Projekty IROP

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Blíží se konec II. etapy realizace projektu DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPOLEČNĚ-JEKHETANE!

REG. Č.:  CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002364

K datu 30. 6. 2019 bude ukončena II. etapa výše uvedeného projektu s názvem: Rekonstrukce Domu  sociálních služeb SPOLEČNĚ-JEKHETANE. Rekonstrukce budovy byla zahájena 15. 10. 2018. Stavbu provádí, na základě uzavřeného výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu a uzavřené smlouvy o dílo, stavební firma Dobré stavby, s. r. o. , IČ 25828495, Serafinova 396/6, 719 00 Ostrava.

Cílem rekonstrukce je zejména zlepšení prostředí pro poskytování sociálních služeb a úspora nákladů na energie spotřebovávané v budově.  Rekonstrukcí došlo k odvlhčení suterénních prostor, zateplení zadní části fasády domu, k výměně izolace a střešní krytiny a ke stavebním úpravám vnitřní dispozice v 1. NP, kde jsou poskytovány sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Dům sociálních služeb SPOLEČNĚ-JEKHETANE  bude slavnostně  symbolicky otevřen v pondělí 16. 9. 2019.

 

Koncem roku 2018 jsme úspěšně ukončili realizaci projektu BUDEME VÁM BLÍŽ – AUTO PRO TERÉNNÍ SLUŽBY

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005334

Cílem tohoto projektu byl rozvoj a zefektivnění sociální práce tří služeb sociální prevence poskytovaných pracovníky naší organizace uživatelům žijícím v obcích na území Horního Pomoraví. Pro terénní služby jsme zakoupili 9-ti místný, víceúčelový vůz k převozu zaměstnanců organizace, uživatelů i nákladu. Dne 25. září 2018 byla uzavřena kupní smlouva s vítězným dodavatelem Auto Centrum Olomouc s. r. o., Horní Lán 1, 779 00 Olomouc, IČ 25744631 na dodávku vozu značky WV T6 Kombi 2,0 TDI za Kč 888 000,- a 30. listopadu 2018 jsme automobil slavnostně převzali, za účasti vedoucího pracovníka SCLLD MAS Horního Pomoraví Mgr. Karla Hoška. Od 3. prosince 2018 už auto slouží pracovníkům služeb sociální prevence na pobočce naší organizace v Šumperku.  Dovolím si poděkovat na tomto místě Nadaci rozvoje občanské společnosti, Praha za pomoc a důvěru ve formě návratné finanční pomoci, díky které jsme mohli uskutečnit koupi služebního vozu. 

Tento projekt je financován Evropskou Unií (ze strukturálního fondu ERDF) ve výši Kč 937 965,40. 

 

Byla ukončena 1. etapa realizace projektu DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPOLEČNĚ-JEKHETANE

REG. Č.:  CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002364

Dnem 24. 5. 2018 byla ukončena 1. etapa výše uvedeného projektu, která nese název: Příprava podmínek pro realizaci projektu a zahájení realizace projektu. Cílem této etapy bylo převedení nemovitosti – budovy na adrese U Tiskárny 515/3 v Ostravě do vlastnictví naší organizace za účelem vytvoření trvalého zázemí pro poskytování tří sociálních služeb v Ostravě-Přívoze. 

První etapa projektu trvala od října 2016 do května 2018. Její součástí byla příprava projektové žádosti, vyjednávání s vlastníkem nemovitosti o podmínkách prodeje budovy, vyjednávání s úvěrující bankou o schválení úvěru k předfinancování projektu, zpracování projektové dokumentace k základní rekonstrukci budovy a vlastní realizace odkupu nemovitosti – budovy U Tiskárny 515/3 v Ostravě do vlastnictví naší organizace.  

 

Začala realizace dvou investičních projektů podpořených EU

(ze strukturálního fondu ERDF)

 

PROJEKT 1

DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPOLEČNĚ-JEKHETANE

REG. Č.:  CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002364

Záměrem tohoto projektu je zakoupení a rekonstrukce nemovitosti k poskytování sociálních služeb. Cílem projektu je vybudování střediska služeb sociální prevence na rozhraní dvou sociálně vyloučených lokalit hustě osídlených sociálně vyloučenými nebo sociálním vyloučením ohroženými obyvateli v Ostravě-Přívoze.

Tento projekt je financován Evropskou Unií (ze strukturálního fondu ERDF) ve výši Kč 6 027 853,41 a státním rozpočtem České republiky ve výši Kč 709 159,22.

 

PROJEKT 2

Budeme Vám blíž – auto pro terénní služby

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005334

Záměrem tohoto projektu je rozvoj a zefektivnění tří služeb sociální prevence poskytovaných uživatelům žijícím v obcích na území Horního Pomoraví. Projekt řeší problém obtížné dostupnosti některých obcí v území, díky které nemají potencionální uživatelé služeb možnost služeb sociální prevence využít. Problém chceme vyřešit zakoupením služebního vozidla pro zrychlení přesunu pracovníků sociálních služeb mezi jednotlivými obcemi, a tím zvýšit produktivitu sociální práce.

Tento projekt je financován Evropskou Unií (ze strukturálního fondu ERDF) ve výši Kč 937 965,40.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=2829