Zpět na Projekty

Projekty 2009

Projekt „Umění nás mění!“
Záměrem tohoto projektu bylo prezentovat sociální problémy prostřednictvím umělecké tvorby. Tématem byla změna náhledu a vnímání odlišných ras, národností a etnik jako něco co je součástí naší společnosti. V rámci projektu byla realizována soutěž pro studenty středních škol, osvětová kampaň v médiích a dopravních prostředcích a výstava vítězných prací. Projekt má své vlastní webové stránky:http://www.umeninasmeni.cz. Projekt byl financován z prostředků „Úřadu Vlády České republiky v rámci Vládní kampaně proti rasismu 2009“. Projekt dále podpořili: Dům knihy LIBREX Ostrava, OCCAM PR, Praktik Papír Ostrava.

Projekt „Blíže lidem“
Projekt byl zaměřen na podporu dobrovolnictví. Pro tuto činnost obdržela naše organizace v roce 2009 registraci MVČR. Projekt byl financován Ministerstvem vnitra ČR.

Spolupráce Občanské poradny s Asociací občanských poraden
V průběhu roku 2009 se odborní pracovníci spolupodíleli na realizaci dvou projektů – „Spotřebitelské poradenství“ a„Dluhové poradenství“, jejichž nositelem byla Asociace občanských poraden ČR. Cílem projektů byla plošně zlepšovat informovanost uživatelů služby o dané problematice.

Projekt „Občanská poradna, detašované pracoviště Šumperk“
Projekt byl zaměřen na provoz detašované pracoviště Občanské poradny v Šumperku. Projekt byl financován Městem Šumperk.

Projekt „Poznáváme svůj kraj s Klubkem“ 
Projekt byl podpořen Statutárním městem Ostrava – městská část Radvanice a Bártovice. V rámci projektu byly realizovány 6 výletů pro předškolní děti. Děti tak mohli navštívit:

 • Maškarní bál KD GAMA v Ostravě
 • Pohádkový sklep strašidel v Ostravě
 • Dětský ranč v Hlučíně
 • Zoologická zahrada v Ostravě
 • Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
 • Muzeum romské kultury v Brně

Projekty podpořené v roce 2009 Statutárním městem Ostrava 
V roce 2009 realizovala naše organizace celkem 6 projektů, které byly podpořeny Statutárním městem Ostrava. Tyto projekty byly zaměřeny zejména na zajištění provozu sociálních služeb a komunitních center. Realizovány byly tyto projekty:

 • NEVO DROM 2009 (NOVOU CESTOU) – na službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 • Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2009
 • Terénní programy 2009
 • KLUB-KO kontaktní středisko
 • Komunitní centra Společně – Jekhetane
 • KAMAS KE TUMENDE! CHCEME MEZI VÁS! (2008-2010) – na adaptaci dětí na nástup do ZŠ a napomoci jejich školní úspěšnosti. V rámci tohoto projektu jsme kromě soustavné výchovné, vzdělávací a sociální práce se skupinou předškoláků a jejich rodičů navázali spolupráci se základními a mateřskými školami v okolí.

Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na sociální služby v roce 2009
Nadále jsou naše sociální služby finančně podpořeny z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí. Dotace jsou určeny pro provoz sociálních služeb.

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?page_id=596