Hipoterapie pro děti

O letních prázdninách jsme pro děti z našich nízkoprahových zařízení připravili projektový den „Dopoledne s koňmi“ . Projektový den se konal na Dětském ranči v Hlučíně.  Celý projektový den byl koncipován tak, aby se děti mohly dozvědět informace ze života koní (dozvědět se informace o stavbě těla koně, získat informace o základních plemenech koní a o jezdecké výstroji), uvědomit si, jaké je využití koní a následně si prakticky vyzkoušet, jak se o koně správně starat. Děti měly možnost si rovněž prohlédnout jakým způsobem bývají koně ve stáji ustájeni. Poté si vyzkoušely čistění boxů koní (zametání boxů, vození koleček na hnojiště, stlání slámy a pilin). Následně byla pro děti připravena názorná ukázka toho, jak se správným způsobem starat o koně (jakým způsobem se jim čistí srst, hříva i kopyta). Tuto činnosti si poté za dozoru a slovní pomocí pracovníků vyzkoušely. Završením projektového dne byla rekondiční jízda na koni.

Cílem projektového dne bylo i naučit děti vzájemně spolupracovat při aktivitách, vést je k toleranci, rozvíjet jejich komunikační dovednosti při kladení otázek a při rozhovorech s pracovníky a sebou navzájem.

Dětí zhodnotily projektový den velice příznivě. Pozitivně oceňovaly to, že měly možnost přistoupit ke koním na velmi blízkou vzdálenost a vyzkoušet si, jak o koně správně pečovat. Děti mají  vzhledem ke své nepříznivé socioekonomické situaci jen velmi omezené příležitosti navštěvovat podobná zařízení např. zoologické zahrady, ranče či farmy zvířat. Nemají dostatečnou možnost vnímat a poznávat přírodu a zvířata v přímém kontaktu, proto byl projektový dne pro ně velice přínosný.  Z rozhovorů pracovníků s dětmi vyplynulo, že by se rády opětovně zúčastnily obdobného projektového dne. Několik dětí se chce zapojit v budoucnost do práce s koňmi formou brigády, který Dětský ranč Hlučín, z. s. pro děti od 13 let nabízí.

Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco za finanční podporu našeho projektu: „Hipoterapie pro děti“.  

 

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=4622