Společně – Jekhetane, o.p.s. slaví 25.výročí

 

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?p=7107

Měsíc duben v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Přívoze

V měsíci dubnu v našem nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež probíhaly aktivity, které byly zaměřeny na zvýšení informovanosti ohledně města Ostravy a České republiky. Dětem pracovníci vysvětlovali, proč je důležité znát svou adresu a dobře se orientovat v místě bydliště. Děti a mládež měla také příležitost si prověřit své znalosti v rámci vzdělávacího kvízu o České republice.

Dne 5.4.2024 proběhla v našem nízkoprahovém zařízení beseda na téma, jak se chovat k domácím mazlíčkům, a to především psům a kočkám. Pozvání k této besedě přijala p. Anna Měrková, která provozuje zvířecí útulek Mazlíci v nouzi. Hlavní činností útulku je pomáhat domácím mazlíčkům, kteří neměli v životě štěstí a dostali se do nouze. Zvířátkům se tak dostane pomoci v jejich těžké situaci, je jim poskytnut azyl, léčba a poté jsou nabízena do dobrých rukou. Cílem besedy bylo dětem představit, jak se správně chovat k domácím mazlíčkům a také zvýšit informovanost o tom, jakou péči zvířata potřebují (správná strava, vycházky, očkování apod.). S dětmi zároveň proběhla diskuze, co dělat v případě podezření na týrané psy a kočky.

Na závěr měsíce proběhla beseda s názvem: „Jak se orientovat ve svém životě“, při které bylo s dětmi diskutováno o správných rozhodnutích v životě (vhodná volba vzdělání a zaměstnání, založení rodiny).

V tomto měsíci rovněž pracovníci dětem pomáhali s přípravou na vyučování a vedli s nimi rozhovory nejen o nutnosti pravidelné školní docházky a dobrého prospěchu, ale také o slušném chování ve škole a zvláště k slušnému chování k učitelům. Se staršími uživateli pracovníci řešili nutnost vyřízení si občanských průkazů a také povinnost si platit zdravotní pojištění, pokud nepracují na smlouvu nebo nejsou vedeni na Úřadu práce.

Kluci i holky si v tomto měsíci rovněž vyzkoušeli připravit různé pokrmy, jako je např. smažený sýr s hranolkami a čokoládové pochoutky. Díky této aktivitě se děti učí, jak připravit jídlo dle receptu a vzájemně při přípravě s ostatními spolupracovat.

Další oblíbenou aktivitou v tomto měsíci bylo výtvarné tvoření a vyrábění. Tentokrát děti tvořily barevné jarní květiny, starší děti si zkusily graffiti.

V rámci projektu Hudbou a sportem proti kriminalitě 2024 v tomto měsíci rovněž probíhaly aktivity streetových tanců. Ty jsou vedeny zkušenou lektorkou, která u dětí podporuje nejen smysl pro taneční pohyb, ale také smysl pro disciplínu a vzájemnou spolupráci mezi sebou navzájem. Chlapci se zapojily do pravidelných tréninků ve fotbale. I u nich pracovníci usilují o to, aby správně dokázali pracovat se svými emocemi, dokázali hrát fair play a uměli přijmout i případnou porážku.

V rámci hudebních aktivit se děti zapojily do zpěvu lidových písní za doprovodu kláves a také si zkusily zahrát na kytaru, perkusní nástroje, bubínky, flétnu a xylofon. Dne 2.4.2024 se děti z našich nízkoprahových zařízení zúčastnily interaktivního koncertu s Oranem Etkinem, který proběhl v rámci jubilejního 10. ročníku Mladí ladí dětem. Tentokrát Etkin i s kapelou zahrál v ostravském Parníku. Celý koncert byl postavený na hudební metodě Timbalooloo, která je vhodná především pro děti od 3 do 10 let. Díky této metodě se děti mohly do všech skladeb zapojit a dozvědět se spoustu zajímavých věcí ze světa hudby.

