Oznámení pro zájemce o odbornou praxi v našich nízkoprahových zařízeních

Oznamujeme všem zájemcům o odbornou praxi v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE (na všech střediscích NZDM ul. Božkova, NZDM ul. Jílová a NZDM ul. Dělnická), že je naplněna kapacita pro přijímaní studentů k odborné praxi v našich nízkoprahových zařízeních, a to v období od 18.10.- 3.11.2021. Od 4.11.2021 budeme opět přijímat studenty k odborné praxi.

Děkujeme za pochopení.

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=5700

Pozvánka na 3. ročník kulturní akce SETKÁNÍ VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ

V pátek 24. září 2021 ožije náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze hudbou a tancem dětí navštěvujících nízkoprahové kluby v Ostravě i v jiných městech Moravskoslezského kraje. Již třetím rokem zde pořádá nezisková organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. přehlídku zájmové umělecké tvorby dětí žijících ve vyloučených lokalitách, s názvem SETKÁNÍ VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ.

Široká ostravská veřejnost bude mít příležitost se, od 14 hodin, zastavit a zaposlouchat  se do temperamentní hudby a shlédnout sólová i skupinová vystoupení nadšených dětských tanečníků, jejichž talent pomáhají rozvíjet pracovníci nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.  Jako hosté vystoupí na akci profesionální hudebníci Jan Bendig a Lukrecius Chang.

Realizací této akce se chce pořádající nezisková organizace pokusit prolomit vžité negativní představy tradované ve společnosti o tom, že děti žijící v problémových lokalitách o nic neusilují a tráví bezcílně svůj volný čas na ulici. Vystoupením na této akci mohou děti z vyloučených lokalit pocítit respekt a obdiv veřejnosti, zažít nové podněty, získat nové kontakty s vrstevníky a motivaci pro další rozvoj smysluplnějšího využití volného času. Účinkující děti jsou už nyní pozitivním příkladem a inspirací pro ostatní děti ve svém okolí.

Nad konáním akce v tomto roce převzala záštitu starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz paní Ing. Zuzana Ožanová.

Akce je finančně podpořena Ministerstvem kultury, Statutárním městem Ostravou, Městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a soukromými dárci.

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=5681

Uzavření občanských poraden v Ostravě ve dnech 27.9., 29.9. a 30.9.

Oznamujeme všem zájemcům a uživatelům služby Občanské poradny v Ostravě-Přívoze (U Tiskárny 515/3), že služba bude dne 16.9. od 8:00-12:00 z provozních důvodů UZAVŘENA.  Ve dnech 27.9. a  29.9. bude služba z provozních důvodů rovněž UZAVŘENA.
 
Občanská poradna v Ostravě-Porubě (Dělnická 20) bude služba dne 30.9. z provozních důvodů UZAVŘENA.
 
 
Děkujeme za pochopení.

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=5664

Den otevřených dveří v našich nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež

Zajímá vás, jak fungují nízkoprahové služby? Co nízkoprahové zařízení dětem nabízí a kdo v nich pracuje? Přijďte na Dny otevřených dveří k nám do Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE, kde se dozvíte všechny podstatné informace o fungování našich nízkoprahů :).

  • V pondělí 20.9.2021 od 15:00 do 17:00 v nízkoprahovém zařízení v Ostravě-Přívoze (Božkova 65), součástí programu bude i taneční vystoupení dětí,
  • ve středu 22.9. od 13:00 do 17:00 v nízkoprahovém zařízení v Ostravě-Porubě (Dělnická 20).

Akce se koná v rámci Týdne nízkoprahových klubů, který pořádá Česká asociace streetwork. Více na: https://www.streetwork.cz/stranka/2397/tyden-nizkoprahovych-klubu.

 

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=5649

Změna výdejních dnů potravinové pomoci osobám v nouzi od 1.9.2021 v Ostravě

Potravinová pomoc bude vydávána po předcházející dohodě pouze ve středu od 10:00 – 16:00 hod.

adresa: U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava-Přívoz

kontakt: Pavla Kvisová, tel.: 775 795 929,  e-mail: potravinovapomoc@jekhetane.cz 

více informací o potravinové pomoci zde: http://jekhetane.cz/?page_id=1688

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=5626

Loučení s prázdninami 2021

Dne 21. srpna 2021 uspořádala naše organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. ve spolupráci s městem Hanušovice již tradiční akci pro rodiny s dětmi z Hanušovic a okolí. Zábavné odpoledne bylo uspořádáno v rámci realizace projektu „Společně na Hanušovicku 2021“, který byl finančně podpořen dotací Úřadu vlády ČR v dotačním programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2021 a z dotací Olomouckého kraje v rámci dotačního titulu Podpora integrace romských komunit.

