Výběrové řízení na pozici VEDOUCÍ – SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. p. s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

 

Vedoucí – sociální pracovník nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

 

Náplň práce:

 • Práce s mládeží 7 – 18 let
 • Základní sociální poradenství
 • Spolupráce na tvorbě a realizaci projektů.
 • Zajištění administrativy vztahující se k činnosti
 • Spolupráce s veřejnou správou, vzdělávacími institucemi a neziskovými organizacemi v regionu
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Metodická podpora pracovníkům NZDM (pedagogičtí asistenti, pracovníci v sociálních službách)

 

Požadujeme:

 • VOŠ / VŠ – zaměření na sociální práci, sociální pedagogiku, speciální pedagogika, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost
 • Dobrá znalost práce na PC (obzvláště MS Word, Excel, internet)
 • Schopnost koordinovat různé požadavky, stanovovat priority a řídit čas
 • Schopnost samostatně řešit úkoly a dotahovat je do konce
 • Spolehlivost, odpovědnost, pečlivost
 • Základní orientace v legislativě
 • Základní znalost romské problematiky
 • Dobré komunikační schopnosti, schopnost řídit tým
 • Empatie
 • 1-3 roky praxe v totožném či obdobném zařízení (NZDM, školka, školní družina apod.)
 • Bezúhonnost

 

Uvítáme (není podmínkou):

 • Znalost hry na hudební nástroj, pohybové a výtvarné nadání

 

Nabízíme:

 • Možnosti odborného rozvoje a vzdělávání
 • Dynamické pracovní prostředí
 • Samostatnou a tvořivou práci v malém týmu
 • Mzdu v rozmezí 15 – 21 000,-  Kč dle délky odborné praxe
 • Pracovní poměr na dobu určitou se zkušební dobou
 • 25 dnů dovolené v roce
 • Pružnou pracovní dobu

 

Uzávěr přihlášek: 24. 4. 2014

Výběrové řízení: 28. – 30. 4. 2014

Předpokládaný nástup: 12. 5. 2014 (nebo dle domluvy i dříve)
Motivační dopis a strukturovaný životopis posílejte elektronicky na e-mail vyberko@jekhetane.cz nebo na adresu SPOLEČNĚ–JEKHETANE, o. p. s., Palackého 49, 702 00 Ostrava – Přívoz. Do záhlaví e-mailu či dopisu napište „výběrové řízení – nízkopráh“. Případné dotazy lze konzultovat také telefonicky na čísle: 596 136 609, 724 161 932.
K ústnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti. Oznámení o negativním výsledku zasíláme pouze elektronicky a na vyžádání. Vyhrazujeme si právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace.

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=1108

Pozvánka na VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. p. s.
si Vás dovoluje pozvat k účasti na 1. ročníku sportovní akce

Velikonoční pohár 2014 zmenš

VELIKONOČNÍ POHÁR SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2014
(Velký Velikonoční turnaj ve stolním tenise)

KDE: v tělocvičně ZŠ Na Vizině, Slezská Ostrava (vchod ze hřiště)

KDY: v pátek 18. dubna 2014

REGISTRACE HRÁČŮ: 8:30 – 9:00

Podmínky pro registraci:

1. Sportovní akce je určena pouze pro hráče do 16-ti let (akceptujeme hráče
narozené v roce 1998 a později)
2. Každý přihlášený hráč uhradí při registraci startovné ve výši Kč 20,–
3. Za jednu organizaci mohou být nominováni maximálně dva hráči a jeden
náhradník
4. Za každého hráče pošle organizace přihlášku (e-mailem) nejpozději do 16. 4. 2014
na adresu pořadatele jekhetane@jekhetane.cz

!Na tři nejlepší hráče turnaje čekají krásné sportovní trofeje a hodnotné ceny!
!Pořadatel zajistí zapůjčení tenisové rakety účastníkům, kteří nebudou mít vlastní!
!Pitný režim a drobné občerstvení bude pro účastníky turnaje zajištěno!

Za pořadatele Vás zve Jan Effenberger
předseda správní rady
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=1113

Výběrové řízení na pozici PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. p. s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

 

Pracovník v sociálních službách nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

 

Náplň práce:

 • Práce s mládeží 7 – 18 let.
 • Činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách:
 • Pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti, prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity.
 • Zajištění administrativy vztahující se k činnosti.

