Výsledky akce „Zvelebme si svoje město!“ v Hanušovicích

Akce očima dětí a pracovníků Základní a mateřské školy v Hanušovicích najdete zde.

Zhodnocení akce očima našich kolegů:

Projekt Společně v Hanušovicích – jarní úklidová akce Zvelebme si svoje město

(tisková zpráva)

Poslední dubnovou středu se město Hanušovice rozhodlo veřejnou úklidovou akcí podpořit celosvětový Den Země. Organizátory akce byli zástupci města, Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích a pracovníci SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s., jenž je obecně prospěšnou společností poskytující na území města Hanušovice sociální služby zaměřené především na občany ohrožené sociálním vyloučením. Cílem akce bylo podpořit čistotu našeho města a zároveň poukázat na důležitost péče o životní prostředí.

Za místní školu se akce zúčastnilo celkem 180 žáků, tedy celý 1. stupeň. Jednotlivé třídy se pak pod vedením svých třídních učitelů jaly společně uklízet a celkově zvelebovat venkovní prostor především v okolí školy.  Děti 5. ročníku byly vyslány na hráz, kde uklízely okolí řeky Moravy.

Akce nebyla zamýšlena pouze pro žáky místní školy, měla mít charakter komunitní akce, kde si lidé z města pomáhají a snaží se společně o své město pečovat. Z řad veřejnosti bohužel nebyl o akci příliš velký zájem. Čím to bylo způsobeno, není jisté, všichni organizátoři se snažili o hojnou motivaci občanů k účasti. Uvítali bychom tedy zpětnou vazbu obyvatel města.

I přes malou účast dospělých občanů města, se akce vydařila. Vydařilo se i počasí, které bylo pro akci tohoto typu jedním ze stěžejních faktorů. Děti tak měly příležitost podílet se na zvelebení svého nejbližšího okolí a z ohlasů víme, že je práce bavila.

Jako upomínku a zároveň pochvalu za odvedenou práci obdržely všechny děti od organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s., pamětní list.

SPOLEČNĚ-JEKHTANE, o. p. s., již pátým rokem poskytuje podporu a pomoc jednotlivcům i rodinám ohroženým jakoukoli formou sociálního vyloučení (ztráta příjmů, bydlení, společenských kontaktů, omezení platební schopnosti apod.).  Aktuálně jsou hlavními cíli sociálních pracovníků podpora rodin ve zvyšování kompetencí souvisejících s péčí a výchovou dítěte v rodině a využívání možností aktivního zapojení klientů do dění ve městě, vedoucí ke vzájemné spokojenosti všech obyvatel. O to se budou pracovníci i nadále snažit svou účastí na organizování různých akcí pro občany města a rozvíjením vlastních aktivit, které se již staly vítanou a vyhledávanou pomocí rodinám v jejich rozvoji a integraci do společenství v Hanušovicích.

Tato společná akce byla jakousi pomyslnou první vlaštovkou. Pevně věříme, že budou následovat další a zájem občanů o ně bude narůstat. Komunitní aktivity jsou skvělou příležitostí, při které se mohou obyvatelé města nejen pobavit, ale také zkrášlit a zpříjemnit náš společný životní prostor.

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=1422

Ukliďme si svoje město!

Srdečně zveme všechny občany a přátele Hanušovic k jarnímu úklidu města.Úklid plakát Hanušovice

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=1416

Oznámení o uzavření služby Občanská poradna Přívoz, Poruba

Oznamujeme všem zájemcům o službu občanské poradny v Ostravě-Přívoze i Ostravě-Porubě, že v pondělí 27. 4. 2015 bude služba uzavřena z důvodu vzdělávání pracovníků.

Oznamujeme všem zájemcům o službu občanské poradny v Ostravě-Přívoze, že služba bude ve středu 29. 4. 2015 uzavřena z důvodu vzdělávání pracovníků.

