Společně – Jekhetane, o.p.s. slaví 25.výročí

 

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?p=7107

Oznámení o uzavření občanských poraden v Ostravě

Oznamujeme všem zájemcům a uživatelům Občanské poradny v Ostravě-Porubě (Dělnická 20, 708 00), že služba bude ve čtvrtek 30.11.2023 od 8:00-12:00 z provozních důvodů UZAVŘENA. 

Zároveň oznamujeme, že v pondělí 4.12.2023 bude občanská poradna v Ostravě-Přívoze (U Tiskárny 515/3, 702 00) a občanská poradna v Ostravě-Porubě (Dělnická 20, 708 00) z důvodů povinného vzdělávání poradkyň UZAVŘENA.

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?p=7577

Měsíc říjen v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Přívoze

Měsíc říjen byl v našem nízkoprahovém zařízení zaměřen na téma prevence šikany. Dětem pracovníci vysvětlovali, jak šikanu rozpoznat, jaké jsou její znaky a především, jaké je její nebezpečí. S touto problematikou také souvisely diskuze a besedy na téma asertivního chování a utužení kamarádství mezi dětmi.

V tomto měsíci bylo i aktuálním tématem řešení bezpečnosti v našem nízkoprahovém zařízení. Dětem byla připomenuta pravidla chování v zařízení i mimo něj. Pozornost byla věnována i pravidlu, které zakazuje nošení jakýkoliv nebezpečných předmětů a zbraní do našich zařízení. S dětmi pracovníci vedli rozhovory ohledně nebezpečí nošení nožů, klacků a boxerů.

Mimo výše uvedená témata si pracovníci pro děti připravili výtvarné aktivity (podzimní tvoření, výroba draků). Velice oblíbenou aktivitou byla i aktivita přípravy nejrůznějších pokrmů (zapékané těstoviny, smažené řízky). Děti se při této aktivitě naučily nejen, jak postupovat dle receptu, ale také, jak vzájemně spolupracovat, domlouvat se na postupu a dodržovat zásady bezpečnosti při práci v kuchyni. 

V rámci projektu Hudbou a sportem proti kriminalitě 2023 proběhla taneční soutěž Terne čercheňa 2023 (Mladé hvězdy), která se konala v Hranicích. Dívky z našich nízkoprahových zařízení soutěžily ve dvou kategoriích, a to v klasickém a moderním tanci. 

Tento měsíc také chlapci pokračovali ve fotbalových trénincích v tělocvičně na ZŠ Přemysla Pittra. Tréninky jsou vedeny nejen za účelem posílení kondice a zlepšení techniky ve fotbale, ale také na rozvoj kooperace chlapců v týmu, fair play a kamarádství.

Taneční skupina A.D.S. company se v tomto měsíci účastnila 2 postupových soutěží zemské ligy Czech dance masters. Tyto postupové soutěže se konaly v Brně a Prostějově. Tanečníci se na soutěže pečlivě připravovali a jejich píle byla odměněna skvělými výsledky. Je potřeba vyzdvihnout 1. místo našeho nejmladšího tanečníka Ládi, a to v dětské kategorii hip-hopu. Při druhé postupové soutěži získal ve stejné kategorii 2. místo. Dalším velkým úspěchem je 3. místo  Davida T. v kategorii hip hop junioři.

Na konci října byl pro děti připraven projektový den, který se konal v Kopřivnici.  Děti zde měly příležitost si prohlédnout Technické muzeum TATRA, a to konkrétně sbírku osobních automobilů, kterými se automobilka TATRA zapsala do světových dějin automobilismu 20. století. Významným bodem projektového dne byla i prohlídka  historického vlaku Slovenská strela.

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?p=7552

🍀Výběrové řízení v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě 🍀

Hledáme nového pracovníka do našeho nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Ostravě  https://www.facebook.com/nzdmspolecnejekhetane.