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?p=7780

VELIKONOČNÍ POHÁR SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2024

Letos jsme již po šesté pořádali na velikonoční, zelený čtvrtek 28. 3. 2024 turnaj ve stolním tenise pro děti ohrožené sociálním vyloučením.  Akce se aktivně účastnilo 26 mladých, nadšených hráčů a hráček stolního tenisu, které do soutěže vyslalo šest ostravských organizací, které pracují s dětmi z vyloučených lokalit. Na turnaj vyslaly své hráče, ve dvou věkových kategoriích tyto organizace:

 • SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s., NZDM Přívoz a Poruba
 • Vzájemné soužití, o. p. s., NZDM Liščina a Hrušov
 • Pavučina o. p. s.,, NZDM Free klub, Ostrava-Kunčičky
 • Salesiánské středisko volného času Don Bosco, Ostrava
 • Charita Ostrava, Charitní středisko Michala Magone, NZDM Ostrava-Dubina
 • Dětský domov, Na Vizině, Slezská Ostrava

V kategorii mladších dětí vybojoval 1. místo Patrik Zsolnai (SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s., NZDM Poruba),  2. místo obsadil Denis Nesnadný (Pavučina o. p. s., NZDM Free klub, Ostrava-Kunčičky) a na 3. místě se umístil Adrian Facuna (Vzájemné soužití, o. p. s., NZDM Hrušov).

V kategorii starších dětí se na 1. místě umístil Zdeněk Adam (Pavučina o. p. s. NZDM Free klub, Ostrava-Kunčičky), na 2. místě skončil Sebastián Kroščen (Vzájemné soužití, o. p. s., NZDM Liščina) a na 3. místě se umístil Jakub Ondič  (Vzájemné soužití, o. p. s., NZDM Liščina)

První tři příčky v obou věkových kategorií sice obsadili chlapci, našeho turnaje se letos poprvé účastnily také dvě slečny, které soutěžily ve velké chlapecké konkurenci, ve starší věkové kategorii soutěže a umístily se na 10. místě (Simona Balogová) a na 12. místě (Nela Balogová). Obě dívky vyslal do soutěže Dětský domov Vizina.

Děti si užily pěkný, sportovní, prázdninový den, ze kterého si všechny odnesly nějakou odměnu a první tři – vítězové také krásnou trofej a cenu. Všichni účastníci turnaje dodržovali pravidla soutěže a hráli fair play. Nápomocni  tomu byli rozhodčí turnaje pánové Jiří Zapletal, Alan Srněnský, Alex Štec a hlavní rozhodčí pan Jan Effenberger.

Akci jsme uspořádali za finanční podpory statutárního města Ostravy a MŠMT. Náš dík patří také Potravinové bance v Ostravě, z. s., která akci podpořila darováním potravin a sladkostí pro zúčastněné děti a Salesiánskému středisku Dona Bosca v Ostravě, které nám zapůjčilo prostory a sportovní vybavení.

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?p=7730

Měsíc březen v nízkoprahovém zařízení v Ostravě-Přívoze

Měsíc březen byl v našem nízkoprahovém zařízení v Ostravě-Přívoze zaměřen na téma komunikace v mezilidských vztazích. Pracovníci pro děti připravili aktivity a vzdělávací hry, které měly za cíl si správné osvojit asertivní komunikaci. K tomuto tématu proběhla beseda ohledně správné komunikace dětí k vrstevníkům i dospělým. Pozornost byla věnována i správné komunikaci dětí k učitelům ve škole.

Mezi oblíbené aktivity v našem nízkoprahovém zařízení patří i kreativní tvoření a vyrábění. Tentokrát si děti za pomocí pracovníků vytvořily sádrové odlitky velikonočních vajíček a zajíčků, které následně vybarvily akrylovými a temperovými barvami. Díky těmto aktivitám u děti pracovníci mohou podporovat jejich trpělivost, samostatnost a snahu dotáhnout aktivitu do konce. Výtvarné aktivity podporují kreativitu, rozvíjí jemnou motoriku a hlavně přináší dětem radost.

V rámci projektu Hudbou a sportem proti kriminalitě 2024 proběhly dva fotbalové turnaje, „O pohár ZŠ Ostrava-Vítkovice, Šalounova“ které byly rozděleny do dvou věkových kategorií, a to na mladší hráče (1.-5. třída) a starší hráče (6.-7. třída).  Tyto sportovní aktivity přispěly nejen k produktivnímu trávení volného času dětí a mládeže, ale také k upevnění týmové spolupráce, k posílení dodržování pravidel a fair play. Celkově se do turnajů zapojilo 16 chlapců z našeho nízkoprahového zařízení.

