Online hlasování pro projekt „Bertík podporuje Mistry světa!“

Právě teď probíhá na hypermarketech a vybraných supermarketech Albert charitativní kampaň Bertík pomáhá. V tomto období od 22. 10. do 5. 11. můžete svým „online Bertíkem“ podpořit i náš projekt „Bertík podporuje Mistry světa!“. Finanční prostředky budou následně použity na podporu tréninkových aktivit a výdajů spojených se soutěžemi ve streetových tancích našich chlapců z nízkoprahových zařízení.

Odkaz pro online hlasování: https://hlasovani.nadacnifondalbert.cz/

Děkujeme za každý Váš hlas :).

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=5057

Uzavření občanských poraden v Ostravě-Přívoze a v Ostravě-Porubě

Oznamujeme všem zájemcům a uživatelům služby Občanské poradny v Ostravě-Přívoze i v Ostravě-Porubě, že poradny budou z provozních důvodů od 15.10. až do odvolání UZAVŘENY.

Děkujeme za pochopení.

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=5031

Změna otevíracích hodin v našich Nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež

V důsledku Nařízení vlády ČR, kdy dochází k uzavření základních a středních škol, upravujeme otevírací hodiny v našich nízkoprahových zařízeních následujícím způsobem:

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=5019

Uzavření Občanské poradny v Ostravě-Přívoze od 12. do 16.10.

Oznamujeme všem zájemcům a uživatelům služby Občanské poradny v Ostravě-Přívoze, že v týdnu od 12. do 16.10 bude poradna z provozních důvodů UZAVŘENA.

Děkujeme za pochopení.

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=5007

Czech Dance Championship v Jablonci nad Nisou

Ve dnech 29.8. – 30.8. probíhalo v Městské hale v Jablonci nad Nisou Otevřené Mistrovství České republiky Czech Dance Championship. Tohoto mistrovství se tradičně účastní tanečníci a taneční kolektivy z celé ČR všech tanečních žánrů, různých věkových kategorií, všech výkonností.  Z našich nízkoprahových zařízení v Ostravě-Přívoze (pobočka ulice Božkova a Jílová) se této prestižní soutěže účastnilo 15 dětí. Mezi našimi účastníky byly i děti, které se taneční soutěže účastnily poprvé v životě. Mohly zakusit pocit tančit na velkém parketě před zkušenou porotou profesionálních tanečníků. Děti tradičně soutěžily v kategoriích Urban street dance a Popping Locking. A jak naši kluci dopadli? Kluci přivezli zlaté, stříbrné i bronzové medaile:). Největšího úspěchu dosáhl Honza, který se stal novým trojnásobným Mistrem České republiky v tanečních disciplínách v kategorii urban street dance solo, a urban street dance duo se Zdeňkem a v kategorii locking a popping.  Další 1. místo obdržel náš nejmladší tanečník Ládik, Kristiánek a Filip. Všem klukům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích :). 

 

Děkujeme statutárnímu městu Ostrava za finanční podporu našeho projektu „A.D.S COMPANY umí !!!.“

Účast dětí na mistrovství byla také finančně podpořena sbírkou Pomozte dětem organizovanou Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti. Děkujeme 🙂

 

Děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za finanční podporu našeho projektu Tancem, zpěvem a sportem proti nudě II.

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=4968

Změna otevírací doby našich nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

Od 1.9. 2020 dochází ke změně otevírací doby našich Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež následujícím způsobem: Otevírací doba je opětovně doplněna o individuální konzultace, při kterých mohou děti a mládež řešit své problémy s pracovníky podle svých indviduálních potřeb. Pracovníci se takto mohou uživatelům věnovat intenzivněji při řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=4962

Fotbalové soustředění

Ve dnech 25.8. – 27.8. se děti z našich nízkoprahových zařízení účastnily fotbalového soustředění v krásném prostředí Horní Lomné. Celé soustředění bylo koncipováno jako příprava na fotbalovou Don Bosco ligu, které se děti každý rok pravidelně účastní. Důraz byl kladen na pravidelné tréninky, schopnost dětí hrát v týmu, dodržování fair play a a utužení disciplíny. Tréninky byly doplněny soutěžemi, které byly zaměřeny na posílení fyzické kondice. Všem dětem se soustředění líbilo, aktivně se zapojovali do všech aktivit a těší se na další soustředění příští rok:). 

Děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za finanční podporu našeho projektu Tancem, zpěvem a sportem proti nudě II.

