Projekty 2024

PROGRAM NA PODPORU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2024 FINANCOVANÝ Z KAPITOLY 313 – MPSV STÁTNÍHO ROZPOČTU

sym_logo_m – kopie

 

                                               

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2024

 

Účelem dotace je podpora realizace 4 sociálních služeb poskytovaných naší organizací na území statutárního města Ostravy:

  • KLUB-KO
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE
  • Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE
  • Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE

 

 

Neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na zajištění projektů z rozpočtu statutárního města Ostravy

 

 

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2024

 

Projekty:

  • Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2024 – zajištění poskytování sociální služby terénní programy.

Místo realizace:  území statutárního města Ostravy včetně širšího správního obvodu (terénní forma),

U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava (zázemí organizace).

 

  • Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2024 – zajištění poskytování sociální služby odborné sociální poradenství.

Místo realizace: U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz;

Dělnická 387/20, 708 00 Ostrava-Poruba (ambulantní forma)

území statutárního města Ostravy včetně širšího správního obvodu (terénní forma).

 

  • NEVO DROM – Novou cestou 2024 – zajištění poskytování sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Místo realizace:

Dělnická 387/20, 708 00 Ostrava-Poruba,

Božkova 969/65, 702 00 Ostrava-Přívoz (ambulantní forma).

 

  • KLUB-KO 2024 – zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Místo realizace: 

U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava a Přívoz (ambulantní forma),

území statutárního města Ostravy včetně širšího správního obvodu (terénní forma).

                                              

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?page_id=7660