V tanečních aktivitách probíhaly pravidelné tréninky. Důraz při nácviku tanců byl kladen na vzájemnou spolupráci dětí a posílení kamarádských vztahů. Tento měsíc zároveň proběhl Velikonoční pohár SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2024 ve stolním tenise.

O jarních prázdninách se děti z našich nízkoprahových zařízení zúčastnily poznávacího výletu do Kopřivnice. Děti se nejprve zúčastnily prohlídky nákladních automobilů v Technickém muzeu Tatra. Poté jsme se přesunuli do Muzea Fojtství. Zde se děti dozvěděly základní informace o historii města Kopřivnice. Zde byla dětem rovněž nabídnuta prohlídka výstavy velikonočních vajíček a pohlednic. Poslední etapa poznávacího výletu zahrnovala prohlídku Lašského muzea. Zde jsme zhlédli expozici čtyřnásobného olympijského vítěze ve vytrvalostním běhu Emila Zátopka.

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?p=7740

Velikonoční pohár SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2024

Na Zelený čtvrtek 28. 3. 2024 pořádá naše organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.

6. ročník velikonočního turnaje ve stolním tenise

Akce se bude konat v tělocvičně Salesiánského střediska Dona Bosca v Ostravě a je určena pro hráče narozené v roce 2012 a mladší (mladší kategorie) a od 2011 do 2009 (starší kategorie). V den konání turnaje nesmí hráč dosáhnout 16-ti let věku.

Registrace hráčů: 8:30-9:00     28.3.2024

Více informací a přihláška: reditel@jekhetane.cz

 

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?p=7705

Hledáme nového kolegu/kolegyni na naši pobočku v Šumperku!

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s., vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Pracovník v sociálních službách nebo sociální pracovník pro Terénní programy v Šumperku

 

Náplň práce:

 • pracuje s uživatelem starším 16 let v sociálně vyloučených lokalitách v ORP Šumperk;
 • vyhledává potenciální uživatele služby v jejich přirozeném prostředí;
 • navazuje kontakt s potenciálním uživatelem a informuje ho o možnostech a podmínkách sociální služby, kterou nabízí;
 • mapuje situaci uživatele včetně podmínek, v nichž žije a dostupných zdrojů, které je možné využít při řešení jeho problému;
 • objasňuje uživateli jeho práva a povinnosti a způsoby jejich uplatnění, pomáhá při jejich uplatňování;
 • poskytuje uživatelům pomoc při obstarávání jejich osobních záležitostí;
 • působí jako poradce a prostředník pro uživatele při vyřizování úředních záležitostí a při jednání s institucemi;
 • napomáhá ke snižování bezpečnostních, zdravotních a jiných rizik;
 • organizuje a koordinuje poskytování pomoci a služeb z různých zdrojů;
 • podporuje rozvoj nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností uživatele s využitím nácviku, imitačního učení apod., realizuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti s uživateli;
 • zajišťuje administrativu vztahující se k činnosti služby;
 • zvyšuje svou odbornou způsobilost a účastní se supervizí a rozvoje standardů kvality služby;
 • účastní se pracovních schůzek a jednání (pracovní, klientské aj.);
 • spolupracuje na tvorbě a realizaci projektů služby.

 

 

Požadujeme:

 • minimálně úplné střední vzdělání, nejlépe se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, speciální pedagogika, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, splňující kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb.
 • dobrou znalost práce na PC (obzvláště Word, Excel, Internet);
 • schopnost koordinovat různé požadavky, stanovovat priority a řídit čas;
 • schopnost samostatně řešit úkoly a dotahovat je do konce;
 • spolehlivost, odpovědnost, pečlivost;
 • základní orientaci v legislativě (zejména v oblasti sociálního zabezpečení);
 • dobré komunikační dovednosti;
 • bezúhonnost.

 

Rádi v našem týmu přivítáme absolventa bez předchozích zkušeností a praxe!

 

Uvítáme (není podmínkou):

 • praxi v obdobné službě,
 • řidičský průkaz B.

 

 Nabízíme:

 • zajímavou a zodpovědnou práci na plný úvazek (40 hodin týdně), pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení
 • možnost odborného i osobního rozvoje;
 • samostatnou a tvořivou práci v malém týmu;
 • mzda od 22.000, – Kč, dle délky odborné praxe a dosaženého vzdělání;
 • 25 dnů dovolené;
 • Pružná pracovní doba.