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?p=7542

Měsíc září v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Přívoze

Měsíc září byl v našem nízkoprahovém zařízení zaměřen na přípravu dětí na nadcházející školní rok. Pracovníci s dětmi vedli rozhovory ohledně pravidelné školní docházky, chování ve škole a přípravě na vyučování. Mimo školní aktivity byl dětem nabídnut v našem zařízení prostor pro aktivní trávení volného času, proběhl turnaj ve stolním fotbálku, velice oblíbenou aktivitou bylo i vyrábění a podzimní tvoření.

Na konci září proběhl v našem nízkoprahu Den otevřených dveří, který se  konal v rámci Týdne nízkoprahových klubů, který pravidelně pořádá Česká asociace streetwork. Součástí této akce byla nejen prohlídka našich prostor, ale také představení služby rodičům a mladším sourozencům našich uživatelů. 

Děti se rovněž zúčastnily tanečního vystoupení na akci „Benefice pro Valinku“. Tato akce probíhala v KC NZDM Liščina. Finanční výtěžek akce byl věnován na úhradu rehabilitací pro Valinku.

 

 

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?p=7511

Workshop romského tance pro děti z Nízkoprahového zařízení SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě

,, Tanec je cesta jak se navrátit zpátky k tradičním kořenům. Je to cesta k osvobození, radostí a lásky. Sdílíme ho spolu navzájem.“

Ve středu 30. srpna 2023 v odpoledních hodinách se v prostorách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě  konal dvouhodinový intenzivní workshop romských tanců pod vedením lektorky tance Veroniky Kačové. Workshopu se zúčastnilo celkem  deset dívek z Ostravy a z Hanušovic a dvě dospělé pracovnice služby. Na úvod se dívky seznámily s obsahem a poznáním romské vlajky, který pak praktikovaly v romském tanci. Naučily se pracovat se širokou, dlouhou romskou sukní a romským šátkem. Zjistily, jakým jiným způsobem se dá tanec pochopit a navnímat. Hledaly svůj skrytý temperament, lásku k tanci a sílu projevu. Následovala taneční průprava a krátká choreografie, která se skládala ze sedmi prvků, kterou pak společně procvičovaly na různý rytmus, a to od pomalého až po rychlý. Taneční aktivity hrají důležitou roli v nízkoprahových zařízeních. Dívky berou tanec jakou součást svého volného času a chtějí ho plnohodnotně využít. Tanec pozitivně přispívá k mezilidským vztahům mezi sebou navzájem a snižuje rizika problému ve vyloučených lokalitách. Závěr programu všem zúčastněným přinesl lepší náladu, relaxaci, vyšší sebeúctu, inspiraci, spolupráci a pokoru. Dívky z nízkoprahu SPOLEČNĚ-JEKHETANE si odnesly nové dovednosti a poznatky o romském tanci a jeho hodnotách.

Tanec je cesta jak se navrátit zpátky k tradičním kořenům. Je to cesta k osvobození, radostí a lásky. Sdílíme ho spolu navzájem. Děkuji všem za účast a nejkrásnější zážitek, který zanechal taneční workshop romského tance.

Napsala: Veronika Kačová

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?p=7497

Dny otevřených dveří v našich nízkoprahových zařízeních

Česká asociace streetwork pořádá na konci září po celé republice již po sedmnácté Týden nízkoprahových klubů. Nízkoprahové kluby pro děti a mládež z celé republiky se během něj otevřou široké veřejnosti. Pracovníci našich nízkoprahových zařízení vás zvou k nahlédnutí do svého fungování v rámci Dnů otevřených dveří, a to:

 • 20.9.2023 (středa) od 13:00-17:00 v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě-Porubě (Dělnická 20). Součástí programu pro nejmenší děti bude výtvarný workshop. Pro starší děti a dospělé bude připraven vědomostní kvíz a stolní hry.
 • 21.9.2023 (čtvrtek) od 15:00-17:00 v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě-Přívoze (Božkova 65). Součástí programu bude i taneční vystoupení dětí.

