Projekty IROP

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Byla ukončena 1. etapa realizace projektu DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPOLEČNĚ-JEKHETANE

REG. Č.:  CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002364

Dnem 24. 5. 2018 byla ukončena 1. etapa výše uvedeného projektu, která nese název: Příprava podmínek pro realizaci projektu a zahájení realizace projektu. Cílem této etapy bylo převedení nemovitosti – budovy na adrese U Tiskárny 515/3 v Ostravě do vlastnictví naší organizace za účelem vytvoření trvalého zázemí pro poskytování tří sociálních služeb v Ostravě-Přívoze. 

První etapa projektu trvala od října 2016 do května 2018. Její součástí byla příprava projektové žádosti, vyjednávání s vlastníkem nemovitosti o podmínkách prodeje budovy, vyjednávání s úvěrující bankou o schválení úvěru k předfinancování projektu, zpracování projektové dokumentace k základní rekonstrukci budovy a vlastní realizace odkupu nemovitosti – budovy U Tiskárny 515/3 v Ostravě do vlastnictví naší organizace.  

 

Začala realizace dvou investičních projektů podpořených EU

(ze strukturálního fondu ERDF)

 

PROJEKT 1

DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPOLEČNĚ-JEKHETANE

REG. Č.:  CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002364

Záměrem tohoto projektu je zakoupení a rekonstrukce nemovitosti k poskytování sociálních služeb. Cílem projektu je vybudování střediska služeb sociální prevence na rozhraní dvou sociálně vyloučených lokalit hustě osídlených sociálně vyloučenými nebo sociálním vyloučením ohroženými obyvateli v Ostravě-Přívoze.

Tento projekt je financován Evropskou Unií (ze strukturálního fondu ERDF) ve výši Kč 6 027 853,41 a státním rozpočtem České republiky ve výši Kč 709 159,22.

 

PROJEKT 2

Budeme Vám blíž – auto pro terénní služby

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005334

Záměrem tohoto projektu je rozvoj a zefektivnění tří služeb sociální prevence poskytovaných uživatelům žijícím v obcích na území Horního Pomoraví. Projekt řeší problém obtížné dostupnosti některých obcí v území, díky které nemají potencionální uživatelé služeb možnost služeb sociální prevence využít. Problém chceme vyřešit zakoupením služebního vozidla pro zrychlení přesunu pracovníků sociálních služeb mezi jednotlivými obcemi, a tím zvýšit produktivitu sociální práce.

Tento projekt je financován Evropskou Unií (ze strukturálního fondu ERDF) ve výši Kč 937 965,40.

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=2829