Svatováclavský mini turnaj PŘÁTELSTVÍ v malé kopané

Dne 28.9.2022 proběhl Svatováclavský mini turnaj PŘÁTELSTVÍ  v malé kopané, který byl určen pro děti z nízkoprahových zařízení a dalších organizací pracujících s dětmi. Na přípravě turnaje a následné organizaci se podílela naše orgazizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. .s  ve spolupráci se Salesiánským střediskem Don Bosco v Ostravě. Turnaje se aktivně zúčastnilo 7 týmů v kategorii mladších hráčů a 3 týmy z kategorie starších hráčů + 1 tým, který byl složen z trenérů fotbalu. Celkově se tedy turnaje zúčastnilo přes 90 dětí :). Naše nízkoprahové zařízení mělo zastoupení v obou kategoriích. Potřeba je vyzdvihnout houževnatost týmu mladších hráčů JEKHETANE B, který za svou bojovnost získal krásné 3. místo. Neméně úspěšný byl také tým JEKHETANE A, který se mohl pyšnit rovněž 3. místem v kategorii starších hráčů. Jako nejlepší brankář v kategorii mladších hráčů byl vyhlášek Erik K. z týmu JEKHETANE B, v kategorii starších hráčů byl vyhlášen nejlepším hráčem Ondřej K.  z týmu JEKHETANE A. Gratulujeme :).

Fotbal u dětí rozvíjí respekt k pravidlům, zodpovědnost a disciplínu. Pracovníci usilují o to, aby děti hrály férově nejen na hřišti, ale i v životě, v případě neúspěchu uměly přijmout porážku a také zažily pocity vítězství z dobře odehraného zápasu.

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=6614

Oznámení o přemístění služby NZDM dne 23.9.

Oznamujeme všem zájemcům a uživatelům služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Porubě (Dělnická 20) a v Ostravě-Přívoze (Božkova 65), že služby budou v pátek 23.9.2022 přesunuty na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze, kde se bude od 14:00 konat 4. ročník kulturní akce Setkání vzájemného porozumění.

Dívky z nízkoprahu z Ostravy-Poruby vystoupí se svým tanečním vystoupením od cca 14:40.

Děti z nízkoprahu z Ostravy-Přívozu budou vystupovat se svým tanečním vystoupením od cca 16:30.

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=6603

Dny otevřených dveří v našich nízkoprahových zařízeních

Česká asociace streetwork pořádá na konci září po celé republice již po šestnácté Týden nízkoprahových klubů. Nízkoprahové kluby pro děti a mládež z celé republiky se během něj otevřou široké veřejnosti. Pracovníci našich nízkoprahových zařízení vás zvou k nahlédnutí do svého fungování v rámci Dnů otevřených dveří, a to:

 • 20.9. 2022 (úterý) od 15:00-17:00 v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě-Přívoze (Božkova 65)
 • 21.9. 2022 (středa) od 15:00-17:00 v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě-Porubě (Dělnická 20)

Součástí programu v naších nízkoprahových zařízeních bude i taneční vystoupení dětí.

Týden nízkoprahových klubů má za cíl především snížit prahy mezi kluby a veřejností – seznámit blíže a bez předsudků školy, rodiče, potenciální klienty, sousedy, firemní dárce nebo zástupce samospráv a média s činností nízkoprahových klubů prostřednictvím akcí, které nízkoprahová zařízení uspořádají přímo v jejich městech a místních komunitách.

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=6597

Uzavření Občanské poradny v Ostravě-Porubě

Oznamujeme všem zájemcům a uživatelům Občanské poradny na adrese: Dělnická 387/20, PSČ 708 00, Ostrava-Poruba,  že tato poradna bude z provozních důvodu ve čtvrtek 15.9.2022 UZAVŘENA.

Občanská poradna bude opět otevřena 19.9.2022 od 8:00 hod.   

Děkujeme za pochopení. 

 

 

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=6584

Omezení provozu OBČANSKÉ PORADNY v Ostravě-Přívoze

Vážení klienti OBČANSKÉ PORADNY, informujeme Vás o omezení provozu Občanské poradny v Ostravě – Přívoze, v období od 5.9. – 16.9.2022, na adrese:  U Tiskárny 515/3, PSČ 702 00 Ostrava – Přívoz.