 

Týden nízkoprahových klubů má za cíl především snížit prahy mezi kluby a veřejností – seznámit blíže a bez předsudků školy, rodiče, potenciální klienty, sousedy, firemní dárce nebo zástupce samospráv a média s činností nízkoprahových klubů prostřednictvím akcí, které nízkoprahová zařízení uspořádají přímo v jejich městech a místních komunitách.

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?p=7492

Měsíc srpen v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Přívoze

Téma měsíce srpna v našem nízkoprahovém zařízení bylo zaměřeno na produktivní trávení volného času dětí. Pro děti byly připraveny aktivity, které měly za cíl představit správné trávení volného času. Pracovníci s dětmi vedli diskuze a rozhovory, které byly zaměřeny na správné trávení volného času s kamarády či trávení volného času po otevírací době nízkoprahového zařízení. 

Mezi neméně důležité aktivity měsíce srpna patřilo i zopakovaní si správného určování času. Jelikož mají dětí s tímto potíže, tak si pracovníci pro děti připravili aktivity, při kterých si procvičovaly znalost nejen digitálních ale i ručičkových hodin.

V další aktivitě si pracovníci společně s dětmi zopakovali informace o tom, jakou funkci má klíčový pracovník (jaké jsou jeho úkoly a jak s dětmi může efektivně pracovat na zmírnění jejich nepříznivé sociální situace).

Závěrem měsíce proběhla beseda o tom, jak se správně připravit na školu (např. jak si nachystat pomůcky do školy či jak dodržovat pravidelnou školní docházku). 

V rámci projektových dnů děti z našich nízkoprahových zařízení mohly navštívit Muzeum romské kultury v Brně. Následující den jsme navštívili Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě v Hodoníně u Kunštátu. Děti měly také příležitost navštívit gotický hrad Pernštejn.

Další aktivita projektových dnů se týkala návštěvy Hasičského muzea města Ostravy. Cílem návštěvy bylo přiblížit dětem práci hasičů. Děti měly příležitost si prohlédnout ukázky současné techniky, pracoviště Integrovaného bezpečnostního centra či shlédnout ukázky záchranných prací ve výšce a nad volnou hloubkou.

Poslední prázdninový týden byl pro děti připraven výlet na zámek Hradec nad Moravicí. Cílem tohoto projektového dne bylo umožnit návštěvu tohoto historického místa a seznámit se s dějinami zámku.

V rámci projektu Hudbou a sportem proti kriminalitě 2022 probíhaly tréninky ve streetových tancích a také fotbalové aktivity.

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?p=7482

Otevírací doba v našich nízkoprahových zařízeních od 4.9.2023

Oznamujeme všem zájemcům a uživatelům našich Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE, že od pondělí 4.9. 2023 se vracíme ke standardní otevírací době.

Otevírací doba je opětovně doplněna o individuální konzultace, při kterých mohou děti a mládež řešit své problémy s pracovníky podle svých individuálních potřeb. Pracovníci se takto mohou uživatelům věnovat intenzivněji při řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Otevírací doba v NZDM Přívoz

 

Naše nízkoprahová zařízení jsou určena pro děti a mládež, od 6 do 18 let, kteří jsou ohroženi nebo zažívají nepříznivou sociální situaci. Děti, které jsou mladší 7 let, mohou do NZDM docházet jen v případě, že plní povinnou školní docházku.

