Zpět na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Projekt: „Hudbou a sportem proti kriminalitě“

Projektem „Hudbou a sportem proti kriminalitě“ chceme dětem rozšířit nabídku volnočasových aktivit tak, aby děti netrávily bezcílně svůj volný čas na ulici, ale měly možnost zapojit se a trávit čas bezpečným způsobem se svými vrstevníky. Aktivity budou probíhat v období, kdy jsou uzavřeny školy, volnočasová centra i nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, a to o víkendech a v pozdních odpoledních hodinách.  

Do těchto aktivit bude zapojeno 30 dětí ze sociálně vyloučené lokality zadního Přívozu ve věku od 8 do 16 let, které jsou nejvíce ohroženy vlivem prostředí, ve kterém žijí, nebo děti, které již mají zkušenost s trestnou činností.

Děti tak nejenže budou trávit lépe volný čas, ale zlepší svou fyzickou kondici a při turnajích se setkají s dětmi z jiných částí Ostravy. Naváží nová přátelství, učí se toleranci k sobě navzájem, učí se kontrolovat své emoce a dodržovat nastavená pravidla. A především nepáchají trestnou činnost.

Doba realizace projektu: 1.1.2018 – 31.12.2018.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.Hudbou a sportem proti kriminalitě

 

 

 
Vyhodnocení projektu: Akce našeho projektu probíhaly 2x až 3x týdně během celého roku 2018 od 17 hod. do 19 hod. a o víkendech, tedy v době, kdy jsou nízkoprahová zařízení nebo volnočasová centra uzavřena. Aktivity se týkaly činností zaměřených na hudební a sportovní aktivity. Pro děti a mládež jsme připravili hudební aktivity např. „Učíme se zpívat lidovky“, „Soutěž superstar“ apod. děti měly k dispozici klávesy, na které se mohly naučit zahrát jednoduché skladby. Z tanečních aktivit jsme dětem zprostředkovali tyto aktivity „Výuka romských tanců“, „Výuka streetových tanců“, „Soutěže v tanci a „Kdo chce tančit, může“. Děti měly příležitost se v rámci tanečních aktivity připravit na taneční soutěže např. Ostravská pyramida, Sokol dance cup. Děti také vystupovaly se svým tanečním programem v knihovně města Ostravy, pobočka Vítkovice a v domovech pro seniory. Ze sportovních aktivit se děti zúčastnily fotbalových utkání, utkání ve stolním tenise, akce „Sportování nás baví“ apod. Chlapci měli příležitost navštívit Městský stadión v Ostravě-Vítkovicích a shlédnout fotbalové zápasy. Tyto aktivity se pravidelně během jednotlivých týdnů opakovaly.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=440