Vernisáž „Svět zvířat“

Dne 12.8. proběhla v knihovně města Ostravy-pobočka Vítkovice tradiční vernisáž výtvarných prací. Tato vernisáž byla spojená s doprovodným programem dětí z našich nízkoprahových zařízení SPOLEČNĚ-JEKHETANE. Děti si připravily taneční a pěvecké  vystoupení.  Celý program završila vědomostní soutěž ze života zvířat. Všem dětem děkujeme za účast a za aktivní podílení na programu. Pracovníkům NZDM a pracovníkům knihovny děkujeme za pomoc s organizací vernisáže. Těšíme se příští rok na shledanou!

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=4935

Projektový den „Dopoledne s koňmi“

Dne 10.8. 2020 proběhl v rámci projektu „Chceme, vědět, umět, znát!“ pro děti z našich nízkoprahových zařízení projektový den „Dopoledne s koňmi“ . Projektový den se konal na Dětském ranči v Hlučíně.  Celý projektový den byl koncipován tak, aby se děti mohly dozvědět informace ze života koní (dozvědět se informace o stavbě těla koně, získat informace o základních plemenech koní a o jezdecké výstroji), uvědomit si, jaké je využití koní a následně si prakticky vyzkoušet, jak se o koně správně starat. Děti měly možnost si rovněž prohlédnout jakým způsobem bývají koně ve stáji ustájeni. Poté si vyzkoušely čistění boxů koní (zametání boxů, vození koleček na hnojiště, stlání slámy a pilin). Následně byla pro děti připravena názorná ukázka toho, jak se správným způsobem starat o koně (jakým způsobem se jim čistí srst, hříva i kopyta). Tuto činnosti si poté za dozoru a slovní pomocí pracovníků vyzkoušely. Završením projektového dne byla rekondiční jízda na koni.

Cílem projektového dne bylo i naučit děti vzájemně spolupracovat při aktivitách, vést je k toleranci, rozvíjet jejich komunikační dovednosti při kladení otázek a při rozhovorech s pracovníky a sebou navzájem.

Dětí zhodnotily projektový den velice příznivě. Pozitivně oceňovaly to, že měly možnost přistoupit ke koním na velmi blízkou vzdálenost a vyzkoušet si, jak o koně správně pečovat. Děti mají  vzhledem ke své nepříznivé socioekonomické situaci jen velmi omezené příležitosti navštěvovat podobná zařízení např. zoologické zahrady, ranče či farmy zvířat. Nemají dostatečnou možnost vnímat a poznávat přírodu a zvířata v přímém kontaktu, proto byl projektový dne pro ně velice přínosný.  Z rozhovorů pracovníků s dětmi vyplynulo, že by se rády opětovně zúčastnily obdobného projektového dne. Několik dětí se chce zapojit v budoucnost do práce s koňmi formou brigády, který Dětský ranč Hlučín, z. s. pro děti od 13 let nabízí.

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=4925

Návštěva zoologické zahrady ve Dvoře Králové

Ve dnech 3.-4.8. se děti z našeho Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě-Přívoze zúčastnily dvoudenního výletu do Královéhradeckého kraje. Naším cílem byla návštěva zoologické zahrady ve Dvoře Králové. Děti měly možnost absolvovat večerní prohlídku safaribusem kolem výběhů a Africkým safari přímo mezi zvířaty. Děti si takto mohly prohlédnout zebry, žirafy, antilopy a vodušky v záři zapadajícího slunce.

Následující den nás čekala prohlídka samotné zoologické zahrady a jízda lvím safari, kde jsme na trase dlouhé 600 metrů, zavítali mezi africké a berberské lvy a lvice. Lví safari bylo otevřeno v roce 2015 a je jediným svého druhu v České republice.  

Dětem se tento výlet moc líbil, dozvěděly se spoustu zajímavých informací o životě zvířat, poznaly nové místo v České republice a upevnily kamarádství mezi sebou navzájem.

A protože výletů není nikdy dost :), tak jsme se vydali na další prohlídku. Navštívili jsme město Josefov a jeho podzemí. Pevnost Josefov je unikátní vojenský komplex pevnostního opevnění a jeho rozsáhlé podzemní chodby dnes mají délku 38 km, přičemž turisticky přístupná trasa má pouze 1 km. Trasu jsme absolvovaly s průvodkyní, která nám představila informace o pevnosti (např. to, že pevnost Josefov byla postavena z popudu císaře Josefa II v letech 1780 až 1787 jako obranný prvek proti Prusku). Na konci prohlídky nám průvodkyně dokonce zahrála i na pikolu, aby nám mohla zprostředkovat šíření zvuku v podzemí. Celou prohlídku děti absolvovaly se svítilnou s hořící svíčkou. Dokonce si krátkou část trasy mohly projít v úplné tmě:). 

Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco za finanční podporu našeho projektu: „Chudé děti chtějí poznat Královehradecký kraj“.  

