Zpět na Občanská poradna

Pravidla pro podávání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností (OP)

Pokud s něčím nejste spokojen/a, můžete si stěžovat. Také nám můžete říct, jak to zlepšit. Budeme velmi rádi, pokud nám řeknete nebo napíšete, jak bychom mohli naši práci zlepšit nebo co se Vám líbí. Stížnost může podat jakákoliv osoba.

Svou stížnost můžete říct osobně kterémukoliv pracovníkovi služby nebo napsat na formulář, který Vám pracovník na vyžádání předá. Stížnost můžete napsat na papír a vhodit do Schránky na podněty, připomínky a stížnosti, zatelefonovat, napsat emailem nebo dopisem. Vždy ji budeme řešit. Ve své stížnosti uveďte, které služby se stížnost týká.

Kontakt na vedoucí služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE Ostrava:

U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava-Přívoz
tel. 602 248 693
email: poradna@jekhetane.cz

Kontakt na vedoucí služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE Šumperk:

Hlavní třída 13/3, Šumperk 787 01
tel. 725 101 815
e-mail: poradna.sumperk@jekhetane.cz

Stížnost může být anonymní (= nemusíte uvádět své jméno). Po vyřešení bude odpověď na anonymní stížnost 15 dnů vyvěšená na nástěnce služby.
Pokud si nevíte s podáním stížnosti rady, můžete požádat o pomoc pracovníka služby, který Vám rád pomůže.
Při vyřizování stížnosti se můžete nechat zastupovat (např. rodinným příslušníkem, známým).

Co se stane se stížností?

  • Vaši stížnost převezme vedoucí služby, která ji bude řešit.
  • Stížnost na vedoucí služby řeší ředitelka organizace. Najdete ji U Tiskárny 515/3, Ostrava-Přívoz ve 2. patře vlevo, tel. 724 065 799.
  • Ten, kdo bude Vaši stížnost řešit, může chtít po Vás upřesnění informací. Potom sepíše vyjádření o prošetření stížnosti a to Vám předá.
  • Písemnou odpověď na Vaši stížnost dostanete způsobem, který si zvolíte. Třeba poštou nebo osobně.
  • Stížnost vyřídíme co nejrychleji, nejdéle za 30 dnů.

 

Pokud nejste spokojen/a s řešením Vaší stížnosti, můžete se obrátit na nadřízený orgán:
Správní rada SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.
e-mail: spravni.rada@jekhetane.cz

anebo na některou z nezávislých institucí pro Ostravu:
Magistrát města Ostravy, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, tel. 599 444 444
e-mail: posta@ostrava.cz

Krajský úřad – Moravskoslezský kraj, odbor sociálních věcí
28. října 117, 702 18 Ostrava, tel.: 595 622 222
e-mail: posta@msk.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor inspekce sociálních služeb
oddělení inspekce sociálních služeb Morava a Slezsko
Na Šibeníku 1179/5 , 779 00 Olomouc, tel.: 950 196 588
e-mail: hana.soldanova@mpsv.cz

Veřejný ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: 542 542 888
e-mail: podatelna@ochrance.cz

pro Šumperk: 

Městský úřad Šumperk, odbor sociálních věcí
Lautnerova 920/1, Šumperk 787 01, tel.: 583 388 111
e-mail: posta@sumperk.cz

Krajský úřad – Olomoucký kraj, odbor sociálních věcí
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc – 8. patro, tel.: 585 508 220,
e-mail: i.sonntagova@olkraj.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor inspekce sociálních služeb
oddělení inspekce sociálních služeb Morava a Slezsko
Na Šibeníku 1179/5 , 779 00 Olomouc, tel.: 950 196 588
e-mail: hana.soldanova@mpsv.cz

Veřejný ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: 542 542 888
e-mail: podatelna@ochrance.cz

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=210