Dobrovolnictví v dubnu v našich nízkoprahových zařízeních

V měsíci dubnu postupně docházelo k uvolňování vládních opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 a děti z 1. stupňů mohly, alespoň rotačně po týdnech, opět zasednout do školních lavic. V měsíci dubnu v našich nízkoprahových zařízeních dobrovolníci pomáhali dětem s učivem, s úkoly, které děti dostávaly při distanční výuce a také s vypracováním úkolů zadaných při prezenční výuce. Dále dobrovolníci pomáhali při výtvarných aktivitách a při vzdělávacích hrách. V měsíci dubnu naši dobrovolníci vykonali v našich nízkoprahových zařízeních celkem 84 dobrovolnických hodin.

Moc všem dobrovolníkům děkujeme za pomoc v našich nízkoprahových zařízeních :).

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=5384

Rozšíření činnosti občanské poradny o aktivity dluhového poradenství od 1.5.2021

Na základě  smlouvy  o spolupráci uzavřené s Asociací občanských poraden v rámci projektu s názvem „Rozšíření činnosti poraden o aktivity zaměřené na dluhové poradenství“, rozšiřujeme od 1. května 2021 provozní dobu Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE, U Tiskárny 515/3 v Ostravě o 4 hodiny týdně, které věnujeme dluhovému poradenství.

V případě zájmu se prosím objednejte na tel. čísle:  602 248 693, 608 542 568

ČTVRTEK 13:00 – 17:00 Dluhové poradenství, včetně zpracování a podání návrhu
na povolení oddlužení

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=5361

Tábor pro talentované děti ze sociálně slabých rodin

Dne 21.4. se správní rada Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové rozhodla podpořit projekt „Tábor pro talentované děti ze sociálně slabých rodin“ podaný v rámci programu Obyčejný život.

Díky finanční podpoře nadace Olgy Havlové se budou moci děti z našich nízkoprahových zařízení zúčastnit soustředění, které bude zaměřeno na rozvoj tanečního talentu.

Datum realizace projektu: 22.4.-31.12.2021

Děkujeme nadaci za finanční podporu!

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=5345

Depistáž pracovníků v sociálně vyloučených lokalitách

Pracovnice KLUB-KA (Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi) a pracovnice Terénních programů ve dnech 29.-30.3. prováděly depistáž v sociálně vyloučených lokalitách v Ostravě-Přívoze. Zde poskytovaly informace ohledně Sčítání lidu 2021 a o možnosti využít pomoci pracovníků naší organizace při vyplňování online formuláře ke Sčítání lidu 2021. 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=5300

Pomoc organizace s vyplněním formuláře ke Sčítání lidu 2021

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=5284

Sčítání lidu 2021

Znovu po deseti letech se vrací sčítání lidu v České republice.
 
Sčítání začíná 27. 3. 2021. Bezpečně a jednoduše se budete moci sečíst online, a to až do 11. května. Pokud se někdo nemůže nebo nechce sečíst online, může od 17. dubna do 11. května vyplnit listinný sčítací formulář.
 
Kromě odpovědí na otázky o vašem bydlení, zaměstnání nebo i o tom, jak jezdíte do práce, můžete vyplnit, ke které národnosti se hlásíte. Můžete uvést až dvě národnosti, tedy například romskou a českou. Stejně tak můžete vyplnit dva mateřské jazyky, například romský a český.
 
Více informací zde: http://www.amensamroma.cz/
 
 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=5279

Nová povinnost nosit respirátor!

Nařízením vlády bude v Česku platit nová povinnost, od čtvrtka 25.02.2021, nosit respirátor FFP2 nebo dvě chirurgické roušky v obchodech, provozovnách služeb, na zastávkách či v prostředcích hromadné dopravy, ve zdravotnických zařízeních nebo v zařízeních sociálních služeb.

V této souvislosti sdělujeme, že máme možnost našim uživatelům poskytnout bezplatně omezený počet chirurgických roušek a respirátorů FFP2.

Informace získáte na telefonních číslech v Ostravě: 725 119 661, 775 795 929, 774 416 727, 725 114 882

V Šumperku: 725 101 815

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=5250

Dobrovolnictví v našich nízkoprahových zařízeních

I v roce 2021 doplňují činnost pracovníků našich nízkoprahových zařízení dobrovolníci, kteří v tomto období pomáhají dětem s distanční výukou. Jedná se především o studenty z Vyšší odborné sociální školy Ostrava, Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií a studenty Střední školy prof. Zdeňka Matějčka, obor: sociální činnost. Díky jejich trpělivému přístupu můžeme s výukou pomoci více dětem, které v této nelehké situaci potřebují pomoci s vypracováním úkolů a vysvětlením učiva. Za měsíc leden naši dobrovolníci odpracovali více než 80 dobrovolnických hodin. 

Všem dobrovolníkům děkujeme za jejich čas a úsilí při práci s dětmi v našich nízkoprahových zařízeních :).

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=5238

Otevírací doba nízkoprahových zařízení pro děti a mládež od 26.11.2020

Oznamujeme všem zájemcům a uživatelům našich Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE, že od 26.11. (čtvrtek) se v důsledku postupného návratu dětí do škol, vracíme ke standardní otevírací době.

Otevírací doba je opětovně doplněna o individuální konzultace, při kterých mohou děti a mládež řešit své problémy s pracovníky podle svých individuálních potřeb. Pracovníci se takto mohou uživatelům věnovat intenzivněji při řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=5079

Otevření Občanské poradny v Ostravě-Porubě

Oznamujeme všem zájemcům a uživatelům služby Občanské poradny v Ostravě-Porubě, že služba je od 16.11. opět v provozu. Fungujeme standardně v platných otevíracích hodinách.

Kontaktní místo Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE
Dělnická 20, 708 00 Ostrava-Poruba

Okamžitá kapacita poradny: 1 uživatel

Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00*
Čtvrtek     8:00 – 12:00 13:00 – 15:00*

!!! Poslední zájemce o službu je přijat 30 minut před koncem otevírací doby!!!

*pro objednané

Objednat se můžete na telefonním čísle v otvíracích hodinách: Tel.: 591 124 979,  Mob.: 778 059 313 (pouze v pondělí a čtvrtek).

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=5077