O nás

Motto
„Neděláme velké věci, snažíme se pomáhat li-dem a věříme, že naše práce má pro všechny smysl“.

Naše poslání
Společnost SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. p. s. usiluje o rovné šance pro romskou menšinu v majoritní společnosti, prostřednictvím poskytování sociálních služeb a jiných doprovodných aktivit, v rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Historie organizace
Obecně prospěšná společností SPOLEČNĚ – JEKHETANE byla založena v roce 1998 pedagogy a rodiči žáků Církevní základní školy P. Pittra v Ostravě původně k podpoře vzdělávacího a výchovného programu této školy. První službou, kterou organizace začala v té době poskytovat v prostorách školy byl nízkoprahový klub pro děti.

V roce 2001 si organizace pro svoji činnost pronajala dům na Palackého ulici v lokalitě zadní Přívoz (městská část Ostravy) a začala pracovat nezávisle na výše uvedené škole pro tamní obyvatele. Kromě nízkoprahového klubu pro děti a mládež byla nabídka poskytovaných služeb na nové adrese rozšířena postupně o odborné poradenství, terénní sociální práci a denní centrum pro předškoláky.

Působnost organizace byla v roce 2004, díky realizaci projek-tu podpořeného fondy PHARE, rozšířena do dalších městských částí Ostravy – do Poruby a do Mariánských Hor a Hulvák. V Porubě na ulici Dělnická a v Mariánských Horách na ulici Korunní vybudovali členové občanského sdružení dvě malá kontaktní volnočasová střediska pro děti tam žijící. Bohužel, aktivity naší organizace na ulici Korunní v Mariánských Horách se nepodařilo udržet a koncem roku 2005 byly ukončeny.

V letech 2005 – 2007 změnilo původní malé kontaktní středisko na Dělnické ulici v Porubě celkem třikrát sídlo a zároveň se z něj stalo prostorné komunitní centrum zahrnující službu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a službu odborného poradenství.

Rok 2007 byl jistě pro organizaci rokem zlomovým. Shromáždění členů sdružení rozhodlo, že se organizace pokusí splnit náročné podmínky nutné pro získání registrace poskytovatele sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V důsledku tohoto rozhodnutí došlo k novelizaci stanov organizace, která s sebou přinesla, kromě jiného také změnu názvu organizace a řadu dalších náročných, ale pozitivních změn.

Od 14. 12. 2013 naše organizace změnila právní formu na Obecně prospěšnou společnost a tím se i změnil název organizace na SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. p. s.

V listopadu 2015 jsme se v Ostravě-Přívoze po 14 letech přestěhovali z původní adresy Palackého 49 v tzv. Zadním Přívoze do Přívozu tzv. Předního do domu strategicky výborně umístěného na adresu U Tiskárny 515/3.

Struktura organizace

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=2

Certifikace

Registrace sociálních služeb V průběhu roku 2007 naše organizace splnila všechny podmínky pro registraci sociálních služeb uložené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutím odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č. j. MSK 103476/2007 ze dne 11. 10. 2007 byly úspěšně zaregistrovány tyto služby: Odborné sociální poradenství (Občanská poradna) …

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů ve SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. shromažďuje a zpracovává osobní údaje v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a jako taková je správcem osobních údajů subjektů. Zásady zpracování a ochrany osobních …

Partneři a spolupracující organizace

Potravinová banka v Ostravě, o.s. Společenství Romů na Moravě (Brno) Roma education found (Maďarsko) Česká asociace streetwork (Brno) Agentura pro sociální začleňování (Praha) IQ Roma servis (Brno) Liga (Bruntál) Vzájemné soužití (Ostrava) Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Horizonty, o. s. (Brno, Pardubice) Ostravská univerzita v ostravě, Fakulta sociálních studií (Ostrava)

Projekty

Napsali o nás

Uhrančivý tanec romských dívek diváky ohromil www.mediaprolidi.cz, Ostrava, 13.12. 2013.   Vášně v ghethu končí dražbou Týden, ročník 2013., číslo 35, 26. 8. 2013, str. 28   Nadační fond Albert naděloval dětem v Moravskoslezském kraji www.nadacnifondalbert.cz, Ostrava, 29.5.2013.   Projekt – Restorativní justice http://www.ostravskenoviny.eu, Ostrava, 4.1.2013 (Ostravské noviny online).