Return to Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Pravidla pro podávání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností (NDZM)

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE usiluje o vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Podané zpětné vazby jsou vítaným zdrojem pro zlepšení kvality poskytovaných služeb.

Typy zpětné vazby:

 • podnět – doporučení ke zlepšení kvality služby (co by se mělo zlepšit a jak),
 • připomínka – ke kvalitě poskytnuté služby (formě, úrovni, úplnosti apod.),
 • stížnost – vyjádřená nespokojenost s kvalitou poskytnuté služby,

 

Pravidla pro řešení stížností

Způsoby podání stížnosti:

Stížnost může být podána ústně či písemně kterémukoli pracovníkovi organizace. Stížnost lze podat i anonymně.

Písemnou stížnost je možné předat pracovníkovi osobně, poslat e-mailem či dopisem na adresu organizace nebo vhodit do Schránky na podněty, připomínky, stížnosti a pochvaly.

 

Postup při řešení stížnosti:

 • stížnosti na pracovníka řeší vedoucí služby: Bc. Lenka Adámková

Božkova 65, 702 00 Ostrava-Přívoz

tel.: 725 487 228

e-mail: nizkoprah@jekhetane.cz

 • stížnost na vedoucí řeší ředitelka organizace: Mgr. Helena Balabánová

U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava

tel.: 724 065 799

e-mail: jekhetane@jekehtane.cz

 • všechny odpovědi na stížnosti jsou vypracovány písemně do 30 dnů od data přijetí stížnosti,
 • odpověď na stížnost je stěžovateli předána prokazatelně požadovaným způsobem (osobně, dopisem, emailem),
 • v případě, že je stížnost podána anonymně, je odpověď na stížnost vyvěšena na nástěnce v místě poskytování služby po dobu 15 dnů.

 

Pokud nejste spokojeni s vyřešením své stížnosti, můžete se obrátit na Správní radu organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s anebo na některou z nezávislých institucí.

 

Nadřízený orgán: 

Správní rada organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.

e-mail: spravni.rada@jekhetane.cz

 

Kontakty na nezávislé instituce, které jsou kompetentní řešit stížnosti na poskytování služby:

 

 • Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Prokešovo nám. 8

729 30 Ostrava

tel.: 599 444 444

e-mail: posta@ostrava.cz

 

 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí
 1. října 117

702 18 Ostrava

tel.: 595 622 222

e-mail: posta@msk.cz

 

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení odbor sociálních služeb

Na Poříčním právu 1

128 01 Praha 2

tel.: 221 922 396

e-mail: posta@mpsv.cz

 

 • Oddělení inspekce sociálních služeb Morava a Slezsko

Kosmonautů 989/8

779 00 Olomouc

tel.: 950 196 588

e-mail: hana.soldanova@mpsv.cz

 

 • Veřejný ochránce práv

Údolní 39

602 00 Brno

tel.: 542 542 888

e-mail: podatelna@ochrance.cz

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=447