↑ Return to Terénní programy

Print this Stránka

Co děláme (TP)

Služba poskytuje zejména:

 • aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí (zprostředkování kontaktu se společenským prostředím):
 • zprostředkovávání telefonních hovorů v rámci řešení nepříznivé životní situace uživatele,
 • doprovázení uživatele při vyřizování osobních záležitostí na úřady, soudy, veřejné instituce k lékaři apod.,
 • informování o jiných sociálních službách a veřejných institucích,
 • umožnění vyhledávání informací uživateli v jeho přirozeném prostředí nebo po dohodě v kanceláři služby na internetu (nabídky volných pracovních míst, kontakty na instituce a jejich adresy, nabídky na pronájmu bytů a vybavení bytu apod.).
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí:
  • poskytování informací, pomoc při obstarávání osobních záležitostí a uplatňování práv uživatele (hledání zaměstnání, bydlení, vzdělání, vyřizování dokladů, vyplňování formulářů, žádostí apod.),
  • poskytování informací o dávkách státní sociální podpory, v hmotné nouzi a příspěvku na péči.
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
  • pomoc při vyhledání a navázání kontaktu s rodinou,
  • hledání možností využití zdrojů z blízkého sociálního okolí uživatele při řešení jeho problému,
  • vyhledávání veřejně dostupných zdrojů k řešení problému uživatele a pomoc s jejich využitím.
 • sociálně terapeutické činnosti:
  • nácvik dovedností (telefonování, vystupování, hospodaření v domácnosti, vaření, praní, nákupy, úklid apod.).
 • poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik (v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod):
  • poskytnutí pomoci a osvěta pro zlepšení životního stylu uživatelů služeb (informace o očkování, lékařské péči, užívání léků, zlepšení životosprávy),
  • pomoc se zlepšením hospodaření s financemi a v domácnosti,
  • pomoc při hledání bydlení a zlepšení bytových a hygienických podmínek uživatele.

 

Činnosti, které služba neposkytuje:

 • rady v oblasti práva, zastupování u soudu,
 • vzdělávací kurzy,
 • mediace a krizová intervence,
 • výměna injekčních setů,
 • rodinné a manželské poradenství.

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=364