Návštěva Valašského muzea a v přírodě a mezinárodního festivalu Romská píseň

Dne 24. července se děti z našich nízkoprahových zařízení zúčastnily výletu do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Zde děti absolvovaly prohlídku dřevěného městečka, které je nejstarší částí Valašského muzea v přírodě. Návštěvníkům ukazuje podobu historického náměstí tvořeného souborem originálních dřevěných staveb přenesených především z rožnovského náměstí a širšího okolí. Děti takto mohly nahlédnout do způsobu bydlení a života v malém městě v období od poloviny 19. až po první čtvrtinu 20. století.

Od 13 hodiny se v místním amfiteátru konal 27. ročník mezinárodního festivalu Romská píseň. Děti si v rámci festivalu mohly poslechnout cimbálovou muziku Polajka či shlédnout vystoupení tanečního souboru Salut Roma z Brna, který zatančil pásmo tradičních romských tanců.

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=5493

1. ročník Finále MISS ROMA

Dne 23.7. od 15 hod. proběhl v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE 1. ročník soutěže Finále MISS ROMA. Této soutěže se zúčastnilo 11 dívek, které se umístily na nejvyšších příčkách v rámci soutěží MISS, které proběhly v předcházejících měsících v našich nízkoprahových zařízeních.

V odborné porotě zasedli významní hosté, a to mistryně světa v street dance show Adriana Adamková, futsalista KFV Roub Vítkovice Lubomír Senz, bývalý fotbalista MFK Havířov Michal Šlachta a zástupce Hnutí romských studentů slečna Natálie Ondičová.

Dívky soutěžily v několika disciplínách, při kterých porota hodnotila nejen jejich krásu, ale také sympatii, aktivitu a celkové vystupování. Jednalo se např. o disciplínu zručnosti či volnou disciplínu, při které dívky předvedly svůj talent ve zpěvu či moderním tanci. Soutěž byla také zaměřena na prověření komunikačních dovedností dívek.

Celým programem provázel moderátor Michal Oračko a vedoucí NZDM SPOLEČNĚ-JEKHETANE Lenka Adámková. Pozvání také přijal raper Lukrecius Chang, nechybělo ani  vystoupení tanečníků z A.D.S. company a vystoupení rapera Michala Oračka ml.

Za mohutné podpory publika (Finále MISS Roma se zúčastnilo více než 100 diváků z řad rodičů a dětí) porota svými hlasy rozhodla o tomto umístění dívek:

  1. místo: Silvie Sára Lešková
  2. místo: Ester Holubová
  3. místo: Mariana Poláková

 

Titul Miss Sympatie obdržela Silvie Sára Lešková a to díky hlasování publika a také prostřednictvím hlasování veřejnosti na našich facebookových stránkách.

Všem vítězkám gratulujeme

a těšíme se na shledanou příští rok 😊.

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=5478

Uzavření občanských poraden v Ostravě

Oznamujeme všem zájemcům a uživatelům služby Občanské poradny v Ostravě-Porubě (Dělnická 20), že služba bude ve dnech 26. 7.- 4.8.  a dále od  9.8. – 13.8. z provozních důvodů UZAVŘENA.  
 
Občanská poradna v Ostravě-Přívoze (U Tiskárny 515/3) bude z provozních důvodů otevřena pouze v tyto dny:  29.7., 2.8., 4.8., 5.8., 12.8.
 
 
Děkujeme za pochopení. 

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=5471

Finále MISS Roma

Dne 23.7. od 15 hod. proběhne v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE (Jílová č. 36) 1. ročník soutěže Finále MISS ROMA. Této soutěže se zúčastní 12 dívek, které se umístily na nejvyšších příčkách v rámci soutěží MISS, které proběhly v předcházejících měsících v našich nízkoprahových zařízeních.
 
V odborné porotě zasednou významní hosté, a to mistryně světa v street dance show Adriana Adamková, futsalista KFV Roub Vítkovice Lubomír Senz, bývalý fotbalista MFK Havířov Michal Šlachta a zástupce Hnutí romských studentů.
 
