Hudbou a sportem proti kriminalitě 2022

Projekt navazuje na úspěšné projekty Hudbou a sportem proti kriminalitě realizované v letech 2018-21, ve kterých se pracovníci našich nízkoprahových zařízení pro děti a mládež věnovali dětem, pocházejících z oblastí sociálně vyloučených lokalit v Ostravě-Přívoze a v Ostravě-Porubě. Projekt bude i nadále zaměřen na zajištění nabídky vhodného trávení volného času děti a mládeže. Jedná se především o hudební, taneční, kulturní a sportovní aktivity.

Cílová skupina projektu: Děti a mládež ve věku od 6 do 18 let ze  sociálně vyloučené lokality zadního Přívozu, z okolí ulice Jílová a z okolí ulice Dělnická, Skautská v Ostravě-Porubě. Tyto skupiny dětí jsou nejvíce ohroženy vlivem sociálně znevýhodněného prostředí, ve kterém žijí a mnohé z nich mají již zkušenost s trestnou činností. Vzhledem k tomu, že mnohé děti pocházejí z vícečetných rodin, nemají ve svém domově prostor pro trávení svého času, uchylují se většinou na ulici, kde tráví svůj volný čas v partě vrstevníků i do pozdních večerních hodin. Do aktivit bude zapojeno celkem 100 dětí.

Cíl projektu: Účelem projektu je prostřednictvím volnočasových aktivit preventivně působit na děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách města Ostravy s cílem minimalizovat vznik či snížit míru jejich rizikového chování. 

Doba realizace projektu: 1.1. – 31.12.2022

Proběhlé akce:

21.5.2022 Fotbalový turnaj (Don Bosco Ostrava)

3-6/2022 Jarní část Don Bosca ligy

23.6.2022 Taneční vystoupení na akci Lidé lidem 2022

17.8.2022 Hudebně-taneční vystoupení na výtvarné vernisáži (Městská knihovna Ostrava, pobočka Vítkovice)

28.8.2022 WADF Mistrovství ČR 2022 (Turnov)

9-11/2022 Podzimní část Don Bosca ligy

23.9.2022 Taneční vystoupení na akci Setkání vzájemného porozumění (Ostrava)

25.9.2022 Soutěž v hip hopu (Brno) – DD – ZL MORAVA /1/ + HH – MORAVA /1/

28.9.2022 Svatováclavský mini turnaj PŘÁTELSTVÍ v malé kopané (Don Bosco Ostrava)

7.10.2022 Taneční a hudební přehlídka (Krnov)

8.10.2022 Soutěž v hip hopu (Olomouc) – DD – ZL MORAVA /2/ + HH – MORAVA /2/

22.10.2022 Taneční soutěž Terne čercheňa (Hranice na Moravě)

23.10.2022 Soutěž v hip hopu (Brno) – DD – ZL MORAVA /3/ + HH – MORAVA /3/

27.11.2022 Mistrovství ČR v hip hopu + eletric boogie (Brno)

3.12.2022 Mikulášský turnaj ve fotbale (Don Bosco Ostrava)

7.12.2022 Talentová soutěž: „Ukaž, co umíš.“ (Opava)

17.12.2022 Hudebně-taneční vystoupení v Domově pro seniory Čujkovova (Ostrava)

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?page_id=6220