Zpět na Projekty

Projekty 2007

SPOLU TO DOKÁŽEME !
„Spolu to dokážeme!“ 
byl náš dvouletý projekt (2007-2008), jehož hlavním cílem byla spolupráce majority a romské minority na přibližování společných a rozdílných znaků obou kultur majoritě.  Realizací projektu byla dána příležitost etnicky smíšené skupině středoškoláků naučit se poznávat se navzájem a prostřednictvím vzájemné spolupráce předat poznané o Romech vrstevníkům z majority. Více se dočtete na webových stránkách http://www.spolu.jekhetane.cz.

Projekt byl podpořen finančními mechanizmy EHP Norsko v rámci Globálního grantu, administrovaného Nadací rozvoje občanské společnosti.

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?page_id=612