Otevřeno bude v pouze ve středu od 8:00  – 12:00 hodin,  odpoledne od 13:00 – 17:00 hodin. Odpoledne Občanská poradna vyřizuje pouze objednané klienty.

Objednat se můžete na telefonním čísle v otvíracích hodinách: Tel.: 596 113 890, Mob.: 778 059 313 

I v tomto omezeném termínu Vám rádi pomůžeme s Vašimi dotazy, problémy a  poradíme s řešením Vaší sociální  situace. 

Od 19.9.2022 bude Občanská poradna fungovat v běžném provozu.

  

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=6559

Měsíc srpen v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Přívoze

Téma měsíce srpna v našem nízkoprahovém zařízení bylo zaměřeno na produktivní trávení volného času dětí. Pro děti byly připraveny aktivity, které měly za cíl představit správné trávení volného času. Pracovníci s dětmi vedly diskuze a rozhovory, které byly zaměřeny na správné trávení volného času s kamarády či trávení volného času po otevírací době nízkoprahového zařízení. Děti měly rovněž možnost se zúčastnit dvou výletů do Královéhradeckého kraje. Při prvním výletu děti nahlédly do života babičky Boženy Němcové, a to návštěvou Ratibořického zámku a následně i Babiččina údolí. Druhý výlet byl zaměřen na zvýšení informovanosti o životě afrických zvířat. V rámci návštěvy Safari Parku Dvůr Králové si děti mohly nejen prohlédnout africká zvířata, ale také navštívit tematické africké dny, v rámci kterých si mohly zahrát na africké bubny či navštívit tradiční africkou školu.

Významnou událostí toho měsíce byla slavností vernisáž výtvarných prací v knihovně města Ostravy (pobočka Vítkovice). Zde si děti pod vedením pracovníků pro veřejnost připravily doprovodný taneční program, který byl složen z moderních i tradičních romských tanců. Nejmladší dívky si připravily zpěv písní z pohádek. Zpěv je v našem nízkoprahovém zařízení oblíbenou aktivitou, přináší radost, podporuje soustředěnost, smysl pro rytmus i vzájemnou spolupráci. Dívky si rovněž zkusily zazpívat píseň za doprovodu klavíru a flétny.

Mezi neméně důležité aktivity měsíce srpna patřilo i zopakovaní si správného určování času. Jelikož mají dětí s tímto potíže, tak si pracovníci pro děti připravili aktivity, při kterých si procvičovaly znalost nejen digitálních ale i ručičkových hodin.

V další aktivitě si pracovníci společně s dětmi zopakovali informace o tom, jakou funkci má klíčový pracovník (jaké jsou jeho úkoly a jak s dětmi může efektivně pracovat na zmírnění jejich nepříznivé sociální situace).

Závěrem měsíce proběhla beseda o tom, jak se správně připravit na školu (např. jak si nachystat pomůcky do školy či jak dodržovat pravidelnou školní docházku).

V rámci projektu Hudbou a sportem proti kriminalitě 2022 proběhl koncem srpna nábor fotbalistů do Don Bosco ligy a také nábor nejmenších fotbalistů, kteří se teprve začnou učit fotbal hrát :).

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=6548

Otevírací doba v našich nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež od 1.9.2022

Oznamujeme všem zájemcům a uživatelům našich Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE, že od 1.9. 2022 (čtvrtek) se vracíme ke standardní otevírací době.

Otevírací doba je opětovně doplněna o individuální konzultace, při kterých mohou děti a mládež řešit své problémy s pracovníky podle svých individuálních potřeb. Pracovníci se takto mohou uživatelům věnovat intenzivněji při řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Otevírací doba v NZDM Přívoz

Naše nízkoprahová zařízení jsou určena pro děti a mládež, od 6 do 18 let, kteří jsou ohroženi nebo zažívají nepříznivou sociální situaci. Děti, které jsou mladší 7 let, mohou do NZDM docházet jen v případě, že plní povinnou školní docházku.

