NEVO DROM – Novou cestou 2022

NEVO DROM – Novou cestou 2022

Místo realizace: Božkova 969/65, 702 00 Ostrava-Přívoz

Dělnická 387/20, 708 00 Ostrava-Poruba

Projekt je zaměřen na poskytování sociální služby dětem a mládeži v sociálně vyloučených lokalitách formou výchovně vzdělávacích a aktivizačních činností, zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutických činností a pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cílová skupina: Děti a mládež od 6 do 18 let, kteří jsou ohroženi nebo zažívají nepříznivou sociální situaci. Děti, které jsou mladší 7 let, mohou do nízkoprahového zařízení docházet jen v případě, že plní povinnou školní docházku.

 

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2022                                                                   

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?page_id=6553