Předpokládaný nástup: 1. 2. 2024 (nebo dle domluvy)

Strukturovaný životopis a motivační dopis můžete poslat na adresu teren.sumperk@jekhetane.cz , nebo poštou na adresu: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s., Hlavní třída 13/3, 787 01 Šumperk.

Do záhlaví e-mailu či na obálku poznamenejte značku „výběrové řízení TP Šumperk“. Případné dotazy lze konzultovat také telefonicky na čísle: 725 011 552, Bc. Karel Diro – vedoucí pobočky

K ústnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti. Oznámení o negativním výsledku zasíláme pouze elektronicky a na vyžádání. Vyhrazujeme si právo nabízenou pracovní pozici neobsadit v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace.

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?p=7613

Provoz sociálních služeb během vánočních svátků v Ostravě a v Šumperku

Oznamujeme všem zájemcům a uživatelům našich služeb, že provoz služeb bude během vánočních svátků probíhat následujícím způsobem:

Ostrava

 • Občanská poradna (středisko Přívoz i Poruba) – služba bude dne 27.12. 2023 (středa) a 28.12. 2023 (čtvrtek) UZAVŘENA.
 • KLUB-KO – služba bude dne 27.12. 2023 (středa) a 28.12. 2023 (čtvrtek) UZAVŘENA.
 • Terénní programy – služba bude dne 27.12. 2023 (středa), 28.12. 2023 (čtvrtek) a 29.12. 2023 (pátek) UZAVŘENA.
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
  • středisko Přívoz (Božkova 65), služba bude od 18. 12. do 29. 12. 2023 UZAVŘENA.
  • středisko Poruba (Dělnická 20), služba bude od 19. 12. do 29. 12. 2023 UZAVŘENA.

Šumperk

 • Občanská poradna – služba bude od 18. 12. do 29. 12. 2023 UZAVŘENA,
 • KLUB-KO – služba bude od 21. 12. do 29. 12. 2023 UZAVŘENA,
 • Terénní programy – služba bude od 21. 12. do 29. 12. 2023 UZAVŘENA.

 

 

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?p=7592

Oznámení o uzavření našich nízkoprahových zařízení dne 12.12.2023

Oznamujeme všem zájemcům a uživatelům našich nízkoprahových zřízení pro děti a mládež (NZDM SPOLEČNĚ-JEKHETANE, Božkova 65, 702 00 Ostrava-Přívoz a NZDM SPOLEČNĚ-JEKHETANE, Dělnická 20 Ostrava-Poruba), že jsou služby dne 12.12.2023 (úterý) z provozních důvodů  UZAVŘENY.

Děkujeme za pochopení.

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?p=7589

Měsíc říjen v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Přívoze

Měsíc říjen byl v našem nízkoprahovém zařízení zaměřen na téma prevence šikany. Dětem pracovníci vysvětlovali, jak šikanu rozpoznat, jaké jsou její znaky a především, jaké je její nebezpečí. S touto problematikou také souvisely diskuze a besedy na téma asertivního chování a utužení kamarádství mezi dětmi.

V tomto měsíci bylo i aktuálním tématem řešení bezpečnosti v našem nízkoprahovém zařízení. Dětem byla připomenuta pravidla chování v zařízení i mimo něj. Pozornost byla věnována i pravidlu, které zakazuje nošení jakýkoliv nebezpečných předmětů a zbraní do našich zařízení. S dětmi pracovníci vedli rozhovory ohledně nebezpečí nošení nožů, klacků a boxerů.

Mimo výše uvedená témata si pracovníci pro děti připravili výtvarné aktivity (podzimní tvoření, výroba draků). Velice oblíbenou aktivitou byla i aktivita přípravy nejrůznějších pokrmů (zapékané těstoviny, smažené řízky). Děti se při této aktivitě naučily nejen, jak postupovat dle receptu, ale také, jak vzájemně spolupracovat, domlouvat se na postupu a dodržovat zásady bezpečnosti při práci v kuchyni. 

V rámci projektu Hudbou a sportem proti kriminalitě 2023 proběhla taneční soutěž Terne čercheňa 2023 (Mladé hvězdy), která se konala v Hranicích. Dívky z našich nízkoprahových zařízení soutěžily ve dvou kategoriích, a to v klasickém a moderním tanci. 

