Hudbou a sportem proti kriminalitě 2023

Projekt navazuje na úspěšné projekty Hudbou a sportem proti kriminalitě realizované v letech 2018-22, ve kterých se pracovníci našich nízkoprahových zařízení pro děti a mládež věnovali dětem, pocházejících z oblastí sociálně vyloučených lokalit v Ostravě-Přívoze a v Ostravě-Porubě. Projekt bude i nadále zaměřen na zajištění nabídky vhodného trávení volného času děti a mládeže. Jedná se především o hudební, taneční, kulturní a sportovní aktivity.

Cílová skupina projektu: Děti a mládež ve věku od 6 do 18 let ze sociálně vyloučené lokality zadního Přívozu, z okolí ulice Jílová a z okolí ulice Dělnická, Skautská v Ostravě-Porubě. Tyto skupiny dětí jsou nejvíce ohroženy vlivem sociálně znevýhodněného prostředí, ve kterém žijí a mnohé z nich mají již zkušenost s trestnou činností. Vzhledem k tomu, že mnohé děti pocházejí z vícečetných rodin, nemají ve svém domově prostor pro trávení svého času, uchylují se většinou na ulici, kde tráví svůj volný čas v partě vrstevníků i do pozdních večerních hodin.

Do aktivit projektu bude zapojeno celkem 100 dětí.

Cíl projektu: Účelem projektu je prostřednictvím volnočasových aktivit preventivně působit na děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách města Ostravy s cílem minimalizovat vznik či snížit míru jejich rizikového chování. 

Doba realizace projektu: 1.1. – 31.12.2023

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

 

Proběhlé akce:

3-6/2023 Jarní část Don Bosca ligy

21.4. 2023 Taneční vystoupení na Církevní základní škole a mateřské škole Přemysla Pittra 

22.4.2023 fotbalový turnaj O putovní pohár blah. P. G. Frassatiho

5-6/2023 Liga pro dorostence 2023

19.5.2023 Taneční vystoupení u příležitosti oslavy 25 let od založení naší organizace

20.5.2023 Fotbalový turnaj u příležitosti oslavy 30 let od obnovení činnosti Orla jednoty Brno – Židenice

20.5.2023 Summer dance Boskovice cup

14.9.2023 Taneční vystoupení na akci „Benefice pro Valinku“ (NZDM KC Liščina)

1.10.2023  Soutěž v hip hopu (Brno) – DD – ZL MORAVA /1/ + HH – MORAVA /1/

14.10.2023 Soutěž v hip hopu (Prostějov) – DD – ZL MORAVA /2/ + HH – MORAVA /2/

21.10.2023 Terne čercheňa (taneční soutěž) (Hranice)

27.10.2023 Taneční a hudební přehlídka (Krnov)

18.11.2023  Soutěž v hip hopu (Brno) – HH – MORAVA /3/ + DD – ZL MORAVA /4/ + kval. POPPING

 

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?page_id=7272