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=4957

Vernisáž „Svět zvířat“

Dne 12.8. proběhla v knihovně města Ostravy-pobočka Vítkovice tradiční vernisáž výtvarných prací. Tato vernisáž byla spojená s doprovodným programem dětí z našich nízkoprahových zařízení SPOLEČNĚ-JEKHETANE. Děti si připravily taneční a pěvecké  vystoupení.  Celý program završila vědomostní soutěž ze života zvířat. Všem dětem děkujeme za účast a za aktivní podílení na programu. Pracovníkům NZDM a pracovníkům knihovny děkujeme za pomoc s organizací vernisáže. Těšíme se příští rok na shledanou!

 

Děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za finanční podporu našeho projektu Tancem, zpěvem a sportem proti nudě II.

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=4935

Projektový dny „Dopoledne s koňmi“

Dne 10. a 20.8. 2020 proběhly v rámci projektu „Chceme, vědět, umět, znát!“ pro děti z našich nízkoprahových zařízení projektové dny „Dopoledne s koňmi“. Projektové dny se konaly na Dětském ranči v Hlučíně a byly koncipovány tak, aby se děti mohly dozvědět informace ze života koní (dozvědět se informace o stavbě těla koně, získat informace o základních plemenech koní a o jezdecké výstroji), uvědomit si, jaké je využití koní a následně si prakticky vyzkoušet, jak se o koně správně starat. Děti měly možnost si rovněž prohlédnout jakým způsobem bývají koně ve stáji ustájeni. Poté si vyzkoušely čistění boxů koní (zametání boxů, vození koleček na hnojiště, stlání slámy a pilin). Následně byla pro děti připravena názorná ukázka toho, jak se správným způsobem starat o koně (jakým způsobem se jim čistí srst, hříva i kopyta). Tuto činnosti si poté za dozoru a slovní pomocí pracovníků vyzkoušely. Završením projektových dnů byla rekondiční jízda na koni.

Cílem projektových dnů bylo i naučit děti vzájemně spolupracovat při aktivitách, vést je k toleranci, rozvíjet jejich komunikační dovednosti při kladení otázek a při rozhovorech s pracovníky a sebou navzájem.

Dětí zhodnotily projektové dny velice příznivě. Pozitivně oceňovaly to, že měly možnost přistoupit ke koním na velmi blízkou vzdálenost a vyzkoušet si, jak o koně správně pečovat. Děti mají  vzhledem ke své nepříznivé socioekonomické situaci jen velmi omezené příležitosti navštěvovat podobná zařízení např. zoologické zahrady, ranče či farmy zvířat. Nemají dostatečnou možnost vnímat a poznávat přírodu a zvířata v přímém kontaktu, proto byly projektové dny pro ně velice přínosné.  Z rozhovorů pracovníků s dětmi vyplynulo, že by se rády opětovně zúčastnily obdobných projektových dnů. Několik dětí se chce zapojit v budoucnosti do práce s koňmi formou brigády, který Dětský ranč Hlučín, z. s. pro děti od 13 let nabízí.

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=4925

Návštěva zoologické zahrady ve Dvoře Králové

Ve dnech 3.-4.8. se děti z našeho Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě-Přívoze zúčastnily dvoudenního výletu do Královéhradeckého kraje. Naším cílem byla návštěva zoologické zahrady ve Dvoře Králové. Děti měly možnost absolvovat večerní prohlídku safaribusem kolem výběhů a Africkým safari přímo mezi zvířaty. Děti si takto mohly prohlédnout zebry, žirafy, antilopy a vodušky v záři zapadajícího slunce.

Následující den nás čekala prohlídka samotné zoologické zahrady a jízda lvím safari, kde jsme na trase dlouhé 600 metrů, zavítali mezi africké a berberské lvy a lvice. Lví safari bylo otevřeno v roce 2015 a je jediným svého druhu v České republice.  

Dětem se tento výlet moc líbil, dozvěděly se spoustu zajímavých informací o životě zvířat, poznaly nové místo v České republice a upevnily kamarádství mezi sebou navzájem.

A protože výletů není nikdy dost :), tak jsme se vydali na další prohlídku. Navštívili jsme město Josefov a jeho podzemí. Pevnost Josefov je unikátní vojenský komplex pevnostního opevnění a jeho rozsáhlé podzemní chodby dnes mají délku 38 km, přičemž turisticky přístupná trasa má pouze 1 km. Trasu jsme absolvovaly s průvodkyní, která nám představila informace o pevnosti (např. to, že pevnost Josefov byla postavena z popudu císaře Josefa II v letech 1780 až 1787 jako obranný prvek proti Prusku). Na konci prohlídky nám průvodkyně dokonce zahrála i na pikolu, aby nám mohla zprostředkovat šíření zvuku v podzemí. Celou prohlídku děti absolvovaly se svítilnou s hořící svíčkou. Dokonce si krátkou část trasy mohly projít v úplné tmě:). 

Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco za finanční podporu našeho projektu: „Chudé děti chtějí poznat Královehradecký kraj“.  

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=4891