Print this Stránka

Co děláme (NZDM)

Služba poskytuje zejména:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity – pohybové aktivity (taneční, sportovní – účast ve fotbalové Don Bosco lize), besedy a osvětové akce.
  • pracovně výchovná činnost s dětmi
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
  • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání – příprava na školní vyučování, příprava k příjímacích zkouškám, opravných zkouškám, využití internetu nebo školních pomůcek.
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí – hry a aktivity upevňující základy společenského chování, účast na soutěžích, veřejných vystoupeních, poznávací výlety a akce, aktivity ve veřejné knihovně, zábavné aktivity (Den Romů, Den dětí, karneval, dny otevřených dveří, aktivity určené pro veřejnost a rodiče) apod.
 • sociálně terapeutické činnosti:
  • činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob – nácvik hospodaření s finančními prostředky, nácvik vyhledávání informací, telefonování, hledání zaměstnání včetně vytváření životopisů apod.
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí – pomoc při vyhledání kontaktů na školy, volnočasové aktivity, zaměstnavatele, pomoc vyřizování dokladů, sociálních dávek, doprovody apod.
  • pomoc při obnovení a upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob – pomoc při jednání se školou, zaměstnavatelem, provozovateli volnočasových aktivit, sportovních klubů apod., doprovody.

Činnosti, které služba neposkytuje:

 • volný přístup k internetu bez využití sociální služby,
 • volnočasové aktivity, které jsou běžně dostupné z jiných zdrojů (nenahrazujeme placené kurzy nebo kroužky),
 • výměnu injekčních stříkaček a jehel.

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=435