Dívky budou soutěžit v několika disciplínách, při kterých bude porota hodnotit nejen jejich krásu, ale také sympatii, aktivitu a celkové vystupování.
 
Celým programem bude provázet moderátor Michal Oračko a vedoucí NZDM SPOLEČNĚ-JEKHETANE Lenka Adámková. Můžete se také těšit na vystoupení rappera Lukrecia Changa, vystoupení tanečníků z A.D.S. company, vystoupení rappera Michala Oračka ml. a na klávesy zahrají Vladimír a Lukáš.
 

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=5444

Prázdninová otevírací doba v našich nízkoprahových zařízeních

Od 1.7.-31.8.2021 je upravena otevírací doba v našich nízkoprahových zařízení následujícím způsobem:

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=5432

Uzavření Občanské poradny v Ostravě-Porubě dne 12.7.,19.7. a 26.7.

Oznamujeme všem zájemcům a uživatelům služby Občanské poradny v Ostravě-Porubě (Dělnická 20), že služba bude ve dnech 12.7. ,19.7 a 26.7. z provozních důvodů UZAVŘENA.
 
V případě potřeby můžete v tyto dny navštívit Občanskou poradnu v Ostravě-Přívoze (U Tiskárny 515/3).
 
Otevírací hodiny v Občanské poradně v Ostravě-Přívoze: http://jekhetane.cz/?page_id=232
 
Děkujeme za pochopení. 

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=5420

Dobrovolnictví v dubnu v našich nízkoprahových zařízeních

V měsíci dubnu postupně docházelo k uvolňování vládních opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 a děti z 1. stupňů mohly, alespoň rotačně po týdnech, opět zasednout do školních lavic. V měsíci dubnu v našich nízkoprahových zařízeních dobrovolníci pomáhali dětem s učivem, s úkoly, které děti dostávaly při distanční výuce a také s vypracováním úkolů zadaných při prezenční výuce. Dále dobrovolníci pomáhali při výtvarných aktivitách a při vzdělávacích hrách. V měsíci dubnu naši dobrovolníci vykonali v našich nízkoprahových zařízeních celkem 84 dobrovolnických hodin.

Moc všem dobrovolníkům děkujeme za pomoc v našich nízkoprahových zařízeních :).

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=5384

Rozšíření činnosti občanské poradny o aktivity dluhového poradenství od 1.5.2021

Na základě  smlouvy  o spolupráci uzavřené s Asociací občanských poraden v rámci projektu s názvem „Rozšíření činnosti poraden o aktivity zaměřené na dluhové poradenství“, rozšiřujeme od 1. května 2021 provozní dobu Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE, U Tiskárny 515/3 v Ostravě o 4 hodiny týdně, které věnujeme dluhovému poradenství.

V případě zájmu se prosím objednejte na tel. čísle:  602 248 693, 608 542 568

ČTVRTEK 13:00 – 17:00 Dluhové poradenství, včetně zpracování a podání návrhu
na povolení oddlužení

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=5361

Tábor pro talentované děti ze sociálně slabých rodin

Dne 21.4. se správní rada Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové rozhodla podpořit projekt „Tábor pro talentované děti ze sociálně slabých rodin“ podaný v rámci programu Obyčejný život.

Díky finanční podpoře nadace Olgy Havlové se budou moci děti z našich nízkoprahových zařízení zúčastnit soustředění, které bude zaměřeno na rozvoj tanečního talentu.

Datum realizace projektu: 22.4.-31.12.2021

Děkujeme nadaci za finanční podporu!

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=5345

Depistáž pracovníků v sociálně vyloučených lokalitách

Pracovnice KLUB-KA (Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi) a pracovnice Terénních programů ve dnech 29.-30.3. prováděly depistáž v sociálně vyloučených lokalitách v Ostravě-Přívoze. Zde poskytovaly informace ohledně Sčítání lidu 2021 a o možnosti využít pomoci pracovníků naší organizace při vyplňování online formuláře ke Sčítání lidu 2021. 

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=5300