Print this Stránka

Jak se můžete vyjádřit ke službě (SASRD)

KLUB-KO usiluje o vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Podané zpětné vazby jsou vítaným zdrojem pro zlepšení kvality poskytovaných služeb.

Typy zpětné vazby:

 • podnět – doporučení ke zlepšení kvality služby (co by se mělo zlepšit a jak),
 • připomínka – ke kvalitě poskytnuté služby (formě, úrovni, úplnosti apod.),
 • stížnost – vyjádřená nespokojenost s kvalitou poskytnuté služby,
 • pozitivní zpětná vazba – pochvala – vyjádřená spokojenost s kvalitou poskytnuté služby.

 

Pravidla pro řešení stížností

 

Způsoby podání stížnosti:

Stížnost může být podána ústně či písemně kterémukoli pracovníkovi organizace. Stížnost lze podat i anonymně.

Písemnou stížnost je možné předat pracovníkovi osobně, poslat e-mailem či dopisem na adresu organizace nebo vhodit do schránky důvěry, která je umístěna v budově organizace.

 

Ředitelka organizace:

Mgr. Helena Balabánová

Telefon: 724 065 799

 

Vedoucí služby KLUB-KO:

Ostrava: Lenka Martišová

Telefon: 725 119 661

 

Šumperk: Lenka Čermáková, DiS.

Telefon: 725 101 815

 

Postup při řešení stížnosti:

 • stížnosti na pracovníka řeší vedoucí služby, stížnost na vedoucí řeší ředitelka organizace,
 • všechny odpovědi na stížnosti jsou vypracovány písemně do 30 dnů od data přijetí stížnosti,
 • odpověď na stížnost nebo odvolání je stěžovateli předána prokazatelně požadovaným způsobem (osobně, dopisem, emailem),
 • uživatel se může vyjádřit k řešení stížnosti (odvolat) do 15 dnů od data doručení písemné odpovědi,
 • v případě, že je stížnost podána anonymně, je odpověď na stížnost vyvěšena na nástěnce v místě poskytování služby po dobu 15 dnů.

 

Kontakty na nezávislé instituce, které jsou kompetentní řešit stížnosti na poskytování služby:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb

adresa: Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

telefon: 221 921 111

 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb

adresa: 28. října 117, 702 18 Ostrava

telefon: 595 622 206

 • Veřejný ochránce práv

adresa: Údolní 39, 602 00 Brno

e-mail: podatelna@ochrance.cz

telefon: 542 542 888

 • Český helsinský výbor

adresa: Štefánikova 21, 150 00 Praha 5

e-mail: pravni@helcom.cz

telefon: 220 515 223

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=472