Projektové dny Po stopách českých a moravských Romů

 

CHCEME VĚDĚT, UMĚT, ZNÁT!
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016573

V srpnu jsme se s dětmi vyšších ročníků základní školy z obou našich nízkoprahových středisek vypravili za poznáváním historie usedlých českých a moravských Romů. Naše cesta vedla nejprve do Brna do Muzea romské kultury, kde si pro nás připravili komentovanou prohlídku expozice se zážitkovým programem pan Mgr. Miroslav Zolnai a paní Kateřina Plachetková. Projektovým dnem nás provázel pan Bc. Karel Diro.

Následující den jsme navštívili Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě v Hodoníně u Kunštátu. Děti měly možnost sledovat osudy perzekuovaných Romů, žijících v Čechách a na Moravě v období 2. světové války. Tehdy naprostá většina romského obyvatelstva skončila nejprve v táborech pro Romy v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu, odkud byli posíláni do koncentračního tábora v Osvětimi, kde jich naprostá většina zahynula. Zážitkový program v hodonínském táboře připravil pro děti pan Mgr. Radovan Krhovský. Děti dostaly příležitost se formou vlastního prožitku dotknout důležitých momentů v historii svého národa. Děti se seznámily také s krásnou přírodou kraje Vysočina i s pamětihodnostmi ležícími v blízkosti hodonínského tábora, jakým je např. zachovalý gotický hrad Pernštejn v nedaleké Nedvědici, který měly možnost navštívit.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7451