Oznámení o změně provozní doby Občanské poradny v Ostravě v termínu 1.11. – 16.11. 2018

Vážení zájemci a uživatelé služby Občanské poradny v Ostravě,

chceme Vás informovat o změně provozní doby v termínu 1.11. – 16.11. 2018, a to následujícím způsobem: 

OP Přívoz 

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00*
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00*
Čtvrtek: zavřeno zavřeno
Pátek 8:00 – 12:00 zavřeno

*Pouze pro objednané

 

OP Poruba

pondělí zavřeno zavřeno
čtvrtek     8:00 – 12:00 13:00 – 16:00*

*Pouze pro objednané

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=3043

Pozvánka na výstavu dětských prací v knihovně v Ostravě-Vítkovicích

Od 1.8. do 31.8. proběhne v knihovně v Ostravě-Vítkovicích výstava dětských prací našich uživatelů z KLUB-KA (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) a Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE. Vernisáž a doprovodný program proběhne 15. srpna od 14.30 hod.

jekhetane

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=2866

Začala realizace dvou investičních projektů podpořených EU (ze strukturálního fondu ERDF)

IROP_CZ_RO_B_C RGB

PROJEKT 1

DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPOLEČNĚ-JEKHETANE

REG. Č.:  CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002364

Záměrem tohoto projektu je zakoupení a rekonstrukce nemovitosti k poskytování sociálních služeb. Cílem projektu je vybudování střediska služeb sociální prevence na rozhraní dvou sociálně vyloučených lokalit hustě osídlených sociálně vyloučenými nebo sociálním vyloučením ohroženými obyvateli v Ostravě-Přívoze.

Tento projekt je financován Evropskou Unií (ze strukturálního fondu ERDF) ve výši Kč 6 027 853,41 a státním rozpočtem České republiky ve výši Kč 709 159,22.

 

PROJEKT 2

Budeme Vám blíž – auto pro terénní služby

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005334

Záměrem tohoto projektu je rozvoj a zefektivnění tří služeb sociální prevence poskytovaných uživatelům žijícím v obcích na území Horního Pomoraví. Projekt řeší problém obtížné dostupnosti některých obcí v území, díky které nemají potencionální uživatelé služeb možnost služeb sociální prevence využít. Problém chceme vyřešit zakoupením služebního vozidla pro zrychlení přesunu pracovníků sociálních služeb mezi jednotlivými obcemi, a tím zvýšit produktivitu sociální práce.

Tento projekt je financován Evropskou Unií (ze strukturálního fondu ERDF) ve výši Kč 937 965,40.

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=2736

SETKÁNÍ VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ

V pátek 22. června 2018 ožije náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze hudbou a tancem dětí navštěvujících nízkoprahové kluby v Ostravě i v jiných městech Moravskoslezského kraje. Již druhým rokem zde pořádá nezisková organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. přehlídku zájmové umělecké tvorby dětí žijících ve vyloučených lokalitách, s názvem SETKÁNÍ VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ.

Široká ostravská veřejnost bude mít příležitost se, od 14 hodin, zastavit a zaposlouchat  se do temperamentní hudby a shlédnout sólová i skupinová vystoupení nadšených dětských tanečníků, jejichž talent pomáhají rozvíjet pracovníci nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Na akci se představí více než 90 dětí, navštěvujících 9 nízkoprahových klubů z Ostravy i ze vzdálenějších míst kraje.  Jako hosté vystoupí na akci profesionální hudebníci Radek Banga a Jan Bendig.

Realizací této akce se chce pořádající nezisková organizace pokusit prolomit vžité negativní představy tradované ve společnosti o tom, že děti žijící v problémových lokalitách o nic neusilují a tráví bezcílně svůj volný čas na ulici. Vystoupením na této akci mohou děti z vyloučených lokalit pocítit respekt a obdiv veřejnosti, zažít nové podněty, získat nové kontakty s vrstevníky a motivaci pro další rozvoj smysluplnějšího využití volného času. Účinkující děti jsou už nyní pozitivním příkladem a inspirací pro ostatní děti ve svém okolí.

Nad konáním akce v tomto roce převzal záštitu primátor Statutárního města Ostravy pan Ing. Tomáš Macura, MBA, který 2. ročník přehlídky zájmové umělecké tvorby dětí SETKÁNÍ VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ osobně zahájí.

Akce je finančně podpořena Ministerstvem kultury, Statutárním městem Ostravou, Městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a soukromými dárci.

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=2716

Pozvánka na 2. ročník kulturní akce SETKÁNÍ VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ

Naše organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. pořádá 2. ročník kulturní akce SETKÁNÍ VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ, která proběhne 22. června od 14 hod. na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze. Na této akci budou vystupovat děti z nízkoprahových zařízení pro děti a mládež z Moravskoslezského kraje. Můžete se těšit na taneční a pěvecká vystoupení těchto dětí.
 
Jaké hosté vystoupí Jan Bendig a Radek Banga z kapely Gipsy. cz.
 
Těšíme se na vzájemné setkání!
SVP loga

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=2704

Podpořte děti z našich nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v programu společnosti Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“

Naše nízkoprahová zařízení pro děti a mládež uspěla v programu společnosti Tesco a Nadačního fondu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ celkem v 9 městech v rámci celé České republiky (Ostrava, Kopřivnice, Havířov, Český Těšín, Třinec, Česká Třebová, Šternberk, Přelouč a Praha) a dostala se mezi 3 nejlepší projekty v daném regionu, které mohou obdržet finanční podporu pro realizaci veřejně prospěšných projektů. Díky výše uvedenému programu mohou děti z našich nízkoprahových zařízení svým tanečním a pěveckým programem zpříjemnit chvíle starším občanům v domovech pro seniory a dětem z dětských domovů.

