Zpět na Občanská poradna

Co děláme (OP)

Činnosti poskytované službou

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 • odkazování  – předání informací o jiných specializovaných službách nebo institucích, které mohou vést k řešení problému uživatele.
 • přeposílání – zprostředkování kontaktu s konkrétní institucí nebo službou – pracovník sám dojedná setkání uživatele se službou nebo institucí.

 

Sociálně terapeutické činnosti 

 • poskytování poradenství v oblastech sociálního systému a práva,
 • sepisování návrhů, žádostí, odvolání na soudy a jiné veřejné instituce.

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 1. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • vyplňování formulářů
 • nácvik telefonování a emailové komunikace
 • nácvik vyhledávání informací
 1. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • pomoc při obnovování kontaktů s rodinnými příslušníky

 

Činnosti, které služba neposkytuje

 • advokátní služby,
 • notářské služby,
 • finanční poradenství (specifické úvěrové, pojišťovací a investiční poradenství, včetně vyřizování úvěrů),
 • daňové poradenství (daňová přiznání),
 • výpočet dávek sociálního zabezpečení,
 • finanční pomoc a ubytování,
 • služby rodinných poradců a mediátorů,
 • poradenství právnickým osobám, OSVČ v rámci jejich podnikatelské činnosti.

 

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=34

Informační balíček pro oběti trestných činů

Informační balíček pro oběti