Zpět na Poskytujeme

Občanská poradna

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=28

Informační leták služby Občanská poradna Ostrava

Informační leták Občanské poradny OV_2023

Čím se řídíme (OP)

CHARTA OBČANSKÝCH PORADEN I. Služby občanské poradny jsou poskytovány bezplatně, jsou nezávislé, důvěrné a nestranné. Jsou určeny všem lidem bez rozdílu. II. Občanská poradna je nezávislá nevládní organizace a je součástí sítě občanských poraden. V rámci této sítě je zajištěna jednotná informační databáze, jednotné školení poradců, jednotná metodika a kontrola činnosti. III. Občanská poradna zajišťuje, …

Co děláme (OP)

Činnosti poskytované službou Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  odkazování  – předání informací o jiných specializovaných službách nebo institucích, které mohou vést k řešení problému uživatele. přeposílání – zprostředkování kontaktu s konkrétní institucí nebo službou – pracovník sám dojedná setkání uživatele se službou nebo institucí.   Sociálně terapeutické činnosti  poskytování poradenství v oblastech sociálního systému a práva, sepisování návrhů, žádostí, …

Kdo může naše služby využít (OP)

Osoby starší 18 let žijící v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, které neznají svá práva a povinnosti, či neumí, nemohou nebo nebudou moci tato svá práva uplatnit a dostát svým povinnostem a které z výše uvedených důvodů nemohou nebo jim hrozí, že nebudou moci, využívat běžných zdrojů společnosti (vzdělání, zaměstnání, veřejné služby, hmotné zajištění apod.). Službu …

Způsob poskytování služby (OP)

Popis realizace poskytování sociální služby Poradnu je možné kontaktovat telefonicky, osobně, e-mailem nebo dopisem. Zájemce o poskytnutí služby občanské poradny (dále zájemce) je pracovníkem nejprve seznámen s podmínkami poskytování služby, poté sdělí pracovníkovi, s čím do poradny přichází a pracovník vyhodnotí, zda tato zakázka je v souladu s cíli a posláním služby, zda zájemce spadá do cílové …

Práva a povinnosti uživatelů (OP)

Práva uživatele služby- uživatel má právo: vyjádřit se ke službě, podat stížnost (viz stížnosti), nahlížet do dokumentace, která je o něm vedena, nebo k tomu zplnomocnit jinou osobu, ukončit smlouvu bez udání důvodu, požádat o změnu klíčového pracovníka, vystupovat anonymně, rozhodnout o řešení svého problému, změnit svou zakázku, mít ochráněny své osobní údaje, na individuální přístup …

Pravidla pro podávání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností (OP)

Pokud s něčím nejste spokojen/a, můžete si stěžovat. Také nám můžete říct, jak to zlepšit. Budeme velmi rádi, pokud nám řeknete nebo napíšete, jak bychom mohli naši práci zlepšit nebo co se Vám líbí. Stížnost může podat jakákoliv osoba. Svou stížnost můžete říct osobně kterémukoliv pracovníkovi služby nebo napsat na formulář, který Vám pracovník na …

Naše projekty (OP)

Projekty ve spolupráci s Asociací občanských poraden Projekt „Restorativní justice – Podpora a poradenství obětem trestných činů Dlouhodobým cílem projektu je podpora a vytváření širší funkční sítě dostupných služeb pro oběti trestných činů. Projekt je realizován Probační a mediační službou České republiky (PMS ČR) v partnerství s Asociací občanských poraden (AOP). V rámci uplatňování prvků restorativní justice je smyslem …

Otvírací doba a kontakty pobočka Ostrava (OP)

Kontaktovat nás můžete:  1. Osobně nebo telefonicky: v sídle Občanské poradny v Ostravě-Přívozu, nebo můžete navštívit kontaktní místo v Ostravě-Porubě Přívoz Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava-Přívoz Objednat se můžete na telefonním čísle v otevíracích hodinách: Tel.: 596 113 890, Mob.: 602 248 693 Okamžitá kapacita poradny: 1 – 2 uživatelé služby Otevírací doba: …

Provozní doba a kontakty pobočka Šumperk (OP)

Kontaktovat nás můžete: 1. Osobně: na detašovaném pracovišti Občanské poradny SPOLEČNĚ – JEKHETANE, Hlavní třída 13/3, Šumperk – budova Slovanského domu Okamžitá kapacita poradny: 1 uživatel služby   Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00* Úterý:  – – Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 Čtvrtek:  8:00 – 12:00* – *pro objednané   nebo  na …