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=4891

Vernisáž výtvarných prací „Svět zvířat“ v knihovně města Ostravy-pobočka Vítkovice

Srdečně zveme všechny naše přátelé, uživatele a celou širokou veřejnost na vernisáž výtvarných prací „Svět zvířat“, která se bude konat dne 12.8. od 14:30 v knihovně města Ostravy – pobočka Vítkovice. Součástí vernisáže bude i taneční vystoupení dětí z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE. Těšíme se na Vás :).

Od 3.8.- 28.8. budou v knihovně vystaveny výtvarné práce a výrobky dětí z našich nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby KLUB-KO a centra pro děti a jejich rodiče SPOLU 2. Neváhejte a přijďte si je prohlédnout.

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=4875

Taneční soustředění v Horní Lomné 2020

Díky projektu „Pomůžeme dětem změnit život“ Nadace rozvoje občanské společnosti – Pomozte dětem – a programu „Vy rozhodujete my pomáháme“ se mohly děti z Nízkoprahového zařízení SPOLEČNĚ-JEKHETANE zúčastnit ve dnech 19. – 23. 7. tanečního soustředění. Toto soustředění probíhalo stejně jako minulý rok v krásném prostředí v Horní Lomné. Účelem soustředění bylo připravit děti na následující taneční sezónu ve streetových tancích a motivovat je k co nejlepším výsledkům na tanečních soutěžích. Pro děti, které ve streetových tancích mají menší zkušenosti, bylo soustředění zaměřeno na osvojení základních tanečních prvků a zdokonalení pohybových dovednosti. Kromě tanečního programu pracovníci pro děti připravili vědomostní soutěže a jiné zábavné aktivity. Taneční soustředění přispělo k prohloubení kamarádství mezi dětmi, k posílení dodržování pravidel a vzájemného respektu mezi sebou navzájem.

 

Taneční soustředění bylo financováno ze sbírky Pomozte dětem organizovanou Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

 

Děkujeme také Nadačnímu fondu Tesco za finanční podporu našeho projektu: „Tábor pro chudé děti“.  

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=4855

Den záchranných složek v Hanušovicích 2020

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. uspořádala dne 27. června 2020 v Hanušovicích již pátý ročník akce „Den záchranných složek 2020“. Akci jsme uspořádali v rámci realizace projektu „Společně na Hanušovicku 2020“, který byl finančně podpořen dotací Úřadu vlády ČR v dotačním programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2020.

„Den záchranných složek 2020“ jsme uspořádali pro širokou veřejnost v nově vybudovaném H-PARKU v Hanušovicích, ve spolupráci s Městem Hanušovice a několika dalšími neziskovými organizacemi. Pro 400 – 500 účastníků akce z Hanušovic a ze širokého okolí byl připraven bohatý program. Děti zde měly možnost bezplatně využít vstupu na kolotoče, skákací hrady či trampolíny. O zábavu se postaral klaun, děti malé i větší, si mohly vyzkoušet běh s hasnicí k „požáru“ a hašení, osahat si policejní výbavu, posadit se do policejního vozu i na čtyřkolku.

Na akci měly možnost prezentovat svoji činnost některé neziskové organizace, které působí na Hanušovicku – Podané ruce, Armáda spásy, Charita Šumperk a SONS Šumperk. SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. prezentovala účastníkům akce zejména činnost komunitního centra Gombík, které provozuje v Hanušovicích, za finanční podpory Olomouckého kraje.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na další ročník.

Plakátek akce:

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=4828

Literární čtení romských autorek v Ostravě-Porubě

Dne 19.6. probíhalo v našem Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Porubě literární čtení romských spisovatelek Evy Danišové, Květoslavy Podhradské a Evy Kropiwnické. Cílem této akce bylo prostřednictvím autorského čtení ukázat, jak bohatý a krásný je romský jazyk.

Program byl doplněn tancem Laury Horváthové – Mistryně světa v latinskoamerických tancích a hrou na housle p. Ondiče. Všem děkujeme za skvělý podvečer a těšíme se opět na shledanou :).

 

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=4789

Prázdninová otevírací doba v v našich nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež

Od 1.7.-31.8.2020 je upravena otevírací doba v našich nízkoprahových zařízení následujícím způsobem.

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=4782

Mini fotbálek ke Dni dětí

Dne 6.6. proběhl v areálu Don Bosca v Ostravě fotbalový zápas ke Dni dětí. Jsme rádi, že děti stále mají o tuto aktivitu zájem a že vzájemné zápasy jsou u nich velmi oblíbené. U dětí se snažíme podporovat smysl pro fair play, disciplínu a odpovědnost. 

Děkujeme statutárnímu městu Ostrava za finanční podporu našeho projektu: Hudbou a sportem proti kriminalitě 2020 a Ministerstvu školství, tělovýchovy a sportu za podporu našeho projektu Tancem, zpěvem a sportem proti nudě II.

Dále chceme poděkovat Potravinové  bance v Ostravě, z.s. , která poskytla pro děti občerstvení a ceny. 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=4747

Poděkování hejtmana Olomouckého kraje

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=4724