Otevírací doba v NZDM Poruba

Činnost sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v našich nízkoprahových zařízeních je především zaměřena na zmírnění či alespoň částečné omezení nepříznivé sociální situace uživatelů. Pracovníci uživatelům poskytují následující činnosti a aktivity:

 • rozhovory a besedy na různá témata (kriminalita, šikana, záškoláctví, zdravý životní styl apod.), s cílem zmírnit či alespoň z části omezit nepříznivou sociální situaci uživatelů,
 • pomoc a podporu k zodpovědnému přístupu k plnění školních povinností, pomoc s výběrem či přestupem na jinou školu,
 • podporující činnosti a nácvik, jak si získat a vycházet s kamarády a lidmi okolo nás (např. chování a vystupování na veřejnosti, nácvik komunikace při řešení konfliktů),
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (rozhovory a nácvik, jak jednat s institucemi, pomoc s vyřízením dokladů, pomoc se sepsáním životopisu apod.),
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (návštěvy a vystupování na veřejných akcích apod.),
 • doprovody při jednáních (OSPOD, škola, lékař, apod.),
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • sportovní, hudební a výtvarné aktivity,
 • podporu při realizaci aktivit,
 • nácvik pracovněvýchovných činnosti (vaření apod.),
 • bezpečný prostor pro trávení volného času s vrstevníky.

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=6489

Pozvánka na 4. ročník kulturní akce Setkání vzájemného porozumění

V pátek 23. září 2022 ožije náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze hudbou a tancem dětí navštěvujících nízkoprahová zařízení v Ostravě i v jiných městech Moravskoslezského kraje. Již čtvrtým rokem zde pořádá nezisková organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. přehlídku zájmové umělecké tvorby dětí žijících ve vyloučených lokalitách, s názvem SETKÁNÍ VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ.
 
Široká ostravská veřejnost bude mít příležitost se, od 14 hodin, zastavit a zaposlouchat se do temperamentní hudby a shlédnout sólová i skupinová vystoupení nadšených dětských tanečníků, jejichž talent pomáhají rozvíjet pracovníci nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.
 
Jako hosté na akci vystoupí Skupina Imperio z Přerova, rapper Majk Real, zpěvačka Marta Balážová a rapper Vojtěch Bandry. Celou akci bude moderovat Michal Oračko.
 
Nad konáním akce v tomto roce převzal záštitu starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pan Petr Veselka.
 
Akce je finančně podpořena Ministerstvem kultury, Statutárním městem Ostravou a Městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz.
 
 

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=6469

Vernisáž „Lidé kolem nás“

Dne 17.8.2022 proběhla ve vítkovické pobočce městské knihovny Ostrava tradiční vernisáž výtvarných prací, která byla spojená s doprovodným programem dětí z našich nízkoprahových zařízení. Vernisáž byla tento rok zaměřena na téma „Lidé kolem nás“. Děti si pro veřejnost připravily pásmo romských i moderních tanců. Program byl doplněn i zpěvem písní z českých pohádek. Všem dětem děkujeme za účast a za aktivní podílení na programu. Pracovníkům NZDM a pracovníkům knihovny děkujeme za pomoc s organizací vernisáže. Těšíme se příští rok na shledanou!

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=6477

Projektový den v Safari Parku Dvůr Králové

 

CHCEME VĚDĚT, UMĚT, ZNÁT!
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016573

Jeden z řady projektových dnů byl zaměřen na zvýšení informovaností dětí z oblasti zoologie (především afrických zvířat). V měsíci srpnu se  děti z našich nízkoprahových zařízení zúčastnily výletu do zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem. Zde je čekala nejen prohlídka zahrady ale také projížďka Africkým a Lvím safari. Zde se prostřednictvím odborném výkladu děti dozvěděly informace o životě zvířat v africkém safari. Začátek trasy vedl mezi územím velkých výběhů afrických kopytníků a šelem. Pravé Africké safari začalo v údolíčku říčky Netřeby, kde se za jeho branou otevřel prostor, kde byla zvířata téměř na dosah ruky. Děti projížděly mezi antilopami losími, koňskými, voduškami, stády zeber, pakoňů a watusi pasoucími se na velkých loukách. Cestou také měly příležitost prohlédnout žirafy. Cesta z Afrického safari vedla dále do Lvího safari, kde na trase dlouhé 600 metrů, děti zavítaly mezi africké a berberské lvy a lvice. Lví safari bylo otevřeno v roce 2015 a je jediným svého druhu v České republice.

Další aktivitou projektového dne byla účast dětí na afrických dnech, které se v srpnu v Safari Parku konaly. Děti měly příležitost navštívit africké trhy, prohlédnout si tradiční africkou školu či navštívit workshop výuky hry na africké bubínky. 

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?p=6528