Měsíc květen v nízkoprahovém zařízení v Ostravě-Přívoze

Téma měsíce května bylo v našem nízkoprahovém zařízení zaměřeno na oblast ochrany přírody. V průběhu celého měsíce probíhaly s dětmi aktivity, které měly za cíl zvýšit informovanost dětí ohledně života zvířat a poznávání přírody. Proběhla rovněž beseda na téma: „Jak se chovat k přírodě“. Palčivým problémem je často chování dětí ke zvířatům, proto v rámci besedy proběhla diskuze o vhodném chování ke zvířatům. Děti byly také poučeny o tom, jak se mají chovat k životnímu prostředí.

V tomto měsíci se pracovníci také zaměnili na zlepšení prospěchu a školní docházky dětí. S dětmi byly vedeny rozhovory ohledně povinné školní docházky s cílem vysvětlit negativní dopady záškoláctví a neomluvené absence. Pracovníci se rovněž věnovali dětem v oblasti pomoci vhodné přípravy na vyučování. Opětovně proběhly motivační rozhovory ohledně důležitosti dobrého prospěchu ve škole a také nutnosti slušného chování ve škole.

Další neměně důležitou rozhovory byly skupinové i individuální rozhovory o tom, jak se chovat k sobě navzájem. Pracovníci dětem vysvětlovali, jak se chovat asertivním způsobem a také jak se chovat v případě konfliktních situací. Bylo hovořeno o tom, jak reagovat v případě provokací vrstevníků a jak se nezapojovat do bitek.

V rámci projektového děti mohly navštívit Novou radnici a Vyhlídkovou věž Nové radnice v Ostravě. Děti měly tak jedinečnou příležitost si prohlédnout Ostravu a její pamětihodnosti z ptačí perspektivy.

V rámci projektu Hudbou a sportem proti kriminalitě 2023 probíhaly tréninky ve fotbale a fotbalové zápasy v rámci Don Bosco ligy. Starší hráči (ročník 2007-2009) se zúčastnili dvou utkání v rámci Ligy dorostenců 2023. V oblasti streetových tanců se děti mohly účastnit taneční soutěže Summer dance cup Boskovice, Děti se na tuto soutěž připravovaly v rámci tanečních aktivit pod vedením zkušené lektorky streetových tanců. Na této soutěží byly děti opět úspěšné. Na svém prvním tanečním vystoupení dosáhla Anička svého prvního úspěchu a získala 3. místo v kategorii hip hop. Společně s Markétou poté obsadila 2.místo za duo v téže kategorii. Ve skupině chlapců jsme také slavili úspěch. Láďa s Radkem obsadili ve svých kategoriích rovněž 2. místo. GRATULUJEME.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7343