Měsíc červenec v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Přívoze

V tomto měsíci byly s dětmi zopakována pravidla slušného chování. Pracovníci s dětmi rozebírali, jak se správně chovat ve skupině vrstevníků a zvláště jak jednat v případě konfliktních situací. Pracovníci s dětmi nacvičovali příklady správných asertivním způsobů jednání.

V měsíci červenci proběhla i beseda na téma „Jak mít zdravé sebevědomí“. Cílem besedy bylo to, aby si děti uvědomily své silné, ale i slabé stránky a dokázaly zlepšit své nedostatky a posílit a rozvíjet své přednosti, tak aby si sami sebe dokázali vážit, uměly se ovládat a byly si jisti ve svých rozhodnutích. V červenci jsme s dětmi navštívili i Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde probíhal 29. ročníku festivalu Romská píseň. Děti měly příležitost si prohlédnout Dřevěné městečko, v rámci festivalu si mohly zaposlouchat do tónů tradičních romských písní.

A protože jsou prázdniny dobou nejen odpočinku, ale také her a zábavy, tak se celým měsícem prolínalo téma retro her. Děti byly seznámeny s hrami, které se hrály s oblibou v minulém století. Hry probouzejí a rozvíjejí sociální cítění, při hrách se děti učí děti vzájemně spolupracovat a hrát fair play podle pravidel, hry učí děti přijmout porážku ale i radovat se z vítězství, učí děti vytrvalost ale i odvahu, rozvíjejí pevnou vůli a sebeovládání.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7437