 

Požadujeme:

 • Kurz pracovníka v sociálních službách
 • Dobrá znalost práce na PC (obzvláště MS Word, internet)
 • Schopnost řešit úkoly a dotahovat je do konce
 • Spolehlivost, odpovědnost, pečlivost
 • Základní znalost romské problematiky
 • Základní orientace v legislativě
 • Dobré komunikační schopnosti
 • Empatie
 • Zkušenosti v práci s dětmi (vedoucí zájmových kroužků/táborů, pedagogický asistent apod.)
 • Bezúhonnost

 

Uvítáme (není podmínkou):

 • Znalost hry na hudební nástroj, pohybové a výtvarné nadání

 

Nabízíme:

 • Možnosti odborného rozvoje a vzdělávání
 • Dynamické pracovní prostředí
 • Samostatnou a tvořivou práci v malém týmu
 • Mzdu v rozmezí 11 – 15 000,-  Kč dle délky odborné praxe
 • Pracovní poměr na dobu určitou se zkušební dobou
 • 25 dnů dovolené v roce
 • Pružnou pracovní dobu

 

Uzávěr přihlášek: 24. 4. 2014

Výběrové řízení: 28. – 30. 4. 2014

Předpokládaný nástup: 12. 5. 2014 (nebo dle domluvy)
Motivační dopis a strukturovaný životopis posílejte elektronicky na e-mail vyberko@jekhetane.cz nebo na adresu SPOLEČNĚ–JEKHETANE, o. p. s., Palackého 49, 702 00 Ostrava – Přívoz. Do záhlaví e-mailu či dopisu napište „výběrové řízení – nízkopráh“. Případné dotazy lze konzultovat také telefonicky na čísle: 596 136 609, 724 161 932.
K ústnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti. Oznámení o negativním výsledku zasíláme pouze elektronicky a na vyžádání. Vyhrazujeme si právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace.

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=1110

Oznámení o omezení služby občanské poradny Ostrava-Přívoz 24. 3. 2014

Oznamujeme, že v PONDĚLÍ 24. 3. 2014 bude občanská poradna v Ostravě-Přívoze uzavřena z provozních důvodů.

Můžete našich služeb využít na pobočce v Ostravě-Porubě, Dělnická 20, v době od 8:00-12:00 a 13:00-16:00 (odpoledne pouze pro objednané).
Děkujeme za pochopení!

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=1100

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ NZDM – 10. – 14. 3. 2014

Oznamujeme všem zájemcům, že naše nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Přívoze i Ostravě-Porubě budou po celý týden od 10. 3. do 14. 3. 2014 UZAVŘENA z důvodu nemoci našich pracovníků.

Kolegům přejeme brzké uzdravení a Vám, kteří naše kluby rádi navštěvujete, se tímto omlouváme!

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=1083

ROZHOVOR s Brianem Fosterem, konzultantem našeho projektu ROVNÝ START

Na stránkách ROMEA.CZ si můžete přečíst rozhovor s panem Brianem Fosterem, který je naším konzultantem v projektu ROVNÝ START, realizovaném z podpory Nadace Open society fund v Praze.

Projekt je zaměřen na práci s romskými dětmi a jejich rodiči v rámci včasné péče (0-6 let) tak, aby byly připraveny na vstup do vzdělávacích institucí. S rodiči zvyšujeme jejich rodičovské kompetence a podporujeme je, aby sami předávali dalším rodičům v komunitě své znalosti a dovednosti získané při aktivitách projektu. Projekt je zaměřen na děti a rodiče, žijící v sociálně vyloučených lokalitách.

Rozhovor najdete zde.

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=1079

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – pracovník občanské poradny

Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici pracovníka občanské poradny v OSTRAVĚ- odborné sociální poradenství (sociální pracovník). Příjem nabídek končí dne 20. 3. 2014.

