Projektové dny

 

CHCEME VĚDĚT, UMĚT, ZNÁT!
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016573

 

Projektový den v Safari Parku ve Dvoře Králové

Po dnu stráveném mezi koňmi na Hlučínském ranči a se zvířaty v ostravské ZOO, jsme část letošních podzimních prázdnin strávily se skupinou dětí v Safari Parku ve Dvoře Králové. V ZOO Ostrava se děti zajímaly hlavně o expozici domácích, hospodářských zvířat, se kterými se člověk zvyklý na život ve městě nemusí vůbec potkat. Protože domácí zvířata „na živo“ a ne jenom z obrázků měla mezi dětmi veliký úspěch, rozhodli jsme se přiblížit dětem také život exotických zvířat, žijících zejména v Africe a na srpen jsme naplánovali dvoudenní výlet do Safari Parku ve Dvoře Králové. Bohužel, v srpnu se nám výlet, díky špatnému počasí, nepodařilo zrealizovat. Safari Park ve Dvoře Králové jsme navštívili v nejbližším možném náhradním termínu – o podzimních prázdninách 27. 10. – 28. 10. 2021. V tamní zoologické zahradě jsme strávili celý den. Děti obdivovali surikaty, žirafy, zebry, hrochy slony a další exotická zvířata ve venkovních výbězích. Děti se seznámily s tím, kde a jak tato zvířata žijí v přirozeném prostředí, čím se živí a mnoho dalších zajímavých informací o nich. Byl to velmi poučný a zajímavý výlet, který si příští rok v létě určitě zopakujeme.

 

Projektový den „Dopoledne s koňmi“  

Dne 10. a 20.8. 2020 proběhly v rámci projektu „Chceme, vědět, umět, znát!“ pro děti z našich nízkoprahových zařízení projektové dny „Dopoledne s koňmi“. Projektové dny se konaly na Dětském ranči v Hlučíně a byly koncipovány tak, aby se děti mohly dozvědět informace ze života koní (dozvědět se informace o stavbě těla koně, získat informace o základních plemenech koní a o jezdecké výstroji), uvědomit si, jaké je využití koní a následně si prakticky vyzkoušet, jak se o koně správně starat. Děti měly možnost si rovněž prohlédnout jakým způsobem bývají koně ve stáji ustájeni. Poté si vyzkoušely čistění boxů koní (zametání boxů, vození koleček na hnojiště, stlání slámy a pilin). Následně byla pro děti připravena názorná ukázka toho, jak se správným způsobem starat o koně (jakým způsobem se jim čistí srst, hříva i kopyta). Tuto činnosti si poté za dozoru a slovní pomocí pracovníků vyzkoušely. Završením projektových dnů byla rekondiční jízda na koni.

Cílem projektových dnů bylo i naučit děti vzájemně spolupracovat při aktivitách, vést je k toleranci, rozvíjet jejich komunikační dovednosti při kladení otázek a při rozhovorech s pracovníky a sebou navzájem.

Dětí zhodnotily projektové dny velice příznivě. Pozitivně oceňovaly to, že měly možnost přistoupit ke koním na velmi blízkou vzdálenost a vyzkoušet si, jak o koně správně pečovat. Děti mají  vzhledem ke své nepříznivé socioekonomické situaci jen velmi omezené příležitosti navštěvovat podobná zařízení např. zoologické zahrady, ranče či farmy zvířat. Nemají dostatečnou možnost vnímat a poznávat přírodu a zvířata v přímém kontaktu, proto byly projektové dny pro ně velice přínosné.  Z rozhovorů pracovníků s dětmi vyplynulo, že by se rády opětovně zúčastnily obdobných projektových dnů. Několik dětí se chce zapojit v budoucnosti do práce s koňmi formou brigády, který Dětský ranč Hlučín, z. s. pro děti od 13 let nabízí.

 

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=4918