Od 7.5. – 4.6. probíhá v prodejnách TESCO hlasování, kde zákazníci hlasují pro projekt, který dostane finanční podporu. Hlasování probíhá tak, že za každý nákup získá zákazník 1 žeton, kterým může hlasovat pro projekt, který chce podpořit. Projekt s nejvyšším počtem hlasů v regionu získává nadační příspěvek 30 000 Kč. Projekt, který se umístí na 2. místě získává nadační příspěvek ve výši 16 000 Kč a projekt, který se umístí na 3. místě získá nadační příspěvek 10 000 Kč.

V Ostravě-Hrabové můžete pro náš projekt „TANČÍME S TESCEM PRO RADOST“ hlasovat v prodejně Tesco na ulici Prodloužená 807. 

Více informací získáte na tomto odkazu: jin barva - Made with PosterMyWallhttps://itesco.cz/pomahame/

 

29694012_1880415165303547_552345738_o

 

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=2660

Otevření centra pro děti a mládež na ulici Jílová v Ostravě-Přívoze

Dne 7.5. 2018 naše organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s otevřela centrum pro děti a mládež na ulici Jílová č. 36 v Ostravě-Přívoze. Centrum je otevřeno od 13-17 hod. od pondělí do čtvrtka a navštěvovat jej mohou děti od 7-18 let. Naše centrum jeCentrum na Jílové zaměřeno především na realizaci volnočasových aktivit pro děti a mládež z místní lokality.

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=2636

Velký turnaj ve stolním tenise O POHÁR SPOLEČNĚ-JEKHETANE

 
V sobotu 7.4 se v dopoledních hodinách konal Velký turnaj ve stolním tenise O POHÁR SPOLEČNĚ JEKHETANE v Salesiánském středisku volného času Don Bosco Ostrava pořádaný naší organizací SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. Turnaje se zúčastnilo 19 hráčů ve věku do 14 let. V první polovině turnaje byli hráči rozděleni do pěti skupin, kde hrál každý s každým. V druhé polovině turnaje se vyřazovacím systémem probojovali do finále Roman L. a David H. Vítězem se stal Roman L., na druhém místě skončil David H., a 3. místo patří Andree Š. Výherci získali hodnotné ceny, včetně pohárů a poukázek na sportovní zboží, které si mohou zakoupit v prodejně „Vše na stolní tenis“. Vzájemné setkání přineslo všem GK5B4210zúčastněným příjemně strávené dopoledne. 

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=2627

Návštěva ministra spravedlnosti JUDr. Roberta Pelikána v naší organizaci

Dne 29. 3. 2018 naši organizaci navštívil ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán v doprovodu kolegů z Agentury
pro sociální začleňování a Úřadu vlády České republiky. U příležitosti této návštěvy pohovořil s ředitelkou organizace Mgr. Helenou Balabánovou o sociálních službách a dalších činnostech, kterým se naše organizace věnuje. Paní ředitelka seznámila pana ministra s dvacetiletou historií organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s., která v současnosti působí již ve dvou krajích České republiky.

Ve druhé části setkání se pan ministr setkal s vedoucí Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE, Bc. Lucií Florovou, která mu přiblížila průběh řízení o udělení akreditace MS, opravňující naší organizaci s uživateli bezplatně připravovat
a podávat návrhy na oddlužení. Dluhová problematiky, kterou v občanské poradně odborní sociální pracovníci řeší tvoří více než v 50 % všech zakázek klientů v jednom roce.  Závěrem setkání se debatovalo o chystané „velké novele“  insolvenčního zákona a o  výborných výsledcích naší občanské poradny na poli oddlužení fyzických osob.

Po návštěvě Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě-Přívoze měl pan ministr příležitost, v doprovodu paní Bc. Lenky Adámkové, vedoucí našich nízkoprahových center,  prohlédnout si lokality
na ulicích Palackého a Jílová v Ostravě-Přívoze, kde získal informace nejen o místní komunitě, ale i o problémech bydlení obyvatel v této častí města.

Bylo nám nesmírnou ctí se s panem ministrem JUDr. Robertem Pelikánem setkat, o to víc, že je velmi sympatický, lidský a angažovaný ve svém resortu.

návštěva ministra spravedlnosti

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=2614

Velký turnaj ve stolním tenisu u příležitosti mezinárodního dne Romů – O POHÁR SPOLEČNĚ-JEKHETANE

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s pořádá dne 7.4. Velký turnaj ve stolním tenisu O POHÁR SPOLEČNĚ JEKHETANE  

Na turnaj se mohou přihlásit hráči za podmínky, že v den konání turnaje nedovrší 15 let. Pokud bude přihlášených více mladších hráčů vytvoříme pro ně samostatnou věkovou kategorii. Jde nám o to, aby si všichni zahráli a měli možnost bojovat o krásné trofeje a hodnotné ceny. Turnaje se mohou zúčastnit i hráči, kteří jsou registrovaní ve sportovních klubech (opět platí podmínka věkové kategorie, že hráč nesmí v den turnaje dovršit 15 let).

Přihlášku k turnaji získáte na e-mailové adrese: nizkoprah@jekhetane.cz

Velký turnaj ve stolním tenisu

Obrázek 1 z 1

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=2589