 

Požadujeme:

 • VOŠ nebo VŠ vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost
 • schopnost vykonávat sociální práci, orientaci v platné legislativě
 • psychickou odolnost, sebereflexi, aktivní přístup a znalost vlastních hranic
 • schopnost „být v kontaktu“ s klienty a otevřené komunikace s nimi na různá témata
 • praxe v oboru minimálně 3 roky

 

Obecné předpoklady:

 • dobrý mluvený i psaný projev
 • dobrou uživatelskou znalost PC (Word, Excel, Internet)
 • schopnost samostatné práce i práce v týmu
 • schopnost učit se novým věcem

Výhodou je pracovní zkušenost v poskytování odborného sociálního poradenství a dluhového poradenství.

 

Nabízíme:

 • Pracovní poměr na 1,0 úvazku s nástupem v březnu 2014, na dobu určitou
 • hrubá mzda: 14 780 – 22 230 Kč (dle vzdělání a praxe)
 • pružnou pracovní dobu
 • 25 dnů dovolené za rok
 • další vzdělávání v oboru
 • supervizi a odborný dohled
 • zajímavou a zodpovědnou práci
 • možnosti odborného rozvoje a vzdělávání
 • samostatnou a tvořivou práci v malém týmu

 

Motivační dopis a strukturovaný životopis posílejte na adresu SPOLEČNĚ –JEKHETANE, o. p. s., Palackého 49, 702 00 Ostrava – Přívoz, popř. elektronicky na e-mail: vyberko@jekhetane.cz.

Do záhlaví e-mailu či na obálku poznamenejte značku „výběrové řízení – OP Ostrava“ a to do data 20. 3. 2014.

Případné dotazy lze konzultovat také telefonicky na číslech: 596 136 609, 724 065 799.

K ústnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti. Oznámení o negativním výsledku zasíláme pouze elektronicky a na vyžádání. Vyhrazujeme si právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace.

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=1075

Omezení provozu občanské poradny

Oznamujeme, že OBČANSKÁ PORADNA OSTRAVA-PŘÍVOZ bude ve dnech 13. 2. 2014 a 17. 2. 2014 uzavřena z provozních důvodů. Všem zájemcům o službu občanské poradny se tímto omlouváme!

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=1073

Výběrové řízení

Obecně prospěšná společnost SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. p. s., vyhlašuje výběrové řízení na pozice:

- Terénní pracovník pro Terénní programy 
- Sociální pracovník pro sociálně aktivizační služby pro rodiče s dětmi 

Místo výkonu těchto pozic bude v Šumperku a na Šumpersku. Podrobněji o těchto pozicích se dozvíte v přílohách: Terénní programy: TPS 14 Šumperk – web a Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi: SASRD 14 Šumperk – web

Uzávěr přihlášek: 29. ledna 2014

Výběrové řízení: 3. – 7. února 2014

Předpokládaný nástup: 10. února 2014 (nebo dle domluvy)

Motivační dopis a strukturovaný životopis posílejte na adresu SPOLEČNĚ –JEKHETANE, o. p. s., Palackého 49, 702 00 Ostrava – Přívoz, popř. elektronicky na e-mail: vyberko@jekhetane.cz. Do záhlaví e-mailu či na obálku poznamenejte značku „výběrové řízení – IP Olomouc“. Případné dotazy lze konzultovat také telefonicky na číslech: 596 136 609, 724 065 799.

K ústnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti. Oznámení o negativním výsledku zasíláme pouze elektronicky a na vyžádání. Vyhrazujeme si právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace.

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=1010

Omezení služeb během svátků a počátkem roku

Vážení příznivci, zájemci o služby a uživatelé služeb,
v době okolo Vánočních svátku a Nového roku dojde k omezení našich služeb. Služby budou uzavřeny v následujících dnech:

Občanská poradna
pobočka Ostrava: 23. a 31. prosince

pobočka Šumperk: 23. prosince – 3. ledna

Terénní programy
pobočka Ostrava: 23., 27. a 30. prosince, 8. ledna

pobočka Šumperk: 23. prosince – 3. ledna

KLUB-KO
pobočka Ostrava: 23., 27. a 30. prosince

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
pobočka Ostrava – Poruba: 23., 27., 30. a 31. prosince, 2. a 3. ledna

pobočka Ostrava – Přívoz: 23., 27., 30. a 31. prosince, 2., 3. a 7. ledna

Děkujeme za pochopení a přeje příjemné prožití Vánočních svátků a šťastný nový rok.

PFm

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=928

Starší příspěvky «