V době uzavření je možné poradnu kontaktovat emailem – poradna@jekhetane.cz. 

Děkujeme za pochopení!

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=1414

Oznámení o uzavření služby Terénní programy v Odrách 25. 3. 2015

Oznamujeme všem zájemcům o službu terénních programů v Odrách, že služba bude ve středu 25. 3. 2015 uzavřena z provozních důvodů. Zájemci o službu nás mohou kontaktovat na tel. 778 059 311 v době od 9:00 do 16:00 hodin. Omlouváme se!

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=1395

Hledáme nového kolegu/kolegyni do terénních programů v Ostravě!

SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. p. s., vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Sociální pracovník pro Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě

Náplň práce:

 • pracuje s uživatelem starším 18 let v sociálně vyloučených lokalitách;
 • vyhledává potenciální uživatele služby v jejich přirozeném prostředí;
 • navazuje kontakt s potenciálním uživatelem a informuje ho o možnostech a podmínkách sociální služby, kterou nabízí;
 • mapuje situaci uživatele včetně podmínek, v nichž žije a dostupných zdrojů, které je možné využít při řešení jeho problému;
 • objasňuje uživateli jeho práva a způsoby jejich uplatnění, pomáhá při jejich uplatňování;
 • poskytuje uživatelům pomoc při obstarávání jejich osobních záležitostí;
 • působí jako poradce a prostředník pro uživatele při vyřizování úředních záležitostí a při jednání s institucemi;
 • napomáhá ke snižování bezpečnostních, zdravotních a jiných rizik;
 • organizuje a koordinuje poskytování pomoci a služeb z různých zdrojů;
 • podporuje rozvoj nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností uživatele s využitím nácviku, imitačního učení apod., realizuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti s uživateli;
 • zajišťuje administrativu vztahující se k činnosti služby;
 • zvyšuje svou odbornou způsobilost a účastní se supervizí a rozvoje standardů kvality služby;
 • účastní se pracovních schůzek a jednání (pracovní, klientské aj.);
 • poskytuje metodickou podporu pracovníkům TP (pracovníci v sociálních službách);
 • spolupracuje na tvorbě a realizaci projektů služby.

Požadujeme:

 • VOŠ/VŠ vzdělání se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, speciální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, splňující kvalifikaci sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb.;
 • dobrou znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, výhodnou je znalost práce v databázovém systému Highlander);
 • schopnost koordinovat různé požadavky, stanovovat priority, organizovat činnosti služby a řídit čas;
 • schopnost samostatně řešit úkoly a dotahovat je do konce;
 • spolehlivost, odpovědnost, pečlivost;
 • dobrou orientaci v legislativě (zejména v oblasti sociálního zabezpečení);
 • znalost romské problematiky a sociálního vyloučení;
 • dobré komunikační dovednosti;
 • empatii.

Uvítáme (není podmínkou):

 • praxi v terénní sociální práci v sociálně vyloučených lokalitách.

Nabízíme:

 • zajímavou a zodpovědnou práci;
 • možnost odborného i osobního rozvoje;
 • samostatnou a tvořivou práci v malém týmu;
 • mzdu dle délky započitatelné praxe 15 000 – 21 000,- Kč.

 

Uzávěrka přihlášek: 31. 3 2015
Výběrové řízení: 3. 4. 2015
Předpokládaný nástup: 13. 4. 2015 (nebo dle domluvy)

Motivační dopis a strukturovaný životopis zašlete elektronicky na e-mail: vyberko@jekhetane.cz nebo na adresu SPOLEČNĚ –JEKHETANE, o. p. s., Palackého 49, 702 00 Ostrava – Přívoz.

Do záhlaví e-mailu či na obálku uveďte „Výběrové řízení – TP Ostrava“.

Případné dotazy lze konzultovat také telefonicky na číslech: 596 136 609, 724 065 799.

