Zpět na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Děti tančí a zpívají pro domovy pro seniory v Brně

Díky grantovému programu Tesca „Vy Rozhodujete, my pomáháme“ se mohly děti z našeho Nízkoprahového zařízení v měsíci červenci zúčastnit hudebně tanečního vystoupení v domově pro seniory v Brně a zároveň si toto město prohlédnout. 

Nejprve naše kroky vedly do Muzea romské kultury, kde se děti mohly dozvědět nejen informace o historii a původu Romů, ale také si zahrát vzdělávací kvíz a poslechnout tradiční i moderní romskou hudbu. 

Po této návštěvě nás čekal hlavní bod celého výletu, a to taneční vystoupení v domově pro seniory Slunce.  Děti zde zatancovaly moderní i tradiční romské tance. Program byl doplněn o zábavný hudebně vzdělávací kvíz, který měl pro seniory připraven náš pracovník. Seniorům se naše vystoupení velmi líbilo a děti sklidily za své vystoupení potlesk.

Po vystoupení nás čekala prohlídka Kostnice u sv. Jakuba, která je druhou největší kostnicí v Evropě a kde se nachází více než 50 tisíc kosterních pozůstatků. Náš výlet byl završen návštěvou Labyrintu pod Zelným trhem, kde jsme si mohli prohlédnout tajemná zákoutí středověkých chodeb a sklepů.

Výlet i samotné vystoupení hodnotily děti velice pozitivně. Pro většinu dětí byla návštěva Brna vůbec první návštěvou tohoto města.

Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco za finanční podporu našeho projektu:

„Děti tančí a zpívají pro domovy pro seniory v Brně“.  

 

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=1871