Tento měsíc také chlapci pokračovali ve fotbalových trénincích v tělocvičně na ZŠ Přemysla Pittra. Tréninky jsou vedeny nejen za účelem posílení kondice a zlepšení techniky ve fotbale, ale také na rozvoj kooperace chlapců v týmu, fair play a kamarádství.

Taneční skupina A.D.S. company se v tomto měsíci účastnila 2 postupových soutěží zemské ligy Czech dance masters. Tyto postupové soutěže se konaly v Brně a Prostějově. Tanečníci se na soutěže pečlivě připravovali a jejich píle byla odměněna skvělými výsledky. Je potřeba vyzdvihnout 1. místo našeho nejmladšího tanečníka Ládi, a to v dětské kategorii hip-hopu. Při druhé postupové soutěži získal ve stejné kategorii 2. místo. Dalším velkým úspěchem je 3. místo  Davida T. v kategorii hip hop junioři.

Na konci října byl pro děti připraven projektový den, který se konal v Kopřivnici.  Děti zde měly příležitost si prohlédnout Technické muzeum TATRA, a to konkrétně sbírku osobních automobilů, kterými se automobilka TATRA zapsala do světových dějin automobilismu 20. století. Významným bodem projektového dne byla i prohlídka  historického vlaku Slovenská strela.

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?p=7552

Měsíc září v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Přívoze

Měsíc září byl v našem nízkoprahovém zařízení zaměřen na přípravu dětí na nadcházející školní rok. Pracovníci s dětmi vedli rozhovory ohledně pravidelné školní docházky, chování ve škole a přípravě na vyučování. Mimo školní aktivity byl dětem nabídnut v našem zařízení prostor pro aktivní trávení volného času, proběhl turnaj ve stolním fotbálku, velice oblíbenou aktivitou bylo i vyrábění a podzimní tvoření.

Na konci září proběhl v našem nízkoprahu Den otevřených dveří, který se  konal v rámci Týdne nízkoprahových klubů, který pravidelně pořádá Česká asociace streetwork. Součástí této akce byla nejen prohlídka našich prostor, ale také představení služby rodičům a mladším sourozencům našich uživatelů. 

Děti se rovněž zúčastnily tanečního vystoupení na akci „Benefice pro Valinku“. Tato akce probíhala v KC NZDM Liščina. Finanční výtěžek akce byl věnován na úhradu rehabilitací pro Valinku.

 

 

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?p=7511

Workshop romského tance pro děti z Nízkoprahového zařízení SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě

,, Tanec je cesta jak se navrátit zpátky k tradičním kořenům. Je to cesta k osvobození, radostí a lásky. Sdílíme ho spolu navzájem.“

Ve středu 30. srpna 2023 v odpoledních hodinách se v prostorách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě  konal dvouhodinový intenzivní workshop romských tanců pod vedením lektorky tance Veroniky Kačové. Workshopu se zúčastnilo celkem  deset dívek z Ostravy a z Hanušovic a dvě dospělé pracovnice služby. Na úvod se dívky seznámily s obsahem a poznáním romské vlajky, který pak praktikovaly v romském tanci. Naučily se pracovat se širokou, dlouhou romskou sukní a romským šátkem. Zjistily, jakým jiným způsobem se dá tanec pochopit a navnímat. Hledaly svůj skrytý temperament, lásku k tanci a sílu projevu. Následovala taneční průprava a krátká choreografie, která se skládala ze sedmi prvků, kterou pak společně procvičovaly na různý rytmus, a to od pomalého až po rychlý. Taneční aktivity hrají důležitou roli v nízkoprahových zařízeních. Dívky berou tanec jakou součást svého volného času a chtějí ho plnohodnotně využít. Tanec pozitivně přispívá k mezilidským vztahům mezi sebou navzájem a snižuje rizika problému ve vyloučených lokalitách. Závěr programu všem zúčastněným přinesl lepší náladu, relaxaci, vyšší sebeúctu, inspiraci, spolupráci a pokoru. Dívky z nízkoprahu SPOLEČNĚ-JEKHETANE si odnesly nové dovednosti a poznatky o romském tanci a jeho hodnotách.

Tanec je cesta jak se navrátit zpátky k tradičním kořenům. Je to cesta k osvobození, radostí a lásky. Sdílíme ho spolu navzájem. Děkuji všem za účast a nejkrásnější zážitek, který zanechal taneční workshop romského tance.

Napsala: Veronika Kačová

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?p=7497