Měsíc září v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Přívoze

Měsíc září byl v našem nízkoprahovém zařízení zaměřen na přípravu dětí na nadcházející školní rok. Pracovníci s dětmi vedli rozhovory ohledně pravidelné školní docházky, chování ve škole a přípravě na vyučování. Mimo školní aktivity byl dětem nabídnut v našem zařízení prostor pro aktivní trávení volného času, proběhl turnaj ve stolním fotbálku, velice oblíbenou aktivitou bylo i vyrábění a podzimní tvoření.

Na konci září proběhl v našem nízkoprahu Den otevřených dveří, který se  konal v rámci Týdne nízkoprahových klubů, který pravidelně pořádá Česká asociace streetwork. Součástí této akce byla nejen prohlídka našich prostor, ale také představení služby rodičům a mladším sourozencům našich uživatelů. 

Děti se rovněž zúčastnily tanečního vystoupení na akci „Benefice pro Valinku“. Tato akce probíhala v KC NZDM Liščina. Finanční výtěžek akce byl věnován na úhradu rehabilitací pro Valinku.

 

 

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7511