Otevírací doba v NZDM Poruba

Činnost sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v našich nízkoprahových zařízeních je především zaměřena na zmírnění či alespoň částečné omezení nepříznivé sociální situace uživatelů. Pracovníci uživatelům poskytují následující činnosti a aktivity:

 • rozhovory a besedy na různá témata (kriminalita, šikana, záškoláctví, zdravý životní styl apod.),
 • pomoc a podporu k zodpovědnému přístupu k plnění školních povinností, pomoc s výběrem či přestupem na jinou školu,
 • podporující činnosti a nácvik, jak si získat a vycházet s kamarády a lidmi okolo nás (např. chování a vystupování na veřejnosti, nácvik komunikace při řešení konfliktů),
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (rozhovory a nácvik, jak jednat s institucemi, pomoc s vyřízením dokladů, pomoc se sepsáním životopisu apod.),
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (návštěvy a vystupování na veřejných akcích apod.),
 • doprovody při jednáních (OSPOD, škola, lékař, apod.),
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • sportovní, hudební a výtvarné aktivity,
 • podporu při realizaci aktivit,
 • nácvik pracovněvýchovných činnosti (vaření apod.),
 • bezpečný prostor pro trávení volného času s vrstevníky.

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?p=7465

Projektové dny Po stopách českých a moravských Romů

 

CHCEME VĚDĚT, UMĚT, ZNÁT!
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016573

V srpnu jsme se s dětmi vyšších ročníků základní školy z obou našich nízkoprahových středisek vypravili za poznáváním historie usedlých českých a moravských Romů. Naše cesta vedla nejprve do Brna do Muzea romské kultury, kde si pro nás připravili komentovanou prohlídku expozice se zážitkovým programem pan Mgr. Miroslav Zolnai a paní Kateřina Plachetková. Projektovým dnem nás provázel pan Bc. Karel Diro.

Následující den jsme navštívili Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě v Hodoníně u Kunštátu. Děti měly možnost sledovat osudy perzekuovaných Romů, žijících v Čechách a na Moravě v období 2. světové války. Tehdy naprostá většina romského obyvatelstva skončila nejprve v táborech pro Romy v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu, odkud byli posíláni do koncentračního tábora v Osvětimi, kde jich naprostá většina zahynula. Zážitkový program v hodonínském táboře připravil pro děti pan Mgr. Radovan Krhovský. Děti dostaly příležitost se formou vlastního prožitku dotknout důležitých momentů v historii svého národa. Děti se seznámily také s krásnou přírodou kraje Vysočina i s pamětihodnostmi ležícími v blízkosti hodonínského tábora, jakým je např. zachovalý gotický hrad Pernštejn v nedaleké Nedvědici, který měly možnost navštívit.

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?p=7451

Měsíc červenec v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Přívoze

V tomto měsíci byly s dětmi zopakována pravidla slušného chování. Pracovníci s dětmi rozebírali, jak se správně chovat ve skupině vrstevníků a zvláště jak jednat v případě konfliktních situací. Pracovníci s dětmi nacvičovali příklady správných asertivním způsobů jednání.

V měsíci červenci proběhla i beseda na téma „Jak mít zdravé sebevědomí“. Cílem besedy bylo to, aby si děti uvědomily své silné, ale i slabé stránky a dokázaly zlepšit své nedostatky a posílit a rozvíjet své přednosti, tak aby si sami sebe dokázali vážit, uměly se ovládat a byly si jisti ve svých rozhodnutích. V červenci jsme s dětmi navštívili i Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde probíhal 29. ročníku festivalu Romská píseň. Děti měly příležitost si prohlédnout Dřevěné městečko, v rámci festivalu si mohly zaposlouchat do tónů tradičních romských písní.

A protože jsou prázdniny dobou nejen odpočinku, ale také her a zábavy, tak se celým měsícem prolínalo téma retro her. Děti byly seznámeny s hrami, které se hrály s oblibou v minulém století. Hry probouzejí a rozvíjejí sociální cítění, při hrách se děti učí děti vzájemně spolupracovat a hrát fair play podle pravidel, hry učí děti přijmout porážku ale i radovat se z vítězství, učí děti vytrvalost ale i odvahu, rozvíjejí pevnou vůli a sebeovládání.

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?p=7437