Dobrovolnictví

O dobrovolnictví

Dobrovolník je člověk, který ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch druhých.

Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může poskytnout druhým. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost dostává nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti a nezřídka i přátelství. O vykonané dobrovolnické službě vydáváme potvrzení, které je pak možné použít např. v rámci studia na vysoké nebo vyšší odborné škole, jako přílohu k přihláškám na tyto školy, jako přílohu životopisu při hledání zaměstnání apod.

logo dobrovolnictvi

Dobrovolnictví u nás

Dobrovolnická činnost je zaměřena především na pomocné aktivity a manuální činnosti spojené s hlavní činností naší organizace, což je poskytování sociálních služeb sociálně vyloučením uživatelům.

Dobrovolníci z řad studentů především doučují děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, pomáhají při chodu kontaktního střediska KLUB-KO, realizují zájmové činnosti pro děti (např. výtvarný, hudební, taneční kroužek), pomáhají při realizaci aktivit pro děti (výlety pro děti, Den dětí apod.).

Dobrovolníci z řad dlouhodobě nezaměstnaných evidovaných na úřadu práce převážně vykonávají manuální práci, která vede ke zkvalitňování zázemí organizace (např. úprava dětského hřiště, nátěr dětského altánku, malování apod.).

Jak se sát dobrovolníkem

Dobrovolníkem se v naší organizaci může stát člověk, který je plnoletý, mravně bezúhonný, zdravotně způsobilý k výkonu dobrovolnické služby a dosáhl alespoň základního vzdělání.

Doklady nutné pro výkon dobrovolnické služby:

  • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • výpis z rejstříku trestů,
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu dobrovolnické činnosti.

Kontakt

Pokud Vás dobrovolnictví v naší organizaci zaujalo a chcete znát bližší informace, kontaktujte nás na:

e-mail: dobrovolnictvi@jekhetane.cz

tel. čísle: 596 136 609, 724 065 799 (kontaktní osoba Mgr. Helena Balabánová)

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=21