Praxe

Kdo může absolvovat praxi

Ve všech službách je možné absolvovat praxe studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol, které mají sociální zaměření nebo by jejich studijní zaměření splňovalo předpoklady k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách anebo sociálního pracovníka (zaměření na sociální práci, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, sociální péči, sociální patologii, speciální pedagogiku, právo).

Kontaktování
Zájemce o absolvování odborné praxe může kontaktovat službu na těchto kontaktech:

 

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE Ostrava:

Bc. Pavla Malinková

telefon: 596 113 890, 602 248 693

email: poradna@jekhetane.cz

 

Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE Ostrava:

Mgr. Taťána Bobáková

telefon: 725 114 882

email: teren@jekhetane.cz

 

KLUB-KO (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) Ostrava:

Mgr. Taťána Bobáková

telefon: 725 114 882

email: rodina@jekhetane.cz

 

Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE

Mgr. Lucia Marková

telefon: 774 482 407

email: nizkoprah@jekhetane.cz

 

Kapacita

Maximální počet studentů aktuálně vykonávajících praxi ve službě je dán momentální kapacitou týmu služby.

 

Pravidla působení praktikantů v organizaci
Práva a povinnosti praktikanta

 • Praktikant má právo na podporu pracovníků služby.
 • Praktikant má právo odmítnout práci s uživatelem služby.
 • Uživatel má právo praktikanta odmítnout.
 • Praktikant nesmí omezovat práva uživatelů služeb.
 • Praktikant nesmí verbálně ani fyzicky napadat uživatele služeb.
 • Praktikant je povinen dodržovat mlčenlivost o údajích týkajících se uživatelů služeb.
 • Praktikant je povinen dodržovat mlčenlivost o interních informacích organizace.
 • Praktikant je povinen se předem omluvit v případě, že se nemůže dostavit na odbornou praxi.
 • Praktikant smí nahlížet do dokumentů uživatelů jen se souhlasem uživatele.

 

Práva a povinnosti organizace

 • Organizace má povinnost proškolit praktikanta v BOZP, PO a Pravidlech působení praktikantů v organizaci.
 • Praktikant bude seznámen s činnostmi služby.
 • Kontaktní pracovník je povinen předem upozornit praktikanta na změny programu.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=37