Print this Stránka

Praxe

Kdo může absolvovat praxi
Ve všech službách je možné absolvovat praxe studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol, které mají sociální zaměření nebo by jejich studijní zaměření splňovalo předpoklady k výkonu povolání sociálního pracovníka (zaměření na sociální práci, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, sociální péči, sociální patologii, speciální pedagogiku, právo).

Kontaktování
Zájemce o absolvování praxe může organizaci kontaktovat:

 • Telefonem: 596 136 609, 724 161 932
 • E-mailem: jekhetane@jekhetane.cz
 • Dopisem: U Tiskárny 3, 702 00  Ostrava – Přívoz
 • Osobně: U Tiskárny 3, 702 00 Ostrava – Přívoz

Kontaktní osobou je koordinátor praxí: Mgr. Lenka Michálková
Kontaktovat je možné vždy: pondělí až pátek 9:00 – 16:00

Kapacita
Maximální počet studentů aktuálně vykonávajících praxi ve službě je dán momentální kapacitou týmu služby.

Pravidla působení praktikantů v organizaci
Práva a povinnosti praktikanta

 • Má právo na podporu pracovníků služby.
 • Má právo odmítnout práci s uživatelem služby.
 • Uživatel má právo praktikanta odmítnout.
 • Nesmí omezovat práva uživatelů služeb.
 • Nesmí verbálně ani fyzicky napadat uživatele služeb.
 • Praktikant je povinen dodržovat mlčenlivost o údajích týkajících se uživatelů služeb.
 • Praktikant je povinen dodržovat mlčenlivost o interních informacích organizace.
 • Praktikant je povinen se předem omluvit v případě, že se nemůže dostavit na domluvenou schůzku.
 • Praktikant smí nahlížet do dokumentů uživatelů jen se souhlasem uživatele.

Práva a povinnosti organizace

 • Organizace má povinnost proškolit praktikanta v BOZP, PO a Pravidlech působení praktikantů v organizaci.
 • Praktikant bude seznámen s činnostmi služby.
 • Kontaktní pracovník je povinen předem upozornit praktikanta na změny programu.

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=37