Pro veřejnost zde byl připravený bohatý program v podobě zábavných atrakcí a to kolotočů, divadelního představení, možností si namalovat svůj putovní kamínek nebo si nechat namalovat na tvář obrázek. V pozdějších odpoledních hodinách pak následovalo představení několika hudebních kapel. V rámci spolupráce zde měla vystoupit i pozvaná romská kapela, která však nakonec z organizačních důvodů nedojela.

Akce sklidila u návštěvníků úspěch a nakonec se jí zúčastnilo kolem 300 lidí.

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=5622

Celodenní poznávací a zábavný výlet do Ostravy.

Dne 20. července 2021 uspořádala organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. pro děti z Hanušovic a jeho okolí celodenní poznávací a zábavný výlet do Ostravy. Výlet byl uspořádán v rámci realizace projektu „Společně na Hanušovicku 2021“, který byl finančně podpořen dotací Úřadu vlády ČR v dotačním programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2021 a z dotací Olomouckého kraje v rámci dotačního titulu Podpora integrace romských komunit.

Pro děti byl připravený bohatý program v podobě návštěvy Ostravské ZOO a DINOPARKU.

Celodenního výletu se zúčastnilo celkem 17 dětí ve věku od 7-15 let, kterým byl na akci zdarma poskytnut oběd, vstupné a doprava. Doprava na tento výlet byla řešena objednaným minibusem.

Celodenní výlet proběhl bez komplikací a všem zúčastněným se moc líbil.

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=5618

Vernisáž „Barevná příroda“

Dne 26.8. proběhla v knihovně města Ostravy-pobočka Vítkovice tradiční vernisáž výtvarných prací, která byla spojená s doprovodným programem dětí z našich nízkoprahových zařízení SPOLEČNĚ-JEKHETANE. Vernisáž byla tento rok zaměřena na téma „Barevná příroda“. Děti si pro veřejnost připravily pásmo romských a streetových tanců.  Všem dětem děkujeme za účast a za aktivní podílení na programu. Pracovníkům NZDM a pracovníkům knihovny děkujeme za pomoc s organizací vernisáže. Těšíme se příští rok na shledanou!

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=5593

Otevírací doba v našich nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež od 1.9.2021

Oznamujeme všem zájemcům a uživatelům našich Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE, že od 1.9. 2021 (středa) se opětovně vracíme ke standardní otevírací době.

Otevírací doba je opětovně doplněna o individuální konzultace, při kterých mohou děti a mládež řešit své problémy s pracovníky podle svých individuálních potřeb. Pracovníci se takto mohou uživatelům věnovat intenzivněji při řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=5570

Tábor pro talentované děti ze sociálně slabých rodin

Díky finanční podpoře Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se 18 dětí z našeho Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE mohlo zúčastnit ve dnech 13.-16.8. tanečního soustředění. Toto soustředění probíhalo stejně jako v předcházejících letech v krásném prostředí v Horní Lomné. Účelem soustředění bylo připravit děti na následující taneční sezónu ve streetových tancích a motivovat je k co nejlepším výsledkům na tanečních soutěžích. Pro děti, které ve streetových tancích mají menší zkušenosti, bylo soustředění zaměřeno na osvojení základních tanečních prvků a zdokonalení pohybových dovednosti. Pro děti byly přichystány taneční tréninky a workshopy pod vedením zkušených tanečních lektorů.

Kromě tanečního programu pracovníci pro děti připravili vědomostní soutěže, sportovní aktivity a výlety do přírody. Taneční soustředění přispělo k prohloubení kamarádství mezi dětmi, k posílení dodržování pravidel a vzájemného respektu mezi sebou navzájem. 

Děkujeme nadaci za finanční podporu našeho projektu „Tábor pro talentované děti ze sociálně slabých rodin“.

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=5549