=594