Zpět na Poskytujeme

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=59

Děti tančí a zpívají pro domovy pro seniory v Brně

Díky grantovému programu Tesca „Vy Rozhodujete, my pomáháme“ se mohly děti z našeho Nízkoprahového zařízení v měsíci červenci zúčastnit hudebně tanečního vystoupení v domově pro seniory v Brně a zároveň si toto město prohlédnout.  Nejprve naše kroky vedly do Muzea romské kultury, kde se děti mohly dozvědět nejen informace o historii a původu Romů, ale také …

Informace o naší službě (veřejný závazek služby)

Zařízení poskytuje sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle § 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Poslání služby Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, samostatnosti a k řešení osobních problémů.   Cíle služby Uživatel samostatně zvládá situace …

Informační letáky (NZDM)

Informační-leták-NZDM_2_2024 Leták_Informace pro zájemce o službu 2_2024

Informace pro klienty

POSLÁNÍ SLUŽBY aneb o co nám jde? Usilujeme o to, abys lépe přistupoval k životu a dokázal řešit problémy samostatně.   CÍLE SLUŽBY aneb o co usilujeme? Aby sis uměl samostatně poradit s každou situací ve svém životě. Abys uměl vycházet se svými kamarády a uměl komunikovat s dospělými lidmi. Abys věděl, jakým způsobem můžeš vyřešit své problémy. …

Projekt: „Hudbou a sportem proti kriminalitě“

Projektem „Hudbou a sportem proti kriminalitě“ chceme dětem rozšířit nabídku volnočasových aktivit tak, aby děti netrávily bezcílně svůj volný čas na ulici, ale měly možnost zapojit se a trávit čas bezpečným způsobem se svými vrstevníky. Aktivity budou probíhat v období, kdy jsou uzavřeny školy, volnočasová centra i nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, a to o …

Pravidla chování v zařízení (NZDM)

Vždy musím uposlechnout pokynu pracovníka. V centru nemluvím sprostě a vulgárně. Pracovníkům centra vykám. Neničím ani neodnáším vybavení centra mimo jeho prostory. Za předměty, které si donesu (cennosti, mobilní telefony apod.) pracovníci neručí. V  případě poškození či ztráty se volá policie. V centru nehraji fotbal ani jiné míčové hry. Do centra nevcházím s  kolem, s  koloběžkou ani …

Práva a povinnosti uživatele (NZDM)

Tvoje práva v centru: Máš právo na stejnou míru pozornosti, respektu a zájmu pracovníka jako ostatní děti. Máš právo na bezpečí v centru. Vždy můžeš požádat o pomoc a podporu pracovníky centra. Máš právo na individuální přístup. Máš právo vyjádřit svůj názor. Nemusíš nám říct své jméno, v centru můžeš mít přezdívku. Máš právo řešit svou situaci …

Projekt „Primární prevence v lokalitě „Jílová““

V roce 2018 naše organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. otevřela centrum pro děti a mládež na ulici Jílová č. 36 v Ostravě-Přívoze. Centrum je otevřeno od 13-17 hod. od pondělí do čtvrtka a navštěvovat jej mohou děti od 7 do 18 let. Naše centrum je zaměřeno především na realizaci volnočasových aktivit pro děti a mládež z místní …

Pravidla pro podávání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností (NZDM)

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE usiluje o vysokou kvalitu poskytované sociální služby. Podané zpětné vazby jsou zdrojem pro zlepšení kvality poskytované služby. Podnět – doporučení ke zlepšení kvality služby (co by se mělo zlepšit a jak). Zpravidla na něj pracovník reaguje hned na místě ústně. Připomínka – je chápána jako upozornění na mírné …

Kontakty a otevírací hodiny (NZDM)

Kontakty Vedoucí služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE Mgr. Lucia Marková telefon: 774 482 407 email: nizkoprah@jekehtane.cz   Facebooková stránka pro obě nízkoprahová zařízení : https://www.facebook.com/nzdmspolecnejekhetane/   Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE pobočka: Božkova 969/65, 702 00 Ostrava-Přívoz mapa Dopravní dostupnost služby z jiných částí Ostravy je autobusem č. 32 a …

Dobrovolnictví (NZDM)

Máte zájem o dobrovolnictví? Svou dobrovolnickou činnost můžete vykonávat v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE. Cílová skupina uživatelů: Služba je poskytována dětem a mládeži od 6 do 18 let, kteří jsou ohroženi nebo zažívají nepříznivou sociální situaci. Děti, které jsou mladší 7 let, mohou do NZDM docházet jen v případě, že plní povinnou školní docházku. Máme …