Return to Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Projekt: „Hudbou a sportem proti kriminalitě“

Projektem „Hudbou a sportem proti kriminalitě“ chceme dětem rozšířit nabídku volnočasových aktivit tak, aby děti netrávily bezcílně svůj volný čas na ulici, ale měly možnost zapojit se a trávit čas bezpečným způsobem se svými vrstevníky. Aktivity budou probíhat v období, kdy jsou uzavřeny školy, volnočasová centra i nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, a to o víkendech a v pozdních odpoledních hodinách.  

Do těchto aktivit bude zapojeno 30 dětí ze sociálně vyloučené lokality zadního Přívozu ve věku od 8 do 16 let, které jsou nejvíce ohroženy vlivem prostředí, ve kterém žijí, nebo děti, které již mají zkušenost s trestnou činností.

Děti tak nejenže budou trávit lépe volný čas, ale zlepší svou fyzickou kondici a při turnajích se setkají s dětmi z jiných částí Ostravy. Naváží nová přátelství, učí se toleranci k sobě navzájem, učí se kontrolovat své emoce a dodržovat nastavená pravidla. A především nepáchají trestnou činnost.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Hudbou a sportem proti kriminalitě

 

 

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=440