Prosím zasílejte své nabídky pouze v případě, že splňujete kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb. – ušetříte nám tím spoustu času a sobě zklamání. Nejste-li si jisti, využijte možnosti telefonické konzultace před odesláním životopisu. Děkujeme za pochopení.

K ústnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti. Oznámení o negativním výsledku zasíláme pouze elektronicky a na vyžádání. Vyhrazujeme si právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace.

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=1408

Oznámení o uzavření služby KLUB-KO 16. 3. – 20. 3. 2015

Oznamujeme všem zájemcům o sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi KLUB-KO v Ostravě, že služba bude v týdnu od 16. 3. 2015 (pondělí) do 20. 3. 2015 (pátek) uzavřena z personálních důvodů. Všem zájemcům se tímto omlouváme!

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=1373

Uzavření pobočky občanské PORADNY V PORUBĚ dne 16. 3. 2015

Oznamujeme všem zájemcům o službu občanské poradny v Ostravě-Porubě, že poradna bude dne 16. 3. 2015 mimořádně uzavřena z důvodu nemoci. Omlouváme se a děkujeme za pochopení!
V případě zájmu můžete ke konzultaci využít naši pobočku v Ostravě-Přívoze, Palackého 49, v době od 8:00 – 12:00 hodin (poslední klient bude ke konzultaci přijat v 11:30 hodin). Telefon: 596 113 890, 602 248 693.

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=1371

Hledáme nového kolegu/kolegyni na naši pobočku v Šumperku!

SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. p. s., vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Sociální pracovník/pracovník v sociálních službách pro sociálně aktivizační službu pro rodiče s dětmi, terénní pracovník (v Šumperku a na Šumpersku)

Náplň práce:

 • práce s dospělými nebo s rodinami a jejich dětmi
 • práce v přirozeném prostředí uživatelů (v terénu)
 • základní sociální poradenství
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti s dětmi i rodiči
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • spolupráce na tvorbě a realizaci projektů
 • zajištění administrativy vztahující se k činnosti

Požadujeme:

 • minimálně úplné střední vzdělání, nejlépe se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, speciální pedagogika, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, splňující kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb..
 • dobrá znalost práce na PC (obzvláště Word, Excel, Internet)
 • schopnost koordinovat různé požadavky, stanovovat priority a řídit čas
 • schopnost samostatně řešit úkoly a dotahovat je do konce
 • spolehlivost, odpovědnost, pečlivost
 • základní orientace v legislativě
 • základní znalost romské problematiky
 • dobré komunikační dovednosti
 • empatie

Uvítáme (není podmínkou):

 • praxi v obdobné službě

 

Nabízíme:

 • zajímavou a zodpovědnou práci
 • možnosti odborného rozvoje a vzdělávání
 • samostatnou a tvořivou práci v malém týmu
 • mzda v rozmezí 12 000,- – 19 000,-Kč dle délky odborné praxe

 

Uzávěr přihlášek: 26. 2. 2015
Výběrové řízení: 3. 3. 2015
Předpokládaný nástup: 9. 3. 2015 (nebo dle domluvy)

Motivační dopis a strukturovaný životopis posílejte na adresu SPOLEČNĚ –JEKHETANE, o. p. s., Palackého 49, 702 00 Ostrava – Přívoz, popř. elektronicky na e-mail: vyberko@jekhetane.cz. Do záhlaví e-mailu či na obálku poznamenejte značku „výběrové řízení Šumperk“. Případné dotazy lze konzultovat také telefonicky na číslech: 596 136 609, 724 065 799.
K ústnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti. Oznámení o negativním výsledku zasíláme pouze elektronicky a na vyžádání. Vyhrazujeme si právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace.

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=1368

Reportáž z našeho rodičovského centra!

Česká televize natočila reportáž o práci v našem rodičovském centru – projekt Rovný start.
Reportáž najdete zde, začíná ve 12:40 minut.

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=1359